Sponseret indhold

Yngrelisten: Ud i verden

Kathrine Nygaard Stannov er ekspert i EU og nyder at se Danmark og danskerne lidt på afstand.

Af TECH RELATIONS for Yngrelisten

Allerede, da hun var 16, boede og arbejdede hun på egen hånd i Schweiz. Siden, som ingeniørstuderende, tog hun et semester i Australien.

Den 35-årige eksportingeniør Kathrine Nygaard Stannov har altid haft en stor udlængsel, og i dag er hun udstationeret i smørhullet Bruxelles, med hele Europa indenfor sin rækkevidde.

»Det giver en anden horisont at se det hele udefra. Jeg bliver udfordret ved at bo og arbejde i udlandet,« siger Kathrine Nygaard Stannov, der har været udstationeret for Energinet i tre år og håber at forlænge.

Meget sprog

Kathrine Nygaard Stannov har sin daglige gang i EU-institutionen ENTSOG, der arbejder med regulering af gasforsyningen i Europa. Her forberedes lovtekster til EU-kommissionen og implementeres beslutninger.

Kathrine Nygaard Stannovs specialområde er transparency, hvilket eksempelvis handler om at finde fælles publiceringsstandarder og rapporteringsformer samt best practices for implementering af regulativer.

»Det er et job, hvor kommunikation fylder utroligt meget,« siger hun og tilføjer, at kommunikationen ikke blot fylder udadtil, i forhold til EU-landenes meget forskellige medlemsvirksomheder. Kommunikationen er også vigtig indadtil, i en organisation, der er bygget op af medarbejdere, som er udstationeret i et, måske to år.

Kathrine Nygaard Stannov har sine teknisk-faglige færdigheder fra maskiningeniør-uddannelsen og en it-baggrund fra tidligere ansættelser, men det kommunikationsfaglige har hun lært sig i sin fritid. Nærmere bestemt i Junior Chamber International.

Netværk virker

Når Kathrine Nygaard Stannov ikke er på arbejde, bruger hun en stor del af sin tid i Junior Chamber International, en netværksorganisation, der har afdelinger i 124 lande.

»Her møder man mennesker fra mange lande og med forskellige fagligheder. Man tager frivillige ledelsesposter, hvor man skal motivere folk til at deltage og yde en indsats. Dermed udvikler man sig personligt,« forklarer hun.

Netværket JCI har sikret Kathrine Nygaard Stannov en omgangskreds i Belgien, ligesom det har været afgørende for, at hun fandt ind i sit nuværende job.

Ikke overraskende er netværksskabelse en af mange mærkesager for Kathrine Nygaard Stannov som aktiv politiker i IDA. Hun er del af Yngrelisten og har siddet i repræsentantskabet siden 2010.

»Det er vigtigt, der er nogen, der taler de unges sag. De unge ingeniører har øjnene rettet mod fremtiden,« siger hun og tilføjer, at listen slår sig op på de mærkesager, der er vigtige for de unge:

»Uddannelse og efteruddannelse, at tage hånd om dimittenderne og skabe en lettere overgang mellem uddannelse og arbejdsmarked. Det er noget af det, vi vil,« siger hun.