Video: Sådan dræber stof fra svamp resistente bakterier

Forskere fra Novozymes har fundet ud af, hvordan plectasin og andre peptider fra hvirvelløse dyr såsom fluer og muslinger kan fjerne infektioner med resistente bakterier hos mennesker. Pectasin binder og isolerer en byggesten, der anvendes i cellevægens biosyntese og da bakterier ikke kan leve uden en cellevæg går de hurtigt til grunde. Se her Novozymes video om opdagelsen.