Sponseret indhold

VELUX bæredygtige innovationshus designer vinduer til fremtiden

Det kommende VELUX LKR Innovation House i Østbirk er designet til at fremelske innovation, bæredygtighed og synergier, ”Vi bygger et hus, hvor vi skal udvikle de nyeste og bedste produkter i verden, inden for vores branche”, siger to medlemmer af husets projektteam.

Af TECH RELATIONS for VELUX
Jakob Nørregaard (v) og Esben Haubjerg (h) i den 9.500 kvm store, uopvarmede lagerhal i Østbirk fra 1995, der inden længe bliver til LKR Innovation House. Illustration: Jeppe Carlsen

Esben Haubjerg er projektleder for LKR Innovation House og del af den gruppe på seks VELUX-ansatte, der har ansvaret for det nye hus, sammen med arkitekter, entreprenører og rådgivere. Når det står færdigt, vil huset rumme en lang række laboratorier og prototypeværksteder.

At eksperimentere er en vigtig del af VELUX’ DNA og vi betragter hele huset som et eksperiment, siger Esben Haubjerg, der er projektleder for det nye innovationscenter. Illustration: Jeppe Carlsen

Sammen med arkitekt og industriel designer Jakob Nørregaard viser han rundt i den 9.500 kvm store, uopvarmede lagerhal fra 1995.

»At eksperimentere er en vigtig del af VELUX DNA, og vi betragter hele huset som et eksperiment. På en måde bliver det aldrig færdigt, for ud over de specifikke produktlaboratorier vil huset i sig selv fungere som laboratorium og til at teste nye løsninger,« siger Esben Haubjerg

Jakob Nørregaard supplerer. »Det bliver et levende laboratorie. Du vil se robotter, papmodeller, folk der står og lodder og alt muligt. Traditionelt har VELUX været et ret lukket miljø, af konkurrencemæssige årsager. Men den tilgang fungerer ikke rigtigt, i den virkelighed vi går ind i nu. Her kommer vi til at arbejde sammen med studerende, startups og ikke mindst med brugere, der hjælper os med at validere og vurdere de produkter vi arbejder med.«

Spredt produktudvikling

Det er svært at forestille sig, at den færdige bygning vil rumme 4-500 medarbejdere. Lige nu står den kold, rå og halvmørk, med bart betongulv og ingen vinduer, bortset fra i taget øverst oppe under den imponerende limtræstagkonstruktion. Men snart vil en stor del af VELUX udviklingsaktiviteter være samlet her i bygningen for at drage fordel af hinanden.

Her i huset kommer vi til at arbejde sammen med studerende, med startups og ikke mindst med brugere, der hjælper os med at validere og vurdere de produkter vi arbejder med, fortæller Jakob Nørregaard, arkitekt og industriel designer. Illustration: Jeppe Carlsen

»Vores interne samarbejde kommer til at ændre sig, når vi flytter sammen her. Vi kommer til at arbejde meget mere på kryds og tværs. Desuden skal det være et hus designet til at tiltrække de bedste ingeniører og udviklere både fra ind- og udland,« siger Jakob Nørregaard og fortsætter.

»Det skal være sådan, at folk har lyst til at komme til VELUX og til Østbirk, fordi de vil arbejde her i huset. Og det virker allerede. En af de nyansatte i min afdeling fortalte mig, at huset og miljøet her var en væsentlig grund til, at hun sagde ja til jobbet. «

Udvikling med 30 års horisont

Jakob Nørregaard arbejder i Front End, der er den del af VELUX udviklingsaktiviteter, der kigger længst ud i fremtiden. Nogle gange 20 eller 30 år frem. Det handler om, hvilke krav generation Y og Z har til deres bolig, om nye byggemateriale og om helt nye måder at bo på. Det handler om vinduer med avanceret sensorik, vinduer med solceller, vinduer, der fungerer som skærme med kunstigt lys og komplette tage som ét stort vindue.

»Noget af det vi arbejder med, vil nok aldrig komme på markedet. Men vi forholder os altid til de langsigtede trends. VELUX er markedsledende globalt. Det betyder, at vi har musklerne til at sætte nye standarder på vores område, og det er et ansvar vi gerne tager på os.«

Huset giver mulighed for stærkere Go to market

Esben Haubjerg kigger også ind i fremtiden, som projektleder i den del af udviklingsafdelingen, der omsætter ideerne fra Front End til produkter, som lanceres til markedet. Men her er tidshorisonten kortere. Det handler om at designe nye produkter, så de lever op til de kvalitets- og holdbarhedskrav, der findes og at modne produktet til produktion. Her kommer LKR Innovation House også til at spille en rolle.

»Der vil være førende specialister inden for cloud computing, projektledere, materialespecialister, værktøjsmagere og værkstedsfolk. Udviklingsmiljøet vil også været præget af samarbejde og vil i det hele taget være et samlingssted for medarbejdere på tværs af funktioner. Der skal være plads til alle, og der skal være plads til forskellige måder at arbejde på« siger Esben Haubjerg.

