Artiklen er sponseret af Maskinsikkerhed.

Stort sikkerhedsfokus på nyt pyrolyseanlæg til slambehandling i Nordfyns kommune

6. januar kl. 09:03
Stort sikkerhedsfokus på nyt pyrolyseanlæg til slambehandling i Nordfyns kommune
Illustration: AquaGreen .
Den grønne omstilling fylder mere og mere hos ingeniørerne i Maskinsikkerhed ApS, der rådgiver om CE-mærkning og gældende krav og standarder for sikkerhed. Pyrolyse er en af de metoder, de møder, som kræver ekstra opmærksomhed.

Sådan ser et af AquaGreens pyrolyseanlæg ud. Det viste anlæg ejes af Odsherred Forsyning. Illustration: AquaGreen .

Vandcenter Syd renser spildevand for 230.000 indbyggere i Odense og Nordfyns Kommune. Det giver 24.000 tons afvandet slam om året. Det er meget, så Vandcenter Syd var på udkig efter en bedre anvendelse af slammet end biogas eller udbringning på marker.

Man fandt en spændende løsning hos AquaGreen A/S, et nystartet firma baseret på stifternes forskning i praktisk anvendelse af pyrolyse-processer på DTU. Den energi der er i biomassen, i dette tilfælde slammet, bruges som energikilde til både tørring og pyrolyse.

Udover at man ikke bruger ekstern energi til tørring og pyrolyse, giver det en række fordele, bl.a. at man recirkulerer næringsstofferne, herunder fosfor til markerne, eliminerer de miljøskadelige stoffer, reducerer udledningen af drivhusgasser fra slammet og producerer bæredygtig fjernvarme.

»AquaGreens metode leverer et tørt produkt, der giver en god gødnings- og jordforbedringseffekt og samtidig reducerer CO₂-udledningen ved at binde kulstof i jorden i form af biochar,« uddyber Vandcenter Syds driftsansvarlige Ib Pedersen.

Grøn energi og sikkert arbejdsmiljø
Biochar er slutproduktet i AquaGreens pyrolyseproces. Det giver en god gødnings- og jordforbedringseffekt og reducerer samtidig CO₂-udledningen ved at binde kulstof i jorden. Illustration: Vandcenter Syd.

Pyrolyse er en ikke ufarlig proces og hos Vandcenter Syd har man et stort fokus på sikkerheden på arbejdspladsen. Andre aktører havde tidligere haft udfordringer med sikker styring af en pyrolyseproces, med eksplosioner til følge. Da AquaGreen er en mindre, nystartet virksomhed, ville Vandcenter Syd have vished for, at AquaGreen nu også kunne håndtere de tekniske udfordringer med at styre pyrolyse, forbrændingsprocesser, tryk, ATEX og generelt leve op til de gældende sikkerhedskrav.

»Vi anbefalede, at AquaGreen bad vores faste rådgiver Maskinsikkerhed ApS om hjælp. Vi har erfaring for, at Maskinsikkerheds rådgivning medvirker til at vi får et godt anlæg, der både er sikkert og produktionsvenligt,« forklarer Ib Pedersen.

Konkrete designløsninger fremmer sikkerheden

Den anbefaling valgte AquaGreen at følge, selv om man ifølge CTO Claus Thulstrup i starten syntes det var underligt, at skulle bruge kundens rådgiver.

Grønne projekter og sikkerhed

Inden for grøn energi arbejder Maskinsikkerhed med biogasproduktion og -opgradering, metanolproduktion, diverse gas-håndtering, elektrificering og har løst opgaver med almen forbrænding, pyrolyse, fuelceller, superkritiske processer, biologiske processer mv.

»Men vi fik ret hurtigt meget konkrete svar på, hvordan vi skulle indrette og dokumentere de forskellige løsninger på sikkerhedsforhold: Vi fik hjælp med risikovurdering, sikkert design, HAZOP, ATEX, sikkerhedsstyring, adgangsveje, brugsanvisning mv. Og ikke mindst fik vi konkrete designløsninger undervejs. Faktisk så meget, at vi på det næste tilsvarende anlæg kun havde brug for ca. 20 timers rådgivning.«

Det nye pyrolyseanlæg fra AquaGreen behandler 4.000 tons slam årligt. Det er hele slamproduktionen i Nordfyns kommune.

Fjerner snublesnorene

Hans Morten Henriksen er direktør i Maskinsikkerhed Aps og chef for 30 ingeniører, maskinmestre og elinstallatører, der alle har én ting til fælles: De synes at regler er spændende, specielt når de kan bruges til design af sikre løsninger der også fungerer i praksis.

»Det er os, der fjerner snublesnorene og hjælper de innovative virksomheder i mål med deres grønne projekter,« forklarer han.

Sikkerhedsopgaver, som den Maskinsikkerhed har løst for AquaGreen og Vandcenter Syd, fylder mere og mere i ordrebøgerne, fortæller Hans Morten Henriksen. Tidligere var det den almene industri, der gav tyngden af opgaver. Nu er det også medicin, vind, procesindustri og ikke mindst grøn energi.

Især vores indgående kendskab til amerikanske og canadiske sikkerhedskrav er efterspurgt af leverandører af løsninger inden for grøn energi, fortæller indehaver af Maskinsikkerhed Aps. Hans Morten Henriksen. Illustration: Maskinsikkerhed.

»Vi kender de relevante sikkerhedskrav inden for maskiner, trykudstyr, ATEX og eksplosionssikring, sikre styresystemer m.v., og vi kan omsætte krav til konkrete løsninger, som vi tager ansvar for holder. Desuden kender vi krav og løsninger i EU, EØS og i mange lande udenfor. Især vores indgående kendskab til sikkerhedskravene i USA og Canada er efterspurgt af leverandører af løsninger inden for grøn energi, fordi Nordamerika udgør en stor, og voksende, del af deres eksportmarked.«

»Vi kan håndværket, så kundens maskine eller maskinanlæg kan designes sikkert før der bygges.«

Maskinsikkerhed ApS rådgiver om alle typer maskiner, fra håndholdte lerdueskydere over vindmøller, robotter og mange typer procesanlæg.

Gennem risikovurderinger i forhold til Maskindirektivet, HAZOP-analyser m.m. hjælper Maskinsikkerhed bl.a. maskinbyggere med at komme i mål med deres udviklingsprojekter og med at dokumentere over for kunderne, at de anlæg man leverer, overholder gældende sikkerhedskrav.

Læs mere om Maskinsikkerhed ApS og hvordan de aktivt deltager i udarbejdelse af standarder som ISO 12100 Risikovurdering.

Engagement i standardiseringsarbejde

Maskinsikkerhed ApS deltager aktivt i udarbejdelse af standarder som ISO 12100 Risikovurdering, ISO 13849-1/-2 Sikre styresystemer, EN 60204-1 El på maskiner, ISO 20607 Maskiners brugsanvisning mfl. Og flere standarder følges på afstand.

Maskinsikkerhed har, eller har haft, formandskaber i ISO, CEN og hos Dansk Standard.

Læs mere her

Debatten er slået fra på dette indhold