Artiklen er sponseret af Rambøll.

Kommunerne når kun klimamål, hvis de inddrager borgerne

23. februar 2022 kl. 09:09
Kommunerne når kun klimamål, hvis de inddrager borgerne
Illustration: Kåre Viemose.
En undersøgelse fra Rambøll viser, at borgerne ønsker, at deres kommuner gør en særlig indsats inden for grøn mobilitet og biodiversitet. Men kommunerne kan kun indfri borgernes grønne ambitioner gennem borgerinddragelse, dialog og partnerskaber. For under 10 % af byernes CO2-udledning kommer fra den kommunale drift.

Maja Sig Vestergaard og Erik Møberg rådgiver kommunerne om grøn omstilling. De mener ikke, der findes en one size fits all. Alle kommuner er forskellige. Illustration: Kåre Viemose.

Bedre forhold for cyklister og fodgængere, mere vild natur i byen og bedre kollektiv trafik. Disse tre emner står øverst på borgernes liste, når de bliver bedt om at prioritere, hvilke grønne tiltag kommunerne bør tage de næste år. Det viser en survey foretaget af Rambøll.

Borgernes ønsker sætter kommunerne i et dilemma. For de har kun det direkte ansvar for en lille del af CO2-udledningen på deres område. Men de har en stor mulighed for at påvirke borgerne indirekte gennem inddragelse, dialog og partnerskaber endnu mere end i dag. Og netop denne mulighed stiller Rambøll og CONCITO skarpt på med online-konferencen:

Vi har brug for øget opmærksomhed om, hvordan kommunerne kan påvirke den grønne omstilling, mener Erik Møberg, senior direktør i Rambøll Management Consulting. Illustration: Kåre Viemose.

”Klimadialog om grøn omstilling og borgerinvolvering i kommuner”. Det sker den 8. marts kl. 15-16.30. Tilmeld dig her.

»Vi har brug for øget opmærksomhed om, hvordan kommunerne kan påvirke den grønne omstilling,« siger Erik Møberg, senior direktør i Rambøll Management Consulting.

»Kommunerne har en betydelig opgave i at sikre inddragelse af borgere, virksomheder og interessegrupper. Ellers kan vi ikke flytte det her hurtigt nok. Og netop hastighed er afgørende for, at Danmark kan nå de klimamål, der er sat.«

Elbiler skal ’fodres’ gennem samarbejde

Et helt konkret eksempel på, hvad partnerskaber og inddragelse betyder, kan man finde inden for udrulningen af lade-infrastruktur til elbiler, mener Maja Sig Vestergaard, e-mobilitetsplanlægger i Rambøll Smart Mobility.

»Kommunen har en vigtig rolle i etablering af ladestandere. Ifølge ladestander-bekendtgørelsen skal kommunen opstille ladestandere ved bestemte bygninger, så borgerne kan oplade deres elbiler. Men den må ikke selv stille dem op. Det skal via udbud blandt ladeoperatørerne. I andre områder handler det om at gå i dialog med borgerne og forsøge at påvirke dem, så de begynder at efterspørge ladestandere.«

I vores rådgivning af kommunerne om grøn mobilitet lægger vi vægt på, at man faktisk har en lang række handlemuligheder, i de forskellige roller kommunen har, siger Maja Sig Vestergaard, e-mobilitetsplanlægger i Rambøll Smart Mobility. Illustration: Kåre Viemose.

»I vores rådgivning af kommunerne om grøn mobilitet lægger vi vægt på, at man faktisk har en lang række handlemuligheder, i de forskellige roller kommunen har. Meget af det handler om nudging og om inddragelse. For eksempel et det vigtigt med dialog og inddragelse, hvis kommunerne vil hjælpe ladestandere på vej ved almene boliger. Her er det ikke kommunen, men boligorganisationerne der bestemmer. Beboerdemokratiet kan spænde ben for projektet. Kommunen kan spille en vigtig rolle i at skabe en god dialog med beboerne.«

Medejerskab og myndighed

Som nævnt kommer kun op til 10 % af en bys CO2-emission fra den direkte kommunale drift. Her er det til gengæld forholdsvis nemt for kommunerne at handle. De kan fx energirenovere den kommunale bygningsmasse og omlægge bilflåder fra benzin til el. En anden mulighed er at rejse skove på kommunens arealer og gøre kommunens indkøb grønnere.

Derudover er kommunerne ejere eller medejere af forsynings- og trafikselskaber. Det ejerskab kan bruges til at omlægge selskaberne til en mere grøn profil. Dernæst har kommunerne en række roller som myndighed og facilitator. Her handler det om at udnytte de muligheder, som planloven åbner for at give kommune- og lokalplaner en grøn retning. Samtidig kan man via borgerdialog og handleplaner engagere borgerne i at ændre adfærd. Og ikke mindst skal der etableres partnerskaber med lokale virksomheder, foreninger, boligorganisationer m.m.

Survey fra Rambøll:

Borgerne ønsker disse initiativer fra kommunerne

En survey fra Rambøll viser, at borgerne er med. De ønsker, at kommunerne prioriteter initiativer
inden for: Grøn mobilitet, biodiversitet og bæredygtige bygninger

• Hver anden dansker (43 %) ønsker, at kommunen skaber bedre forhold for cyklister og fodgængere og mere end hver tredje dansker (33 %) ønsker en mere sammenhængende kollektiv trafik. 

• Mere end hver tredje borger (37%) ønsker mere biodiversitet i byerne

• Hver tredje borger (27 %) ønsker, at kommunen stiller højere krav til bæredygtighed i de offentlige bygninger

Du kan læse resultater og uddybede ekspertanbefalinger på seks områder her: https://c.ramboll.com/da/klimamiljoe


»Og så er det vigtigt at være bevidst om, at alle kommuner er forskellige,« siger Erik Møberg.

»Vi rådgiver kommunerne bredt om bl.a. inddragelse, ledelse, teknologi og økonomi, og vi kan se, at det er vigtigt med et lokalt fokus. Med forskellige kompetencer kigger vi ind i de lokale geografier og støtter udviklingen af de strategier, der skaber de bedste resultater. Der findes ikke en one size fits all.«

Maja Sig Vestergaard supplerer:

»Men der er én ting, der gælder for de fleste kommuner: Der er stor fokus på økonomi. Nogle kommuner føler sig magtesløse, fordi de tror, at de ikke har råd. Det er forkert. Det behøver ikke at koste mere at agere klimavenligt.«

Tilmeld dig den virtuelle konference d. 8. marts her.

Klimadialog om grøn omstilling og borgerinvolvering i kommuner

Virtuel konference, 8. marts kl. 15-16:30

CONCITO og Rambøll inviterer til klimadialog under overskriften ”Den demokratiske udfordring – hvordan bliver borgernes grønne prioriteter inddraget i kommunernes beslutninger”.

TILMELD DIG HER

Debatten er slået fra på dette indhold