Artiklen er sponseret af Troldtekt A/S.

Ny cementtype sender CO₂-aftryk i minus

7. januar 2022 kl. 14:22
Ny cementtype sender CO₂-aftryk i minus
Illustration: Troldtekt.
Troldtekt lancerer nu akustikplader, som er baseret på en ny, grønnere cementtype fra Aalborg Portland. Træet i Troldtekt pladerne optager mere CO₂ under opvæksten, end der samlet set udledes under produktionen af de nye akustikplader.

Mandrup Arkitekt | Ingeniør i Viborg er det første firma nogensinde til at montere de CO₂-negative Troldtekt akustikplader baseret på FUTURECEM. De indrammede flader med designløsningen Troldtekt curves optager mere CO₂, end de udleder under produktion og i brug. Illustration: Troldtekt.
Den danske producent af akustikplader Troldtekt når en strategisk milepæl i arbejdet med bæredygtighed, når træet i de velkendte akustikplader fremover bliver blandet med den nye cementtype FUTURECEM™ i stedet for traditionel cement. Aalborg Portlands nyudviklede cementtype udnytter synergien mellem kalcineret ler og kalkfiller. På den måde kan en stor del af de brændte klinker i produktionen hos Aalborg Portland erstattes, og resultatet er cement med et 30 procent lavere CO₂-aftryk.

»Når vi opgør den samlede miljøpåvirkning fra en Troldtekt akustikplade, kommer stort set hele CO₂-udledningen fra cement. Så det er en landvinding, at vi kan erstatte traditionel cement med FUTURECEM, uden at det forringer pladens egenskaber,« siger Vibeke Pedersen, ingeniør og teknisk chef hos Troldtekt A/S.

»Det er cementen, der giver Troldtekt akustikplader deres styrke, holdbarhed og brandsikkerhed uden brug af skadelig kemi. De fordele er aktuelt svære at opnå med andre bindemidler end cement. Men med denne løsning kan vi både tilgodese klimaet og bevare de velkendte fordele ved akustikpladerne,« fortsætter hun.

Vibeke Pedersen er ingeniør og teknisk chef hos Troldtekt A/S. Illustration: Troldtekt.

Træet gør pladerne CO₂-negative

Træet, som er den anden råvare i Troldtekt akustikplader, optager CO₂ under opvæksten i de danske skove. Og den indlejrede CO₂ i træet er samlet set større end den mængde, som bliver udledt under produktionen af FUTURECEM. Da fremstillingen af akustikpladerne på fabrikken i Troldhede foregår med næsten 100 procent vedvarende energi (97,7 procent i 2020), går det samlede CO₂-regnskab i produktionen i minus.

»Det minus øges endda under brug, hvor cementlaget i vores akustikplader over tid optager CO₂ via den kemiske proces karbonatisering. Så vi står nu med et cementbaseret produkt, der har et negativt CO₂-aftryk, helt frem til det skal genanvendes eller bortskaffes, «siger Vibeke Pedersen.

Hun forklarer, at Troldtekt arbejder på forskellige metoder til genanvendelse, så mindst muligt af den indlejrede CO₂ skal frigives ved forbrænding, når akustikpladerne er udtjente efter mindst 50-70 år. Allerede i dag indgår fraskær fra Troldtekts fabrik i produktionen af ny cement hos Aalborg Portland. Et pilotprojekt skal afklare, hvordan den ordning kan skaleres til også at omfatte træbetonaffald fra nedrivning af bygninger.

Akustikpladerne er på vej på markedet

De forskellige varianter af Troldtekt akustikplader indeholder enten grå eller hvid cement. I første omgang vil de grå akustikplader være tilgængelige i den CO₂-negative version fra marts 2022. Både de klassiske plader og løsningerne i Troldtekts designserie vil kunne fås baseret på FUTURECEM. Det gælder i øvrigt også de plader, der fungerer som ventilationsloft.

Tabellen viser, hvor stor CO₂-reduktionen er ved at udskifte traditionel cement i en Troldtekt akustikplade med FUTURECEM, når man måler på faserne A1-A3 i et byggemateriales miljøvaredeklaration (EPD). A1-A3 omfatter råvarer, transport til fabrikken og fremstilling på fabrikken. Illustration: Troldtekt.

CRADLE TO CRADLE PÅ GULDNIVEAU

Ligesom de øvrige træbetonprodukter fra Troldtekt vil de nye akustikplader være certificeret efter det bæredygtige designkoncept Cradle to Cradle. Troldtekt-pladerne baseret på FUTURECEM er vurderet til Cradle to Cradles guldniveau af den uvildige assessor Vugge til Vugge Danmark, ligesom de klassiske Troldtekt akustikplader også forventes at avancere fra sølv til guld inden længe. Certifikaterne forventes i første kvartal 2022.

Læs mere om cradle to cradle    

Læs mere om Troldtekts strategiske tilgang til bæredygtighed

LÆS MERE


Debatten er slået fra på dette indhold