Tidsmaskinen

317 artikler

Ingeniørens tidsmaskine

Siden 1892 har Ingeniøren forsynet de danske ingeniører med nyheder inden for teknikkens verden. Mange af dem er et gensyn værd, og i Ingeniørens tidsmaskine dykker vi ned i de gamle årgange og linker til nogle af de vigtige, interessante, sjove eller bare læseværdige artikler. Find selv flere her i Ingeniørernes Danmarkshistorie.

Seneste nyheder om Tidsmaskinen

Artikler (317)

1957: Station nord bliver verdens nordligste seismologiske målestation

Danmarks fjerde målestation anlagdes i 1957 i det nordligste Grønland, og tidsskriftet Polyteknikeren gav en indføring i den seismologiske forskning, herunder den danske seismolog og statsgeodæt Inge Lehmanns opdagelse af Jordens indre hårde kerne.

28. jan 2023

1904: Telegrafens historie i Danmark

H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen i 1820 gav dødsstødet til de optiske telegrafer. Flere forsøgte sig med elektriske telegrafer, inden Samuel Morse i 1832 konstruerede det telegrafapparat, som om end i betydeligt forbedret form anvendes i dag, skrev Tidsskrift for Industri i 1904.

22. jan 2023

1894: Så du Matadorerne på DR: Københavns Frihavn åbnet for trafikken

Et af vor lands største ingeniørarbejder gør de ledende og medvirkende, ja hele den danske ingeniørstand den største ære, skrev Ingeniøren i 1894 ved åbningen af Københavns Frihavn. Også den Tekniske Forenings Tidsskrift gav en fyldig gennemgang af anlægget med fine plancher.

14. jan 2023

1988: Ikonisk benzindunk fik en afgørende rolle i Anden Verdenskrig

Det var Nazityskland, der opfandt The Jerry Can – en yderst veldesignet 20 liters benzindunk, som blev kopieret af briterne efter megen sendrægtighed. Afrikakrigen viste, hvor afgørende det er at have en effektiv brændstofforsyning.

8. jan 2023 2

1961: Traktorer, mejetærskere og malkeanlæg – landbruget mekaniseres i rivende fart

Manglen på arbejdskraft medvirker til, at landbruget er slået ind på maskinvejen. Staldarbejdet rationaliseres med motoriserede trillebører, og antallet af heste faldet drastisk. Mange æstetikere frygter en gennemgribende ændring af ‘bondegården’.

18. dec 2022 1

1948: Ingeniør-Sammenslutningen indfører elektriske hulledamer

Der er ingen tvivl om, at man med hulkortsystemet er nået så langt frem i henseende til analyseringsmuligheder, som den moderne teknik overhovedet kan præstere, konkluderede Ingeniør og Bygningsvæsen i 1948.

11. dec 2022 1

1984: IC3-toget bliver en teknisk og trafikal revolution

Den nye togtype vil blive det mest epokegørende stykke togmateriel, siden generaldirektør Knutzen indførte lyntogene midt i 30’erne, skrev Ebbe Feilmann, Ingeniørens fagmedarbejder inden for det transporttekniske område, i 1984.

4. dec 2022 5

1896: Vandklosetter vinder udbredelse. Men pas på forældede konstruktioner

Med vandklosetter undgår man obhobning af menneskelige udtømmelser i nærheden af beboede rum. De enkleste typer er de mest hygiejniske, men opsætningen bør udføres med omhu, ellers vil den ikke alene ubehagelige, men også usunde stank trænge ud i klosetrummet, skrev Ingeniøren i 1896.

26. nov 2022 7

1904: Landvinding skal give plads til betydelig udvidelse af Aarhus Havn

Den voksende trafik med petroleum, naphta, benzin og deslige gør det ønskeligt at have et særligt bassin dertil, så at den egentlige havn befries for for den derfra hidrørende brandfare, skrev Ingeniøren i 1904. Den samlede anlægssum var på 12,2 millioner kroner.

19. nov 2022

1952: Tre konstruktioner var i spil til Munkholmbroen

Den endelige udformning af broen øst for Holbæk blev med tre buefag i jernbeton og med vejbanen kun 3,5 meter over daglig vande. Vanskelige funderingsforhold betød, at pælespidserne måtte ned til kote -25.

12. nov 2022