Sponseret indhold

Yngrelisten: IDA står overfor to store udfordringer

Forskellene i IDAs medlemsskare skal afspejles i politiske udvalg og beslutningsorganer, mener Yngrelisten. Og så skal IDA være endnu mere aktiv indenfor bæredygtighed og klimaforandringer

Af TECH RELATIONS for Yngrelisten

IDAs politiske ledelse skal tilpasse sig medlemsskarens store udvikling.

Det er en af to store udfordringer for IDA lige nu, ifølge Yngrelisten.

»Vi har fået mange nye medlemmer med naturvidenskabelige uddannelser. De medlemmer er bare en af flere grupper, der skal repræsenteres bedre i det politiske liv,« siger Malene Hovgaard Vested, repræsentantskabsmedlem for Yngrelisten.

Ifølge listen bør ikke kun uddannelsesbaggrunden, men også IDA-medlemmernes forskelle i køn, nationalitet og alder blive afspejlet i det politiske liv. Det mangler især i IDAs besluttende organer.

»I repræsentantskabet og hovedbestyrelsen er det lykkedes at få større mangfoldighed, blandt andet ved at få et større antal kvinder ind. Men i de politiske udvalg er der desværre for lidt mangfoldighed,« siger Malene Hovgaard Vested.

Nuancerede udvalg

Det vil Yngrelisten gøre noget ved. Først og fremmest ved at invitere de underrepræsenterede grupper ind i det faglige og politiske liv i fagforeningen.

»Vi skal sørge for at gøre det let, særligt for de nye grupper med naturvidenskabelig uddannelse, at bruge IDA fuldt ud. Vi skal gøre det let at blive integreret i IDA,« siger Malene Hovgaard Vested.

Næste skridt er at gøre det politiske liv attraktivt for de nye medlemsgrupper.

»De ved selv, hvad de vil have som faggruppe. Men det er vigtigt, at de føler sig hørt i IDA,« siger Malene Hovgaard Vested, der sammen med Yngrelisten arbejder på at ændre mindsettet i det eksisterende politiske system i IDA.

»En del af problemet er vanetænkning. Det skal løses ved holdningsbearbejdning. For vi er nødt til at forholde os til, at IDA er blevet en større organisation,« siger hun og vurderer, at tilpasningen til den nye virkelighed vil vare halvanden valgperiode, regnet fra nu.

Grønt mindset

Medlemsudviklingen er ikke eneste store omstilling, IDA står overfor i disse år. Yngrelisten ser den grønne omstilling som den mest centrale samfundsopgave for foreningen.

»Den grønne omstilling er helt central for, hvordan vores samfund kommer til at udvikle sig nu og over de næste ti år, mindst,« siger Malene Hovgaard Vested.

Yngrelisten mener, at IDA skal arbejde med den grønne omstilling ud fra et samfundshensyn såvel som fra et medlemshensyn.

»IDA skal sikre, at medlemmerne kommer igennem de store forandringer. Omstillingen kræver, at vi som ingeniører tænker anderledes og mere helhedsorienteret. Vi kan ikke længere blot dele udfordringerne op i små dele, der kan løses hver for sig,« siger hun.

Malene Hovgaard Vested mener, at udviklingen kræver en mere holistisk tilgang til faget. En ingeniør skal i fremtiden kunne sikre sig, at en løsning ét sted ikke skaber bæredygtighedsproblemer et andet sted i processen. Desuden skal ingeniører vænne sig til, at ikke alle problemer kan løses med teknologi.

»Vi skal være bedre til at præsentere dilemmaer og inddrage andre faggrupper for at løse problemerne,« siger hun.
Hele denne ændrede tilgang til faget skal IDA ifølge Malene Hovgaard Vested udbrede via efteruddannelse og kurser.

Grøn lobbyisme

Også udadtil skal IDA byde ind omkring den grønne omstilling.

»Vi er en vigtig medspiller i samfundets grønne omstilling. IDA skal være en troværdig og faktabaseret instans i debatten om bæredygtighed og klimaforandringer,« siger hun og tilføjer, at lobbyisme og faglig formidling er nogle af midlerne. Som nu i IDAs energivision 2050, der for tre-fire år siden gav faglig funderet viden til beslutningstagere på energiområdet.

Hertil kommer IDAs klimaudvalg og cirkulær økonomi-udvalg, som Yngrelisten har været med til at forme og nedsætte.

»Men det handler ikke bare om at nedsætte to udvalg. Den grønne omstilling kræver en ny tænkning, der skal indlejre sig i alt, hvad vi gør,« siger Malene Hovgaard Vested.