Matematik for 9. klasse fortalt i 37 videoer

Find den video, du har brug for og gå direkte til den.

Velkommen til Ingeniørens 37 matematikvideoer for 9. klasse.

Denne artikel har problemer med formateringen efter flytningen til ny platform. Se alle videoerne på Matematikkanalen på Youtube

Videoerne er opdelt i fire afsnit herunder. Klik TAL for at hoppe til de 9 videoer om talbehandling. Klik ALGEBRA for at hoppe til 15 videoer om algebra, bogstavregning, løsning af ligninger. I SANDSYNLIGHED ligger 5 videoer om sandsynlighed og endelig er der 8 videoer om GEOMETRI.

Alle videoer findes på http://youtube.com/matematikkanalen, hvor du også kan hente dem ned på din mobil.

Regn med tal, brøker og procenter

1. Lær at lægge brøker sammen og træk dem fra hinanden

**2. Lær at gange og dividere brøker med hinanden **](http://ing.dk/artikel/117570)

**3. Gå fra brøkdel til procent **](http://ing.dk/artikel/117571)

4. regn procenten af helheden](http://ing.dk/artikel/117572)

**5. Gå fra procentdel til helhed **](http://ing.dk/artikel/117574)

6. Omregn fremmed valuta til danske kroner](http://ing.dk/artikel/117579)

**7. Omregn danske kroner til fremmed valuta **](http://ing.dk/artikel/117580)

8. Lær om potenser](http://ing.dk/artikel/117581)

9. Udregn kvadratroden af to](http://ing.dk/artikel/117582)

Tilbage til toppen af siden

Algebra: At regne med bogstaver

**10. Regn med bogstaver (algebra) **](http://ing.dk/artikel/117583)

11. Udregn minusparenteser](http://ing.dk/artikel/117584)

12. Gang en variabel ind i en parentes](http://ing.dk/artikel/117585)

13. Gang to parenteser med hinanden](http://ing.dk/artikel/117586)

**14. Gang to parenteser med minus i **](http://ing.dk/artikel/117587)

**15. Sæt udenfor en parentes **](http://ing.dk/artikel/117588)

**16. Udregn kvadratet på en toleddet størrelse **](http://ing.dk/artikel/117589)

**17. Udregn kvadratet på en toleddet størrelse med minus i parentesen **](http://ing.dk/artikel/117590)

**18. Udregn to tals sum og gang de samme to tals differens **](http://ing.dk/artikel/117591)

**19. Bliv introduceret til ligninger **](http://ing.dk/artikel/117592)

**20. Lær en metode til at løse ligninger **](http://ing.dk/artikel/117593)

**21. Løs praktiske problemer med ligninger **](http://ing.dk/artikel/117603)

22. Løs andengradsligninger](http://ing.dk/artikel/117605)

**23. Beskriv praktiske sammenhænge med funktioner **](http://ing.dk/artikel/117607)

**24. Tegn grafer for funktioner **](http://ing.dk/artikel/117608)

Tilbage til toppen af siden

Sandsynlighed og statistik

**25. Bliv introduceret til statistik **](http://ing.dk/artikel/117609)

**26. Find sandsynligheden ved kast med en terning **](http://ing.dk/artikel/117613)

**27. Find den statistiske sandsynlighed **](http://ing.dk/artikel/117614)

**28. Beregn forskellige sandsynligheder **](http://ing.dk/artikel/117615)

**29. Find sandsynligheden ved et kast med to terninger **](http://ing.dk/artikel/117618)

Tilbage til toppen af siden

Geometri

**30. Identificer forskellige typer af trekanter **](http://ing.dk/artikel/117619)

**31. Lær om specielle linjer i trekanter **](http://ing.dk/artikel/117620)

**32. Regn med pythagoras **](http://ing.dk/artikel/117621)

**33. Beregn arealet af et rektangel og en trekant **](http://ing.dk/artikel/117622)

**34. Beregn arealet af en cirkel **](http://ing.dk/artikel/117623)

**35. Find rumfanget af en kasse, en cylinder og et prisme **](http://ing.dk/artikel/117624)

**36. Lær om ensvinklede trekanter, sinus og cosinus, og højdemåling **](http://ing.dk/artikel/117625)

**37. Lær, hvordan man fører et bevis i matematik **](http://ing.dk/artikel/117626)

Tilbage til toppen af siden

Om ophavsmændene til videoerne

Niels Jacob Hansen er formand for opgavekommissionen i matematik under Undervisningsministeriet, hvor han blandt andet er med til at udarbejde afgangsprøverne i matematik til 9.- og 10. klassetrin i folkeskolen.

Til daglig arbejder han som seminarielærer på UCSJ (University College Sjælland) under Campus Roskilde, hvor han underviser kommende matematiklærere på læreruddannelsen i Holbæk og deltager i efteruddannelsen af lærere. Tidligere har han i 29 år undervist i folkeskolen, særligt i matematik, fysik og samfundsfag.

Ved siden af sine job i folkeskolen og på seminariet har han i 25 år været med til at efteruddanne matematiklærere og i knap 20 år skrevet matematikbøger. Blandt andet har han været medforfatter på "Matematik i..." -serien.

I alt har han skrevet eller været medforfatter på ca. 20 matematikbøger, lærervejledninger med mere.

Svend Hessing har i knap 39 år undervist i matematik, geografi og fysik på Busses Skole i Gentofte. Sideløbende har han i syv år undervist kommende matematiklærere på Holbæk Seminarium og afholdt flere hundrede matematikkurser for lærere overalt i landet.

Han har skrevet cirka 35 matematikbøger. Den væsentlige del af bøgerne hører til lærebogssystemet FAKTOR, som er meget udbredt. De mest populære af bøgerne er solgt i over 100.000 eksemplarer.

Endelig har han været beskikket censor i skriftlig og mundtlig matematik i over 30 år.

Kommentarer (10)

Et rigtigt godt initiativ der sikkert kan hjælpe mange folkeskoleelever hvis videoerne bliver udbredt!

Lyden på nogle af videoerne er dog meget lav. Selv med volumen skruet helt op kan jeg på denne computer ikke høre hvad der bliver sagt.

  • 0
  • 0

Den røde farve er svær at se op imod den grønne baggrund. Det havde efter min mening været bedre bare at bruge den hvide. Hvis jeg har svært ved at skelne hvad så med de farveblinde.

Men et fantastisk initiativ må jeg sige.

  • 0
  • 0

Den røde farve er svær at se op imod den grønne baggrund. Det havde efter min mening været bedre bare at bruge den hvide. Hvis jeg har svært ved at skelne hvad så med de farveblinde.

Som rød-grøn farveblind er det ret problematisk, og synes det er ret træls at et ellers så godt initiativ skal ødelægges af dette (ca. 8% af alle drenge har en farvesvaghed!)

  • 0
  • 0