Artiklen er sponseret af Technolution.

Nyt håb for bæredygtigheden i lange MedTech-projekter

17. maj 2022 kl. 22:32
Nyt håb for bæredygtigheden i lange MedTech-projekter
Illustration: Technolution.
En ny tilgang, gør det let for MedTech-virksomheder at analysere produkters bæredygtighed fra udviklingsfasens begyndelse og hele vejen gennem processen. En tilgang, der vil sætte lange produktudviklinger på et grønt spor.

Christoffer Thomsen arbejder på en Life Cycle Screening af et produkt for virksomheden Technolution. Illustration: Technolution.

Hvilken del af en insulinpen kan udskiftes med et mere bæredygtigt materiale, uden at det går ud over dens funktionsevne og sikkerhed? Og hvordan kan insulinpennens emballage gøres mere genanvendelig, uden at patienten skal betale mere for sin daglige dosis medicin?

Skrappe lovkrav, årelange udviklingsforløb og kompliceret mekanik gør det svært for MedTech-industrien at tænke bæredygtighed ind i udviklingen af et ny medical device.

Konsulentvirksomheden Technolution arbejder for MedTech-virksomheder, som i stigende grad skal kunne vurdere et produkts bæredygtighed, hvilket typisk er gjort ud fra LCA’er (Life Cycle Assessments). Højere krav og et øget fokus på verdensplan gør det til et område, virksomhederne hverken kan eller vil ignorere.

»Vores kunder har behov for at kunne arbejde med bæredygtighed løbende under produktudvikling på en måde, der er hurtigere end en LCA, men uden at gå på kompromis med pålideligheden af de data, som de skal bruge til at træffe beslutninger om de forskellige produktkoncepters bæredygtighed,« fortæller Christoffer Thomsen, Development Engineer hos Technolution.

Alle dele af et produkt undersøges for mulig optimering. Her ses et koncept for en autoinjector og alle dens dele. Illustration: Technolution.

LCA er tidskrævende

Livscyklusvurderinger (LCA) er en anerkendt og udbredt metode til at beregne et produkts miljøpåvirkning, som bl.a. indeholder CO2-aftrykket helt fra udvindingen af råstofferne bag materialerne og til produktet kasseres efter brug.

Men metoden er også berygtet for at være tidskrævende at gennemføre til punkt og prikke, og desuden er en LCA i udgangspunktet tilbageskuende og betragter derfor CO2-aftrykket for transport, materialer, produktion og andre parametre, når produktet er færdigudviklet. Det er alt for sent for mange virksomheder i branchen.

»Du kan jo godt vente med at lave en LCA, til dit produkt er kommet på markedet efter mange års udvikling. Men du risikerer ikke at have taget stilling til vigtige bæredygtighedsparametre. Derfor er det bedre at arbejde iterativt med bæredygtigheden, og jo før jo bedre, da det er dyrt at lave ændringer sent i udviklingsprocessen,« siger Christoffer Thomsen.

Metoden giver konstant nye veje ind

Den helt store fordel ved metoden er, at det er muligt løbende under udviklingen at udpege de områder af et produkt eller en emballage, der har det største potentiale for optimering af bæredygtigheden. Det kan f.eks. ske ved at sænke CO2-udledningen fra transport eller ved et skift af materiale.

»I dag stilles der krav til bæredygtighed overalt i MedTech og farmaindustrien. Derfor skal virksomhederne kunne gå fra den komplette LCA-metode, der giver viden om bæredygtigheden af det færdige produkt, og til en ny tilgang, der lader dem vurdere bæredygtigheden aktivt under udviklingsfasen. Det er afgørende for at få succes med at gøre produkterne grønnere,« siger Peter Werner Hansen, Head of Development hos Technolution.

Bæredygtighed skal integreres

Undervejs i udviklingen af et MedTech-produkt står udviklerne ofte ved en skillevej, hvor de f.eks. skal vurdere tre forskellige koncepter af det samme produkt og vælge det rette spor videre. Her er det vigtigt, at bæredygtighed bliver en integreret del af udviklingsprocessen, så udviklerne kan vurdere den sammen med andre krav som funktionalitet, sikkerhed, brugervenlighed, mekanisk styrke og pris.

Virksomheden Technolution har derfor udviklet en hurtigere og mere agil tilgang til en LCA, hvor bæredygtigheden af et produkt forbedres gennem såkaldte ecodesign-principper og vurderes med livscyklusscreeninger. Sagt mere simpelt bliver bæredygtigheden hele tiden et eftersyn parallelt med resten af udviklingsfasen i gentagne loops.

Løbende evalueringer af bæredygtigheden i projektet er nøglen til at lykkes. Illustration: Technolution.

Ecodesign-principperne er baseret på best practice i branchen og omfatter f.eks. retningslinjer til at optimere et produkts levetid eller nedbringe brugen af materialer eller energiforbruget under produktion. Livscyklusscreeningerne er kvantitative og bygger på LCA-metoden i ISO 14040/44, men i en mindre detaljeret udgave.

Screeningerne sikrer, at der ikke udføres forbedringer af et produkts bæredygtighed uden data til at støtte op om beslutningen.

"Den iterative fremgangsmåde er afgørende for at kunne forbedre et produkts bæredygtighed gennem hele udviklingsfasen. At den samtidig er baseret på data betyder, at de bæredygtige tiltag ikke bare er rent gætværk," siger Christoffer Thomsen.

Læs mere på https://technolution-tn.com eller kontakt Technolution direkte på +45 45 26 10 00.

OM TECHNOLUTION

Technolution er en konsulentvirksomhed, der teamer op med farma og MedTech-virksomheder for at sikre innovative løsninger omkring medical devices. Omkring 60 konsulenter – garvede faglige profiler og unge talenter – arbejder på tværs af fagområder fra ide til færdigt produkt.

Lyngsø Allé 3b   
2970 Hørsholm   
+45 45 26 10 00   
mail@technolution.dk

LÆS MERE HER

Debatten er slået fra på dette indhold