Artiklen er sponseret af Private Ingeniører - Pi.

Private Ingeniører - Pi: Funktionærlovens bestemmelser er ikke tilstrækkelige

19. februar 2020 kl. 10:22
Private Ingeniører - Pi: Funktionærlovens bestemmelser er ikke tilstrækkelige
Illustration: Solveig Thimm-Winther.
IDAs medlemmer skal sikres bedre minimumsvilkår. Også dem, der er ansat i projekter og begrænsede stillinger, siger Private Ingeniører_pi.

Størstedelen af IDAs medlemmer er ansatte i en privat eller offentlig virksomhed. Dem skal IDA sikre. Det er hovedpointen i Private Ingeniører_pi’s politik. Listen, der har tre pladser i IDAs repræsentantskab, kæmper de lønansattes kamp.

Jørgen Olsen sidder i repræsentantskabet for Private Ingeniører_pi. Illustration: Solveig Thimm-Winther.

»Det gælder både ferie, pension og barsel. Det gælder løn og ansættelsvilkår. Og det gælder arbejdsmiljøet på arbejdspladsen,« siger Jørgen Olsen, der sidder i repræsentantskabet for Private Ingeniører_pi.

Listen mener, at det største efterslæb findes blandt de privatansatte IDA-medlemmer.

»Selv om der er sket mange fusioner, er der stadig mange virksomheder, der kun har en eller to ingeniører ansat. Her er der ikke tradition for at lave kollektive aftaler. Det skal IDA lave om på,« siger Jørgen Olsen.

Basale vilkår, tak

Private Ingeniører_pi foreslår, at IDA sikrer nogle grundlæggende, basale vilkår på IDA-medlemmernes arbejdsmarked. Disse grundlæggende vilkår kunne være udgangspunkt for kontrakt- og lønforhandlinger for den enkelte.

»Vi har jo fri aftaleret, men der er meget forskellige vilkår på de forskellige arbejdspladser. Eksempelvis omkring ansættelse og opsigelse. Vi vil have en fælles minimumspraksis, der er bedre end funktionærlovens bestemmelser,« siger Jørgen Olsen.

Også IDA-medlemmernes arbejdstid kunne have godt af et fastere greb fra fagforeningen. Problemet er, at mange arbejder for meget og kan havne med stress og udbrændthed.

»Værst er det for de kolleger med en joblønsaftale, hvor der ikke er en fast arbejdstid. De har bare nogle opgaver, som de bare selv må sørge for at løse, uanset arbejdstiden. Det kan være meget svært at styre,« siger Jørgen Olsen og tilføjer, at har man sådan en aftale, bør IDA være med til at sikre, at lønnen kompenserer for det arbejdspres, der følger med.

De frie fugle

Ifølge Jørgen Olsen er der særligt behov for at regulere rammerne på det nye, atypiske arbejdsmarked, hvor mange IDA-medlemmer er ansat som freelancere, i projekter eller tidsbegrænsede stillinger.

»Hvem skal afholde din sygdom, hvis du bliver syg? Hvem betaler for din ferie, når du er ansat i den type stilling,« spørger Jørgen Olsen og tilføjer, at alle disse spørgsmål er afklaret på det ”gamle” arbejdsmarked, men er helt uafklaret på det nye.

»IDA er i gang, men vi taler stærkt for, at dette arbejdsmarked skal reguleres og IDA-medlemmernes interesser skal sikres. Mange af de unge glemmer at sikre sig,« siger Jørgen Olsen.

Private Ingeniører_pi arbejder desuden for at holde kontingentet i ro og at få organisationsprocenten op på arbejdspladserne

STEMMER FRA IDA

IDA har 13 forskellige politiske fællesskaber, hvor medlemmer kan få indflydelse.

Næste valg til IDAs repræsentantskab er i foråret 2022, hvor også IDAs formand og Hovedbestyrelse bliver valgt.

Op til da bringer vi løbende interview og debatindlæg med aktive medlemmer fra IDAs politiske lister.

Læs mere her

Debatten er slået fra på dette indhold