Sponseret indhold

Tysk magi: ‘Flyvende tæpper’ fra Beckhoff kan bane vej for ‘Lot Size One’

XPlanar, der ved hjælp af bevægelige magnetfelter transporterer emner friktions- og støvfrit fra A til Z var oprindeligt tiltænkt pharma- og fødevareindustrien. Men markedet ser meget større muligheder.

Af TECH RELATIONS for Beckhoff
Til juni 2020 bliver Beckhoffs nye friktionsfrie mover-system frigivet til markedet. Illustration: Beckhoff

Hvad har tyske automationsingeniører og eventyrerne i Tusind og en Nat med hinanden at gøre?

Svaret er, at Beckhoff-ingeniørerne har udviklet noget, der bedst af alt kan sammenlignes med et flyvende tæppe a la det fra eventyrene.

XPlanar, som produktet hedder, består nemlig af et vilkårligt antal flyvende tæpper – også kaldet ‘movere’, som ved hjælp af elektromagnetiske felter fra de underliggende ‘spole-fliser’ holdes svævende.

Herfra kan de ved hjælp af fieldbussystemet EtherCAT, TwinCAT-software og et solidt lag machine learning på industri-pc’en bevæge sig ind og ud mellem hinanden i fleksible og dynamiske mønstre.

Men planen er ikke, at tyske ingeniører skal flyve verden rundt på de magiske tæpper – i hvert fald ikke endnu. Beckhoffs CEO i Denmark, Michael Nielsen, indrømmer dog gerne, at både scope og målgruppe for XPlanar har ændret sig, i takt med at produktet er blevet testet hos udvalgte kunder.

Oplagt til fødevarer og pharma

»Vores oprindelige tanke var at skabe et mover-system – eller transportbånd, om du vil – der egnede sig til pharma-, fødevare-, og elektronikindustrien, hvor ekstrem renhed og nultolerance over for støv og smøremidler er et krav. Der ville et system som XPlanar, der er meget rengøringsvenligt, og som hverken har bevægelige dele eller friktioner, løse et stort problem – og det kommer det også til,« lover han.

Men, som Michael Nielsen antyder, vil XPlanar, der p.t. kan håndtere emner på op til seks kg, formentlig også kunne tilføre mange andre brancher lidt tysk-orientalsk magi. Det tyder et stort antal forespørgsler i hvert fald på.

Vejen til Lot Size One

»Maskinbyggerne, der i øjeblikket tester produktet, peger på, at det kan være vejen til langt større fleksibilitet i proceslinjerne og en egentlig Lot Size One-produktion. Dermed vil ressourcetunge omstillinger af linjerne pludselig høre fortiden til,« siger han og fortsætter:

»Det interessante i den forbindelse er, at moverne f.eks. kan overhale hinanden, så det ønskede emne er det, der først kommer frem til arbejdsstationen. Det vil give helt nye muligheder i forhold til den customisering af produkter, som mange forbrugere efterspørger.«

Enklere arbejdsstationer

Men magien stopper ikke der. For ud over at bevæge sig med op til fire meter i sekundet frem til en meget præcist defineret position, kan moverne nemlig også tilte, løfte og rotere om egen akse. Og faktisk kan de også konfigureres til at køre op ad vægge og hen under loftet, hvis det skulle ønskes.

Dermed er det næsten kun fantasien og eventyrlysten, der sætter grænser:

»Med en positionerings-præcision på én mikrometer behøver de enkelte arbejdsstationer – f.eks. en fræser – jo heller ikke have kapacitet til selv at flytte og håndtere et emne. Det kan moveren sagtens gøre,« siger Michael Nielsen og nævner, at setuppet er særdeles momentstærkt.

Og skal emnet endelig bearbejdes med kræfter, som det elektromagnetiske sinusfelt ikke kan modstå, kan moveren sænkes helt ned på underlaget. Der vil den, igen ved hjælp af magnetisme, stå urokkeligt fast.

Transport af mennesker…

Michael Nielsen nævner, at transport af mennesker – som på et ægte flyvende tæppe – også har været emnet for én af de forespørgsler, Beckhoff Automation har modtaget.

Præcis hvor alvorligt forespørgslen var ment, vil han ikke nærmere ind på, men sikkert er det, at ingeniørerne i tyske Verl arbejder på at øge den maksimale load-kapacitet.

Den primære udfordring her er varmeudviklingen, siger Michael Nielsen og fortæller, at varmen allerede gav ingeniørerne noget at tænke over under udviklingen af det nuværende koncept. Og med endnu større kapacitet og øget varmeudvikling skal der tænkes i helt nye baner.

»Men selvfølgelig kan det lade sig gøre, og selvfølgelig vil det ske. Og når den tid kommer, kan man for alvor tale om, at eventyret er blevet til virkelighed,« smiler Michael Nielsen.

Se Xplanar på Hannovermessen 13.- 17. juli 2020