Artiklen er sponseret af Thermex.

Ny hybridventilation sparer energi og gør op med pladskrævende ventilationskanaler i etagebyggeri

27. august 2021 kl. 15:10
Ny hybridventilation sparer energi og gør op med pladskrævende ventilationskanaler i etagebyggeri
Illustration: Thermex.
Plasmex-hybrid-løsningen suger kun halvt så meget som andre emhætter, men er så effektiv, at emhætteluften kan ledes over varmeveksleren og direkte ud fra lejlighedens facade. En win-win for klima og økonomi, lyder det fra bygherre og producent.

Thermex' ventilationsløsning med en optimeret placering ved hver lejlighed ses tydeligt på denne bygning inden beklædning af facaden. Illustration: Thermex.

Med skyhøje kvadratmeterpriser i landets største byer er det langt fra ligegyldigt, hvor meget plads en lejligheds tekniske installationer lægger beslag på.

Det har bl.a. fået bygherre- og entreprenørvirksomheden A. Enggaard A/S til at tage en helt ny emhætte-løsning fra Thermex A/S i brug.
Plasmex-hybrid, som løsningen hedder, frigør omkring en halv kvadratmeter netto i hver eneste lejlighed. Og når man som Enggaard aktuelt er i gang med at bygge 280 lejligheder på Skejbyvej i Aarhus, resulterer det altså i 140 ekstra kvadratmeter.

Slet ikke uvæsentligt – og i særdeleshed ikke, når der er tale om mindre lejligheder, siger projektleder Peter Aagaard:

»Det betyder jo, at vi får et lidt bedre produkt og i sidste ende nogle lejligheder, der er lettere at leje ud. Dertil kommer, at systemet er let at montere, netop fordi der ikke skal føres store kanaler op gennem samtlige lejligheder og ud gennem taget,« lyder det.

Ikke at spøge med

Muligheden for at etablere emhætter i etagebyggerier uden at skulle føre ventilationskanaler hele vejen op gennem bygningen, har da også været en væsentlig drivkraft bag udviklingen af Plasmex-hybrid, fortæller Henrik Nørgaard fra Thermex:

»De steder, hvor man bygger højhuse, er kvadratmeterprisen jo som regel ikke noget at spøge med, så hver en kvadratcentimeter tæller.«

»Dertil kommer, at de gennemgående luftkanaler udgør en brandrisiko, som det er dyrt at sikre sig imod – og endelig er det jo ikke særligt bæredygtigt at sende en masser varm luft direkte ud i himmelrummet. Det er de pointer, vi har haft os for øje under udviklingen, siger han og peger på det elektrostatiske plasmex-filter, som én af de helt centrale komponenter.«

Strøm til madosen

Plasmex-hybridløsningen består af tre dele:

  • Den patenterede Airgrip emhætte
  • Plasmex-filteret
  • Plasmex-link

Plasmex-link er alarmen, der giver lyd, når Plasmex-filteret skal skiftes. Filteret er effektivt i ca. 3.500 timer – svarende til ti års brug.

Når Airgrip emhætten ikke er i brug, ventileres køkkenet på normal vis af det decentrale ventilationsanlæg.


Plasmex-filteret fra løsningen. Illustration: Thermex.

Når luftpartiklerne passerer gennem filtret, påvirkes de nemlig med en elektronisk ladning, som gør, at de i langt højere grad opfanges af det efterfølgende kulfilter. Faktisk renses luften for hele 96,5 procent af partiklerne, hvilket gør plasmex-rensningen dobbelt så effektiv som i traditionelle emhætter, der alene benytter et kulfilter.

Den grundige rensning og filtrering betyder igen, at emhætteluften er lugtfri, og at den derfor må ledes direkte ud gennem facaden via lejlighedens ventilationsanlæg. Dermed er det også muligt at lade den varme luft passere hen over anlæggets varmeveksler – et forhold der naturligvis er en fordel i det samlede energiregnskab:

»På den måde er der jo intet varmetab gennem emhætten, hvilket flugter rigtig godt med bestemmelserne i bygningsreglement BR18,« siger Henrik Nørgaard og tilføjer, at emhætte og ventilationssystem kommunikerer direkte med hinanden, så ventilationssuget øges, når emhættens motor og filterenhed tændes.

Win-win for klima, økonomi og helbred

Med til historien om en bedre energieffektivitet hører også det forhold, at plasmex-filtret er beregnet på montering i Thermex’ egen patenterede emhætte, Airgrip.

Den kegleformede emhætte udmærker sig ved kun at suge halvt så meget luft ud af boligen, som traditionelle emhætter gør. Trods det har den en emopfangnings-grad – altså evne til at indfange mados - på 88 procent, forklarer Henrik Nørgaard og fortsætter:

»Traditionelle emhætter har en opfangningsgrad på omkring 75 procent, men suger altså mere end dobbelt så meget luft – ofte over 200 kubikmeter i timen. Det er noget, der kan mærkes på varmeregningen – og i det store billede også på klimaet. Dertil kommer, at de partikler der findes i mados, ikke er synderligt sunde, så vi synes i al beskedenhed, at vi står med en rigtig god løsning,« lyder det.

Debatten er slået fra på dette indhold