Artiklen er sponseret af Private Ingeniører - Pi.

Private Ingeniører - Pi: Ordenlige arbejdsforhold for ingeniører i det private

3. december 2019 kl. 12:39
Private Ingeniører - Pi: Ordenlige arbejdsforhold for ingeniører i det private
Illustration: Privatfoto.
Ingeniører ansat i det private halter bagefter på barsel, pension, fridage og andre almindelige rettigheder. Det gør Private Ingeniører_pi noget ved

Er der styr på dine ferie-fridage, din pension, retten til barselsorlov og arbejdsmiljøet på din arbejdsplads?

Jens Andresen har tidligere siddet seks år i hovedbestyrelsen og har desuden seks års formandskab for IDA Privat på sit politiske CV. Illustration: Privatfoto.

De færreste privatansatte ingeniører kan svare ja til det spørgsmål. Mens de offentligt ansatte har en overenskomst, forhandler de fleste privatansatte IDA-medlemmer individuelt med deres arbejdsgiver om løn- og ansættelsesvilkår. Og en væsentlig del af dem sikrer ikke sig selv godt nok.

Det vil listen Private Ingeniører_pi gerne lave om på.

»Vi ville allerhelst have en overenskomst, der dækkede alle ingeniører på det private område. Indtil vi opnår det, har vi en række delmål, der sikrer de private ingeniører bedst muligt,« siger Jens Andresen, Private Ingeniører_pi.

Baggrunden for tendensen er, at mange arbejdspladser typisk kun har haft en eller to ingeniører ansat. Derfor har man ikke tradition for kollektive aftaler.

Pas på dig selv

Private Ingeniører_pi er en forholdsvis lille liste, der har mange års erfaring i IDAs politiske organer. Jens Andresen har siddet seks år i hovedbestyrelsen, men har nu overladt pladsen til listens listefører. Jens Andresen har desuden seks års formandskab for IDA Privat på sit politiske CV. Her sidder han nu som suppleant i bestyrelsen. Listen har også en plads i repræsentantskabet for a-kassen AKA og deltager de i de udvalg, der er relevante i det daglige politiske arbejde.

»Vi får faktisk en del indflydelse,« siger Jens Andresen.

»Særligt kæmper vi for at få afsat midler til alle de projekter og dele af administrationen, der styrker de privates rettigheder.«

For tiden er han via IDA privat involveret i udarbejdelsen af en standard-ansættelseskontrakt til ingeniører. Dette værktøj findes ikke i dag.

»Måske kan man få arbejdsgiveren til at benytte sådan en kontrakt, når han ansætter en ingeniør. Ellers kan IDA-medlemmet sammenligne sin kontrakt med standardkontrakten og bedre vurdere, om han er ordentlig sikret,« siger Jens Andresen.

Generelt oplever Jens Andresen, at nyuddannede ingeniører glemmer at sikre deres rettigheder, fordi de så gerne vil have det job, de står over for. Men selv erfarne ingeniører er ofte så drevet af interessen for deres fag, at de glemmer at fokusere på rammerne.

»Man skal have en ordentlig løn og pension, der matcher niveauet. Men det er også vigtigt at sikre sig, at der er ordentlige arbejdsforhold, så man kan skabe de resultater, man selv og virksomheden ønsker. Har virksomheden eksempelvis en stresspolitik og en alkoholpolitik?« spørger Jens Andresen.

Dan grupper

På nogle virksomheder med et større antal ingeniører findes der IDA-virksomhedsgrupper, der repræsenterer IDA-medlemmerne i samlet flok.

»Vi oplever, at nogle virksomheder virkelig presser citronen i disse år, særligt dem der bliver overtaget af udenlandske kapitalinteresser. Her kan virksomhedsgruppen med støtte fra IDA være værn mod forringelser på løn og ansættelsesvilkår,« siger han.

Arbejdet i virksomhedsgrupperne koster penge. Dels skal virksomhedsgrupperne klædes på til at stå imod i forhandlingssituationer og dels skal de have mulighed for at lave sociale og faglige arrangementer for deres medlemmer. Endelig skal jorden gødes for virksomhedsgrupper på flere virksomheder.

Det er disse midler, Private Ingeniører_pi fortsat arbejder for at allokere. Samtidig kæmper listen for, at økonomien i IDA holdes i kort snor.

»Vi var med til at få sat kontingentet betragteligt ned for 11-12 år siden og har fastholdt det i kroner og øre siden. Det svarer til en reel nedgang på 16-17 procent,« siger Jens Andresen.

»Vi mener, det er vigtigt, at IDA har en stærk strejkekasse. Det har vi arbejdet for gennem årene og opnået. Der er 350 mio. kr. i den såkaldte dispositionsfond nu,« siger han.

Udover de fagforeningspolitiske initiativer har Private Ingeniører_pi som mærkesag at styrke de fagtekniske udvalg og de regionale aktiviteter i IDA.

STEMMER FRA IDA

IDA har 13 forskellige politiske fællesskaber, hvor medlemmer kan få indflydelse.

Næste valg til IDAs repræsentantskab er i foråret 2022, hvor også IDAs formand og Hovedbestyrelse bliver valgt.

Op til da bringer vi løbende interview og debatindlæg med aktive medlemmer fra IDAs politiske lister.

Læs mere her

Debatten er slået fra på dette indhold