Artiklen er sponseret af Rambøll.

Rambølls Ib Enevoldsen: Jeg har aldrig flyttet et menneske med KPIer

27. januar 2022 kl. 12:51
Rambølls Ib Enevoldsen: Jeg har aldrig flyttet et menneske med KPIer
Illustration: Jeppe Carlsen.
Først begejstringen, motivationen og visionerne. Så budgetter og KPIer. Det er i dén rækkefølge Ib Enevoldsen er topchef i Rambøll. Her gør han status over Rambøll som arbejdsplads og som krumtap i samfundets grønne transformation.

Illustration: Jeppe Carlsen.

Ib Enevoldsen er noget nær det diametralt modsatte af den skråsikkerhed man til tider kan støde på i adm. dir. segmentet. Tonen er nede-på-jorden og jysk. Udstrålingen venlig og imødekommende. Er det den samme mand, som er øverste chef for den danske del af en stor, global rådgivervirksomhed med 16.000 ansatte?

»Ja, og det er der ikke noget underligt i, «mener han. For Ib Enevoldsen er Rambøll en venlig arbejdsplads.

»Fra interne undersøgelser ved vi, at både nyuddannede og erfarne medarbejdere oplever, at Rambøll er en venlig arbejdsplads. Det er jeg utrolig glad for, fordi jeg vil gerne have, at Rambøll er kendt som et fantastisk sted at starte sin karriere, og desuden som et sted, hvor vi skaber udviklingsmuligheder for erfarne specialister. De har stor viden og vi ønsker løbende at gøre dem endnu dygtigere. «

I en tid, hvor det er dyrt at miste medarbejdere og svært at finde nye, er han meget optaget af, at Rambølls ”medarbejderomsætning” er på 12 %. Den må ikke komme højere op, siger han, men noterer sig samtidig, at der i en højkonjunktur er mere cirkulation end ellers. Branchen generelt ligger på omkring 15 %.

Han hæfter sig ved, at Rambøll scorer højt i Ingeniørens Profilanalyse, når det gælder udviklingsmuligheder, dygtige mellemledere og ikke mindst muligheden for som medarbejder at bidrage til en bæredygtig fremtid. Men det ærgrer ham, at Rambøll ifølge målingen har et image som et sted, hvor work/life balance måske er lidt ude af balance.

»Jeg erkender, at det nogle gange kan være udfordrende at arbejde hos Rambøll. Indimellem er der drøn på. Vi er en projektorganisation. Det betyder, at der er deadlines vi skal overholde. Men først og fremmest er Rambøll en venlig, traditionsrig og værdidrevet arbejdsplads. Det hæfter de aller fleste medarbejdere sig ved, når vi spørger dem, efter de er begyndt her.«

Gennem dialog

Når Ib Enevoldsen bliver spurgt til, hvad han vil ændre i det nye år, vil han vil styrke den kultur, der fremmer udvikling, netværk, diversitet og åbenhed. Det skal foregå gennem dialog og i øjenhøjde med medarbejderne.

»Jeg har aldrig flyttet et menneske med KPIer. Det, der virker for mig, er at motivere mine medarbejdere ved at skabe billeder og visioner i deres hoveder. Det er det, jeg synes er interessant, og jeg håber, at jeg bliver oplevet således. Vi har selvfølgelig budgetter og KPIer, men først kommer motivationen, og visionerne. Det er for mig den rigtige rækkefølge, når det handler om ledelse. «

Netop samtalen, dialogen og øjenhøjden har han langt hen ad vejen måttet undvære i forbindelse med covid-19. Han fremhæver, hvor godt organisationen som helhed har håndteret situationen, og hvor imponeret han er over den omstilling, alle medarbejdere har lavet. Men personligt har han især savnet de daglige mini-møder på gangene, foran kaffemaskinen og i kantinen.

Det seneste initiativ er, at Rambøll på sit hovedkontor er gået over til fleksibel seating i hjemmezoner, hvor medarbejderne kan sætte sig med kolleger, der er relevante for at skabe den bedste videndeling i de aktuelle projekter.

Illustration: Jeppe Carlsen.

BLÅ BOG: IB ENEVOLDSEN

 • 2015 -
  Adm. dir. i Rambøll Danmark

 • 2002 - 2015
  Forskellige lederposter i Rambøll

 • 1995 – 2002
  Specialist i Rambøll

 • Uddannet civilingeniør og har en ph.d. fra Aalborg Universitet.

 • Forfatter til 70 internationale forskningsartikler

 • Formand for Molio, medlem i blandt andet mangfoldighedsudvalget og udvalget for klimapolitik i DI og CEO-komiteen i Diversity Council

 • 58 år, gift, bosiddende i Sorgenfri

Investering i efteruddannelse og bæredygtighed

Ifølge Ib Enevoldsen skal Rambøll hjælpe med at gennemføre de svære, komplekse og teknisk svære forandringer, samfundet står over for, ikke mindst inden for bæredygtighed. Det drejer sig ikke kun om kæmpestore projekter, som energiøer eller brint i naturgasnettet. Det er forandringer på alle niveauer.

