Artiklen er sponseret af CBS.

Ny HD specialisering – bliv ekspert i at være generalist

15. april 2021 kl. 12:34
Ny HD specialisering – bliv ekspert i at være generalist
Illustration: CBS.
Vores jobfunktioner bliver stadig mere specialiserede. CBS’ udbud af HD2-linjer er blevet tilsvarende specialiseret henover de seneste årtier. Men nu vender man blikket mod dem, der har brug for at blive bedre til lidt af det hele. Den nye linje HD2 Business er skræddersyet til dig, der vil være ekspert i at være generalist.

Til efteråret tager den nye HD2-specialisering HD2 Business imod sit første hold studerende. Det vil være folk, der ønsker at blive dygtigere til at træffe beslutninger på tværs og styre en organisation som én samlet enhed. Thomas Poulsen er lektor på CBS’ Center for Ejerledede Virksomheder og en af initiativtagerne til den nye specialisering. Illustration: CBS.

»Der vil altid være brug for folk, der kan træffe beslutninger på tværs i en organisation,« forklarer Thomas Poulsen, lektor på CBS’ Center for Ejerledede Virksomheder og en af initiativtagerne til den nye specialisering.

Som eksempel nævner han de altmuligmænd m/k, der typisk sidder som ejerledere i en SMV eller som tværgående generalister i en større virksomhed. De skal evne lidt af det hele. De kan ikke være eksperter i alle aspekter af virksomhedsdrift, men de skal være i stand til at vurdere, hvilke specialister der skal til for at løse en specifik opgave.

Ledere er ofte ingeniører

»Mange af disse generalister er ingeniører, fordi det er en uddannelse, der i mange tilfælde fører til lederstillinger. Der er især mange ingeniøruddannede, der sidder for bordenden i små og mellemstore virksomheder. De har stor teknisk viden, men deres rolle i virksomheden kræver også, at de jonglerer med økonomi, marketing, personaleledelse, strategi – kort sagt alt det, der skal håndteres fra dag til dag i en organisation,« forklarer Thomas Poulsen.

Han gør opmærksom på det paradoks, at selvom arbejdsmarkedet bliver stadig mere specialiseret, så består dansk erhvervsliv primært af små og mellemstore virksomheder. De fleste har ikke økonomi til at etablere specialiserede stabsfunktioner bemandet med eksperter. Her tages beslutningerne af generalister, typisk med en teknisk uddannelsesbaggrund.

Ekspert i det generelle

Faktaboks

HD2 Business udbygger det generelle erhvervsøkonomiske fundament, der lægges i den første del af uddannelsen, HD1

Til august tager HD2 Business imod sit første hold studerende.

CBS HD holder online Åbent Hus på sine HD-uddannelser tirsdag 4. maj kl. 17-19.

Læs mere om åbent hus på CBS HD her.

Til august tager den nye HD2-specialisering HD2 Business imod sit første hold studerende. Det vil være folk, der ønsker at blive dygtigere til at træffe beslutninger på tværs og styre en organisation som én samlet enhed.

Kort fortalt udbygger HD2 Business det generelle erhvervsøkonomiske fundament, der lægges i den første del af den i alt fireårige HD-uddannelse, HD1.

De studerende fortsætter i det generelle spor og fokuserer i yderligere to år på de brede erhvervsøkonomiske kompetencer.

»Vi vil uddanne vores studerende til bedre at forstå den omverden, deres organisation er en del af. Det foregår i en tæt vekselvirkning mellem teori og praksis og hele vejen igennem med fokus på en faglig understøttelse af de studerendes eksisterende ledelsespraksis. Det er efter min mening netop HD-uddannelsens store styrke: Her kan den studerende arbejde med egne erfaringer og tage konkrete problemstillinger fra sin arbejdsplads med ind i den akademiske verden.«

Tre hovedfag

»Vi vil uddanne vores studerende til bedre at forstå den omverden, deres organisation er en del af. Det foregår i en tæt vekselvirkning mellem teori og praksis og hele vejen igennem med fokus på en faglig understøttelse af de studerendes eksisterende ledelsespraksis. Det er efter min mening netop HD-uddannelsens store styrke,« forklarer Thomas Poulsen, lektor på CBS’ Center for Ejerledede Virksomheder. Illustration: CBS.

Første år af HD2 Business består af tre hovedfag: Markedsforståelse, Driftsoptimering og Forretningsudvikling.

Dertil kommer et såkaldt Business Project, en rapport, der bygger på den viden, den studerende har opnået i de tre hovedfag, bragt i spil i forhold til en konkret problemstilling i den virksomhed, den studerende kommer fra.

»Som studerende får du her ofte nogle ”åbenbaringer”, når du bruger din nye viden til at håndtere en udfordring hentet direkte fra din egen hverdag,« siger Thomas Poulsen.

Andet år af HD2 Business består af et semester med valgfag.

Her kan den studerende vælge frit mellem alle fag udbudt på CBS’ HD-uddannelser.

Fjerde og sidste semester er helliget den afsluttende hovedopgave.

Nu og i fremtiden

»Vi har tilrettelagt HD2 Business sådan, at vi prøver at arbejde i to tidsdimensioner,« siger Thomas Poulsen.

»Vi vil skabe forbedringer i den studerendes virksomhed her og nu. Samtidig har vi et øje på fremtiden, f.eks. i faget Markedsforståelse. Her handler det om at forstå virksomhedens rolle i omverdenen, forstå kundernes behov og se nye tendenser i det marked virksomheden er en del af. Det samme er på spil i faget Forretningsudvikling. Her arbejder man med strategi og med at organisere sin virksomhed på en måde, så den kan tilpasse sig de forandringer, der måtte komme.«

Læs mere om HD2 Business på CBS HD her.

Debatten er slået fra på dette indhold