Artiklen er sponseret af IMI Hydronic Engineering.

Mindre, smartere og IoT-forbundne ventiler giver bedre varme- og klimaregnskab

27. september 2021 kl. 09:37
Mindre, smartere og IoT-forbundne ventiler giver bedre varme- og klimaregnskab
Illustration: IMI Hydronic Engineering.
IMI Hydronic Engineering har udviklet en ny ventil, der både kan mere, fylder mindre og er meget nemmere at gå til. TA Smart måler flow og differenstemperatur (ΔT) kontinuerligt og kan tilgås via Bluetooth. Det betyder blandt andet, at den reagerer øjeblikkeligt på både tryk- og temperaturforandringer.

Ventilens konstruktion tillader kontinuerlige målinger i flowet. Illustration: IMI Hydronic Engineering.

HVAC (varme, ventilation og aircondition) står i dag for op imod 20 procent af verdens samlede energiforbrug. For en større produktionsvirksomhed, et hospital eller en kontorbygning er der med andre ord ikke så helt lidt at komme efter, hvis man kan optimere dér. Energioptimering kræver præcise og valide målinger og data – og det kræver ventiler og aktuatorer, der øjeblikkeligt reagerer på forandringer i anlæggets tryk og temperatur.

Flere funktioner fylder mere – indtil nu
Paradokset er, at jo mere funktionalitet, der skal proppes ind i en given dims, jo mere kommer den til at fylde, fordi der skal flere komponenter til. Og i tilfældet HVAC, så betyder størrelse noget – især, når man skal udskifte eksempelvis én ventil med en anden. For når først bygningen er opført og rørføringen etableret, så er det sin sag at bytte en eksisterende ventil ud med en større. Det problem har IMI Hydronic Engineering løst med den nye TA Smart ventil. Det fortæller Jean-Christophe Carette, der er head of technology for IMI Hydronic Engineering:

Et tværsnit af DN 65 viser ventilens komponenter frem Illustration: IMI Hydronic Engineering.

»Det har kunnet lade sig gøre dels takket være udviklingen indenfor processorer. Nu er der det muligt at få trådløs kommunikation og mange andre funktionaliteter i ét integreret kredsløb i en meget kompakt form. Samtidig har vi også udviklet teknologien indenfor flowmåling på vand og glykolblandet vand. Normalt kræver en flowmåler en vis længde lige rør uden forhindringer både før og efter måleren. Vi er lykkedes med at sætte ventilen lige efter flowmåleren med bare et par millimeters afstand. Normalt ville man sige, at det ikke kan lade sig gøre, fordi ventilen ville influere på måleresultatet. Det er vi lykkedes med efter mange uger i laboratoriet,« fortæller Jean-Christophe Carette.

TA-Smart ventilen er mindre end de fleste konkurrenter på markedet og har ikke brug for et lige stykke rør før og efter i de små dimensioner. Det betyder, at det er relativt ukompliceret at opgradere en eksisterende HVAC-installation – uden at skulle hakke hverken hæle, tæer eller rørføring. Flangeudgaverne er dimensioneret efter F1 og kan således installeres så godt som overalt.

Kontinuerlig måling af flow og temperatur sparer energi
Udover den kompakte størrelse, så er den store nyhed med TA-Smart ventilen, at den har kontinuerlig flow- og temperaturmåling. Det betyder, at man konstant kan få et realtidsbillede af både flow, temperatur og energi fra ventilen og reagere øjeblikkeligt på forandringer.
I praksis betyder det, at hvis 1000 personer går ind i en koncertsal hvorved varmebehovet stort set bortfalder her, så vil man med det samme måle en stigning i rørenes differenstryk til øvrige anlægsdele. Man vil kunne regulere energitilførslen ned til koncertsalen, men holde uændret niveau i andre dele af bygningen. I en traditionel installation, vil man først regulere, når man måler at temperaturen stiger utilsigtet i øvrige bygningsdele. Det betyder, at man bruger mere energi end nødvendigt i perioden indtil, der registreres temperaturstigning.

Og netop energiforbruget – og ikke mindst CO2-udledningen – var baggrunden for, at IMI Hydronic Engineering så et behov for at tænke nyt:

»Der er jo en generel trend indenfor bygningskonstruktion og -vedligeholdelse, der siger, at bygninger skal være grønne. Så der er også et behov for at kunne dokumentere, at bygningen er grøn. Når man kontinuérligt kan overvåge energiforbruget og akkumulere de data over tid, så får man meget bedre dokumentation for enegiforbruget,« fortæller Jean-Christophe Carette.

Dataopsamlingen fra ventilerne gør det også muligt, at man kan se, om eksempelvis én del af bygningen bruger mere energi end resten under de samme vejrforhold. Det kan indikere, at der eksempelvis skal kigges på vinduer eller isolering i den del af bygningen.

Bus, Ethernet og Bluetooth

Trådløst interface giver nye muligheder for at tilgå data live. Illustration: IMI Hydronic Engineering.

»Der er jo ikke meget ved at registrere og opsamle data, hvis man ikke kan komme til dem. Og det kan man med TA-Smart ventilen. Udover bus-kommunikation og Ethernet kan TA-Smart tilgås via Bluetooth. Alle funktioner kan betjenes med en app til mobil eller tablet, og bluetooth-dataudvekslingen mellem ventil og mobil eller tablet er krypteret, ligesom brugeren skal logge på med et password. Og netop det, at man kan tilgå data og funktionalitet fra en mobil enhed, er i virkeligheden noget af det ”smarte” ved TA-Smart,« fortæller Jean-Christophe Carette:

»Der har været en tendens til, at alting skal gøres smart. Det har man så typisk gjort ved at sætte et 7” display på for eksempel en kaffemaskine, og så er den smart. Her bruger vi det display, man alligevel har ved hånden og er vant til at bruge. Og man skal ikke ind til ventilen for at få adgang til dens data,« siger han.

TA-Smart ventilen kan via bus- og Ethernetkommunikation også tilgås over nettet, og på den måde bliver HVAC-installationen nu også en del af det store Internet of Things (IoT).

Hvis du vil vide mere om løsningen kan du kontakte support.dk@imi-hydronic.com

Læs mere om den nye TA-smart ventil hos IMI Hydronic Engineering her

IMI Hydronic Engineering har seks brands i porteføljen, som giver dem en unik position, når det gælder om at levere løsninger til enhver udfordring i forbindelse med hydroniske anlæg.

IMI Hydronic Engineering arbejder på at udvikle nye produkter og løsninger, der giver dig mulighed for at gøre tingene bedre, hurtigere og enklere. Så uanset om det et lille parcelhusanlæg eller et kæmpe, højprofileret ejendomsprojekt, så arbejder IMI Hydronic Engineering på en løsning.

Hvis du vil vide mere om løsningen, så kontakt dem på support.dk@imi-hydronic.com​​

Læs mere om den nye TA-smart ventil hos IMI Hydronic Engineering

Debatten er slået fra på dette indhold