Sponseret indhold

Swecos nye projektdirektør: Tidlig inddragelse er afgørende for succes på store infrastrukturprojekter

Morten Springdorf er ny projektdirektør i Sweco Danmark, og kommer til Skandinaviens største banerådgiver med bagagen fuld af erfaring fra store projekter.

Af TECH RELATIONS for Sweco
Illustration: Sweco

Der mangler ikke eksempler hverken internationalt eller nationalt på store anlægsprojekter, der overskrider deadlines og budgetter, der aldrig kommer i mål.

Som rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomhed er Sweco vant til at håndtere store komplekse projekter, og det er ikke et tilfælde, at rådgivningsvirksomheden netop har ansat Morten Springdorf som ny projektdirektør i Danmark.

Gennem de seneste 15 år har Morten været både rådgiver, bygherrerådgiver og bygherre, og er lykkedes med flere større projekter i kaliberen motorveje, lufthavne og jernbaner.
Senest fik han Aarhus Letbane på skinnerne, og det elegante tog kører nu pålideligt og rettidigt sine ruter i Smilets By

Tidlig inddragelse minimerer risikoen for hovsaløsninger

Morten Springdorf har erfaring med at løse de helt store opgaver med mange leverandører.

Store projekter betyder også store budgetter, et øget fokus og en presse, der er klar med spørgsmål. Den tidlige inddragelse af et projekts treenighed – bygherre, rådgiver og leverandører og entreprenører – har vist sig at være en løsning på især store komplekse projekter, hvor mange løsninger skal gå op i en højere enhed.
Netop grænsefladerne, hvor forskellige aktører har berøring med hinanden kan føre til udfordringer.

Morten Springdorf har gennem de seneste 15 år været både rådgiver og bygherre på projekter inden for motorveje, lufthavne og jernbaner. Senest Aarhus Letbane. Illustration: Niels Nygaard

”De store projekter har mange aktører og dermed mange grænseflader. Der kan ting gå galt. Alle parter skal høres tidligt i forløbet. Det kan give os en realistisk plan, tidsramme og samtidig minimere den økonomiske risiko,” siger Morten Springdorf.

Han fortsætter: ”Leverandøren kan byde ind med forhold, der optimerer projektets leverancer og minimerer tidsforbruget samt omkostninger til f.eks. produktion. Grænsefladestyringen kan håndteres tidligt i processen så faktorer som tid, risiko og økonomi kan indgå aktivt i planlægningen. Og sidst, men ikke mindst, kan vi undgå hovsaløsninger.”

En udbudsform, der passer godt til større projekter

”Tidlig inddragelse er en udbudsform, der har været benyttet i en længere periode i Sverige og som vi forventer vinder indpas på flere projekter i Danmark. Det er en tilgang, der især passer godt til større projekter,” siger Morten Springdorf.

Særligt kollegaerne fra Sverige har mange års erfaring med tidlig inddragelse som udbudsform. Den tidlige inddragelse starter allerede inden projektets start på de indre linjer i Swecos organisation, hvor de rette folk tilknyttes projektet.

Blandt Swecos internationale tog- og baneeksperter finder vi Pavel Ouvin, der er regionschef for baneområdet i Sydsverige, og har været ansvarlig for store projekter med tidlig inddragelse i Sverige som Malmö C og Jernbane Sydøst.

Skandinavien løfter i fælles flok

Samarbejdet mellem Swecos mere end 700 tog- og baneeksperter er en stor fordel. Det giver muligheder for at løse store opgaver og bibringer en kollektiv erfaring, der gavner Swecos projekter i alle de lande, hvor man arbejder med baneområdet. I Skandinavien har
Sweco et særligt tæt samarbejde:

”Vi sidder 60 folk på kontoret i Malmö og i alt 120 i region syd, som arbejder inden for baneområdet, og vi betragter os selv som en flydende arbejdsstyrke, der kan træde til på alle Sweco-projekter i regionen. Vi inddrager det interne mandskab så tidligt som muligt for at få lagt planerne bedst muligt på vores store projekter,” siger Pavel Ouvin.

Morten Springdorf stemmer i: ”Som den største banerådgiver i Skandinavien, har vi en masse viden på baneområdet. Det kan vi alle trække på her i norden. Vi skal gøre brug af vidensdeling og ekspertgrupper for at løfte de helt store projekter.”

”Vi har lært meget gennem vores projekter. Vi skal ikke designe for vores egen skyld, men for at projektet rammer målet og er enkelt at gå til. Vi skal forstå entreprenørerne bedre, for deres udfordringer er centrale. Det drejer sig ikke om at projektere alting i detaljen, men at inddrage både entreprenøren og andre aktører tidligt for at finde den rette løsning, ” siger Pavel Ouvin.