Det nye innovationshus byder sig til med lys, luft og energi til samarbejde. Illustration: VELUX

Plads til alle i Innovationshuset

Ifølge Esben Haubjerg har VELUX et omdømme blandt nogle som en forholdsvis traditionel arbejdsplads. Det vil det nye innovationshus løfte, så der er plads til både traditionelle ingeniører, der vil fordybe sig i et fagområde, men også en mere fleksibel måde at arbejde på med loungemiljøer og skiftende pladser.

For at gøre plads til nye rutiner og metoder er huset tænkt anderledes på flere planer.

»De, der kommer ud fra studierne rundt omkring i verden, arbejder på en anden måde. De ønsker sig anderledes og mere dynamisk kontorplads. Det får de her,« siger Esben Haugaard.

»Vi kunne godt have givet bygningen seks indgange. Så kunne man bruge den indgang, der var tættest på ens kontorplads. I stedet har vi kun én indgang. Det virker som en lille ting, men dermed skaber vi et flow i bygningen, så man naturligt kommer forbi hinandens områder og bliver opmærksom på hinanden.«

Især forventes det, at værkstederne vil inspirere til samtale. Her ser man de konkrete prototyper blive formgivet, og medarbejderne har mulighed for at opleve de forskellige faser i processen.

Bæredygtighed i fokus

Det nye LKR Innovation House bliver legemliggørelsen af virksomhedens ambitiøse strategi for bæredygtighed og innovation. I 2030 skal driften i VELUX være CO2-neutral og i 2041 vil man være Lifetime Carbon Neutral. Det betyder, at man på det tidspunkt vil have indfanget og dermed nulstillet den samlede CO2-udledning fra Velux, helt tilbage fra grundlæggelsen i 1941.

Byggeriet følger kravene i Den Frivillige Bæredygtighedsklasse og Esben Haubjerg og Jakob Nørregaard har en ambition om, at huset vil inspirere andre virksomheder med planer om kontorbyggeri til at renovere og genbruge i stedet for at bygge nyt.

For eksempel har man valgt at lade langt størstedelen af det uisolerede betongulv ligge. At bryde det eksisterende gulv op, isolere og støbe et nyt, ville have væltet husets Lifetime Carbon Assesment. I stedet har man bedt nogle ingeniører udtænke en måde, hvorpå man kan rand-isolere og sikre en stabil indetemperatur.

Facade i dansk/svensk fyrretræ

Husets facade er en historie for sig. Det blev i 1995 opført som et eksperiment, med Lars Kann-Rasmussen, søn af VELUX-grundlægger og mangeårig direktør i moderselskabet VKR Holding, som drivende kraft. Han ville vise, at man kunne opføre et byggeri med en facade i ubehandlet dansk og svensk douglasfyr, på trods af at fagfolk forudsagde, at træet ville nedbrydes hurtigt. Nu, 27 år efter, står facaden stadig sund og rask og smukt patineret.

»Facaden er et kardinalpunkt i projektet,« siger Jakob Nørregaard.

»Den skal bevares, og derfor skruer vi den ned. Derefter isolerer vi bygningen og sætter vinduer i den, og så sætter vi den gamle facade op igen. Det facadetræ der bliver tilovers, bruger vi i de nye facader, der kommer op i de gårdrum vi etablerer i bygningens midterskib.«

Bæredygtighed som parameter

Byggeriet af LKR Innovation House afspejler på mange måder den nye virkelighed, som hele VELUX agerer i. Hvor produkter ofte tidligere blev målt alene på performance og pris, er der nu kommet et tredje parameter til: Bæredygtighed. Ifølge Esben Haubjerg og Jakob Nørregaard er det en revolution i den måde man tænker produkter, hvor et vindue ikke bare er et vindue.

»Vinduer har egentlig aldrig bare været et vindue for os. Det kan for nogle være svært at forstå, hvordan man kan være så mange om at lave et ovenlysvindue. Men produkterne bliver stadig mere komplekse og udfordrende. Især når det gælder digitalisering, nye materialer og anvendelser – og ikke mindst bæredygtighed,« Jakob Nørregaard.

VELUX har udviklet konceptet Build For Life, hvor bæredygtigt byggeri tænkes bredere end energi og CO2. Her er også parametre som indeklima, lysforhold, luftkvalitet, akustik mv. tænkt ind sammen med de fysiske rammer i kontorerne. Også samspillet med naturen og samfundet omkring bygningen skal tænkes ind. Alt det, der skal gøre et hus til et fantastisk sted at opholde sig. Alt dette tænkes med ind i LKR Innovation House for at lykkes med at blive en inspirationskilde på både kort og lang bane.

»Vi bygger et hus, der bliver banebrydende og spektakulært. Men det bliver ikke et blærerøvsprojekt. Hvis det bliver blæret, så er det fordi det kommer til at fungere på en blæret måde,« smiler Esben Haubjerg.

Læs mere om VELUX og se aktuelle jobopslag her.