»Det kommer til at få en kæmpe indflydelse på den måde, vi arbejder på. Det berører både processerne omkring samarbejdet med kunder og stakeholders og vores kernefaglighed. Bæredygtighed er på vej til at blive indlejret dybt i vores virke.«

Han er bevidst om, at Rambølls medarbejdere ikke kommer til at mestre den nye disciplin fra den ene dag til den næste. Det kræver interne diskussioner og en stor investering i opkvalificering og efteruddannelse. Han taler om stærke interne læringsmiljøer og om global viden-forbundethed, hvor Rambøll med et set-up i 35 lande kan sikre Danmark den nyeste viden.

Han siger, at medarbejderne skal i endnu højere grad end hidtil gå i indgreb med hinanden på tværs af fagligheder, afdelinger, lokationer, landegrænser. Indgreb er et ord Ib Enevoldsen ofte benytter:

»Rambøll skal gå meget tættere i indgreb med omverdenen end tidligere, som han siger med reference til Rambølls bidrag til regeringens Klimapartnerskaber.«

»Traditionelt er vi måske blevet opfattet som leverandør af et produkt. Men vi ønsker at være meget mere end det. Nu skal vi kunne indgå som tæt samarbejdspartner i de enorme transformationer, der kommer. Vi skal forstå processerne omkring dem og gå i dialog med omgivelserne, med mennesker, med stakeholders. Vi skal kunne forstå konteksten og processerne. Det er enormt vigtigt.«

Mere diversitet

Netop derfor skal man fremme diversiteten i Rambøll. Én ting er, at Rambølls egne erfaringer viser, at diversitet i alder, nationalitet, faglighed og køn giver bedre opgaveløsning, bedre kollegaskab, bedre business. Men jo mere forskellighed man kan mønstre internt, jo bedre forstår man også sine omgivelser og de samfundsmæssige interesser, der er på spil i de projekter, man involveres i.

»Et af vores indsatsområder er at sætte fokus på køn i ledelse. Som næsten alle andre virksomheder er Rambøll underrepræsenteret på køn i ledelse. Men vi arbejder hårdt på at ændre det. Vi skal reflektere vores omgivelser, også på det punkt. «

Køn er en vigtig ting at sætte fokus på men det er slet ikke tilstrækkeligt ifølge Ib Enevoldsen.

»For at skabe en kultur præget af diversitet og inklusion skal der rigtig mange forskellige ting til.Strukturelt ser vi på vores ansættelses-processer og helt konkret på, hvordan vi skriver vores jobopslag. Skræmmer vi eksempelvis nogen væk, fordi vi altid fortæller om et job på en måde, der giver den samme type kandidater, så vores team ligner hinanden for meget.«

»Vi har også kørt træning af vores ledere, så de bliver klogere på, hvad de typisk ikke ser. Det kan lyde lidt langhåret men er både interessant og vigtigt at være opmærksom på, især når vi ønsker at tiltrække rigtig mange med arbejdere fra hele verden til at arbejde i Danmark.«

Helt konkret kører der lige nu i Rambøll såkaldte ”EDI moments” (Equality, Diversity, Inclusion), hvor man i afdelingerne i Rambøll drøfter, hvordan man som afdeling tager godt imod nye medarbejdere med ikke-dansk baggrund, som der er flere hundrede af på kontorerne i Danmark.

»Det kræver både nudging og positive påmindelser at ændre adfærd. Her får vi gode tilbagemeldinger på vores såkaldte EDI moments, der gør det enkelt for en afdeling at drøfte, om vi nu husker at tale engelsk, når vi spiser frokost i kantinen med en ikke-dansktalende medarbejder, eller huske at skrive en mail på engelsk, så den let kan videresendes til en kollega, der skal ombord på et nyt projekt. Grundlæggende handler det om at være inviterende som arbejdsplads.«

Familiepakke

Han nævner i den forbindelse den Familiepakke, Rambøll lancerede for omkring tre år siden. Den rummer en stribe tilbud til unge familier og giver bl.a. mulighed for at være leder på nedsat tid. Desuden er der som en del af barsel indført mini-udviklingssamtaler, hvor parterne afstemmer forventningerne til hvad der skal ske, når man vender tilbage til jobbet efter barsel.

Og netop mennesker og forståelsen for deres forskellighed ser ud til at være krumtappen i Ib Enevoldsens ledelsesfilosofi. Det kommer til udtryk, når man beder ham opsum mere sin 20+ års chef-karriere:

»Man lærer virkelig noget om mennesker. Man lærer, at den største fejl man kan gøre, er at tro, at andre mennesker tænker og handler som en selv. Du bliver nødt til at lytte og forstå den andens udgangspunkt. For 20 år siden var jeg meget
målrettet med det, jeg og mine medarbejdere lavede.«

»Det handlede om projekterne, om at gøre det godt, om at blive færdig til deadline. Det gør det stadigvæk. Men jeg har lært undervejs, at medarbejdere motiveres af noget forskelligt. De skal ledes forskelligt og de har brug for at udvikle sig forskelligt. Det kunne jeg ikke se dengang.«

Illustration: Jeppe Carlsen.
KARRIEREMULIGHEDER I RAMBØLL

Verden over kombinerer Rambøll lokal erfaring med global viden til at skabe bæredygtige byer og samfund.

Rambøll er altid på udkig efter flere dygtige medarbejdere og har brug for ingeniører, arkitekter, naturvidenskabelige kandidater, management konsulenter og andre eksperter.

Karriere i Rambøll

Debatten er slået fra på dette indhold