Artiklen er sponseret af Cowi.

Metroselskabet og COWI tager føringen inden for BIM med gigantprojekt

22. juni 2020 kl. 15:52
Metroselskabet og COWI tager føringen inden for BIM med gigantprojekt
Illustration: Jeppe Carlsen.
Over de næste syv år skal COWI sammen med Metroselskabet gennemføre en gennemgribende BIM-implementering i Metroselskabet. Graden af automatisering bliver på et niveau, som er hidtil uset i Danmark, fortæller Magnus Jacob Christensen, der har ansvaret for BIM i projektet.

Det er uden sammenligning vores største BIM-projekt og samtidig det første af sin art i Danmark, siger teknisk direktør Magnus Jacob Christensen, om rådgivervirksomhedens kontrakt med Metroselskabet. Illustration: Jeppe Carlsen.

2D-tegninger i PDF-format, utallige dokumenter, databaser og manuelle processer. Alt det skal være fortid i Metroselskabet, som har besluttet sig for at udfase de analoge processer og implementere Building Information Modeling (BIM) over de næste syv år. Ambitionen er, at al planlægning, design, byggeri og drift af Metroselskabets fremtidige letbaner og metrolinjer centraliseres i en digital tvilling, hvor 2D-tegninger omdannes til 3D-modeller, som kobles til tidsplaner, økonomi, drift og bæredygtighed.

Metroselskabet har hyret rådgivningsvirksomheden COWI til at hjælpe med at implementere BIM, og det bliver et omfattende og udfordrende projekt, forudser Magnus Jacob Christensen, der er Teknisk Direktør i COWI.

Bliv en del af holdet

COWI opruster i øjeblikket på infrastrukturområdet og søger derfor BIM managers til store infrastrukturprojekter på alle COWIs kontorer i Danmark: Lyngby, Ringsted, Odense, Vejle, Esbjerg, Aarhus eller Aalborg.
Læs mere om stillingerne her

”Det er uden sammenligning vores største udviklings- og implementeringsprojekt og samtidig det første af sin art i Danmark, fordi vi sammen med kunden skal implementere og forankre BIM i Metroselskabet på både strategisk, taktisk og operationelt niveau - på samme måde, som vi har gjort på Fornebu metroprojektet i Norge. Det er i lige så høj grad et forandringsledelsesprojekt, som det er et BIM-udviklingsprojekt, og en af de store udfordringer bliver at gennemføre en forandring, som påvirker alle Metroselskabets processer fra planlægning til drift,” siger han.

COWI har på det seneste vundet en række store danske projekter, hvor BIM spiller en væsentlig rolle: Kattegatforbindelsen, Kastrup Station, Odense Letbane etape 2 og senest implementeringen af BIM i Metroselskabet over de næste syv år, hvilket er årsagen til at Magnus Jacob Christensen (tv) lige nu er ude at søge BIM-managers Illustration: Jeppe Carlsen.

Automatisering skal minimere fejl

Et af hovedformålene med projektet er at reducere de manuelle processer, som ofte er en kilde til fejl ved anlægsprojektet. Et typisk eksempel er uoverensstemmelser eller kollisioner, som opstår på grund af menneskelige fejl.

”Ved at digitalisere 2D-tegningerne og samle dem med data i en 3D-bygningsinformationsmodel, som opdateres automatisk, hver gang der sker en ændring, sikrer vi, at alle arbejder med den samme model. Det minimerer risikoen for fejl og styrker samarbejdet mellem parterne,” siger Magnus Jacob Christensen.

BIM

BIM står for Bygnings Informations Modellering og er en model og en metode til at digitalisere byggeprocessen.

Med BIM samler man alle informationer om et byggeprojekt digitalt. Bygherre, rådgivere, entreprenører og driftsledere kan tilføje og trække informationer ud, og byggeriet illustreres med 3D-modeller, som afløser de traditionelle 2D-tegninger.

3D modellen kan kobles med andre vigtige elementer i byggeprocessen, herunder tidsplan, økonomi, drift og vedligehold samt bæredygtighed.


Han understreger dog, at det er utopisk at tro, at alle parter vil kunne samarbejde direkte i den samme model, filformat og visuelle vindue på et større anlægsprojekt, men at det i stedet handler om at integrere forskellige applikationer og samle data i et fælles miljø.

Som noget helt nyt i en dansk kontekst vil COWI og Metroselskabet automatisere nogle af de processer, som selv i BIM-regi fortsat er manuelle og behæftet med en del risici.

”Vores ambition er at automatisere den proces, hvormed metadata og informationer benyttes til blandt andet økonomi-, tids- og bæredygtighedsberegninger. Manuelle indtastninger kommer til at høre fortiden til,” fortæller Magnus Jacob Christensen og kommer med et eksempel:

”Hvis man i dag vil tilføje rørleding til en tilbudsliste, skal man manuelt måle rørlængden på en 2D-tegning og overføre tallene til et Excelark. Hele den proces skal nu automatiseres ved hjælp af klassifikation og egenskabsdata på objekter, hvilket ikke er set før i en dansk kontekst.”

COWI

COWI er en dansk rådgivningsvirksomhed, som blev grundlagt i Danmark i 1930 og har afdelinger i 35 lande.

Virksomheden har 7.200 ansatte og beskæftiger blandt andet ingeniører, biologer, geologer, økonomer, antropologer, sociologer og arkitekter.

COWI har på det seneste vundet en række store danske projekter, hvor BIM spiller en væsentlig rolle: Kattegatforbindelsen, Kastrup Station, Odense Letbane etape 2 og senest implementeringen af BIM i Metroselskabet over de næste syv år.

COWI råder over en større gruppe BIM-Specialister på tværs af landegrænser og forretningsområder. Virksomheden har tidligere ledet banebrydende BIM-projekter også uden for Danmark, såsom Fornebumetroen og Stavanger Universitetssygehus i Norge, der med BIM Managerne Torgeir Fadnes og Kristoffer Tungland i spidsen blev kåret til verdens bedste digitale byggeprojekt i 2019.

Danner grundlag for nye standarder

Magnus Jacob Christensens håber, at resultatet af anstrengelserne vil kunne danne grundlag for nye branchestandarder inden for infrastruktur i Danmark.

”Det kunne for eksempel være en standard for, hvordan man koder og klassificerer dele af sine modeller, eller for hvordan man laver juridiske krav i forhold til BIM i anlægsprojekter. Det kunne være metoder til, hvordan man registrerer eksisterende forhold og omdanner dem til digitale tvillinger, eller det kunne være standarder for, hvordan man kobler sensordata til modeller,” siger Magnus Jacob Christensen, der ser frem til at give sig i kast med projektet.

”Meget af det, vi skal implementere i Metroselskabet, har vi haft planer om at arbejde med på et tidspunkt, men vi har hverken har haft grundlag, tid eller ressourcer til det. Nu får vi lov til at gøre det i fællesskab med Metroselskabet, og det bliver spændende at afsøge og udvide grænserne for, hvad man kan med BIM,” siger han.

Søg job hos COWI

Debatten er slået fra på dette indhold