Artiklen er sponseret af IDA STEM Students.

IDA Stem Students: Vi skaber fremtidens IDA

31. marts 2020 kl. 11:16
IDA Stem Students: Vi skaber fremtidens IDA
Illustration: Privatfoto.
IDA STEM Students er i gang med at give studenterpolitikken en grundig genopfriskning. Det kan tilføre IDA nye politiske talenter og friske perspektiver på arbejdet

»For mange studerende handler IDA om forsikring, sociale arrangementer og medlemsfordele. Vi vil vise dem, at IDA er meget mere. IDA er et sted, man kan blive hørt og høre til. Det kan fastholde mange flere

Laura Dam sidder i forretningsudvalget i den nyopstartet studenterliste IDA STEM Students som organisatorisk ansvarlig. Illustration: Privatfoto.

...og måske vække en politisk interesse, som kan vare ved.«

Sådan siger Laura Dam fra forretningsudvalget i IDA STEM Students, der er den nyopstartede studenterliste i IDA. Listen har fire pladser i repræsentantskabet og har via samarbejde med en anden liste fået en plads i Hovedbestyrelsen.

»Det giver et godt blik ind i maskinrummet på IDA. Og det er et godt sted at skabe kontakt til de andre politiske lister, som vi skal samarbejde med for at få indflydelse,« siger Laura Dam.

Kortere valgperioder

IDA STEM Students er organiseret omkring et årligt stormøde, hvor listens politiske temaer bliver besluttet og suppleanterne valgt. De treårige valgperioder til IDAs repræsentantskab passer dårligt til de studerendes liv, fordi de fleste studerende indenfor en tre års periode ofte møder specialeskrivning, udveksling, praktik eller lignende, der gør det svært at opretholde engagementet i IDA-politikken.

»Vi ville gerne holde et separat studentervalg hvert år, hvor vi fandt repræsentanter til de fire pladser, vi har tildelt. Vi har jo et særskilt valgsystem alligevel,« siger Laura Dam.

Som systemet er nu, må listen gøre et stort arbejde for at holde suppleanter klar til at træde ind, når en repræsentant eksempelvis bliver færdiguddannet. Det er netop sket med listens nuværende hovedbestyrelsesmedlem.

»Det har vi forberedt os på, for vi har vidst det hele tiden. Men det kunne gøres enklere og mere demokratisk ved at indrette systemet anderledes,« siger Laura Dam.

Listen har endnu ikke bragt den store forandring af studenterpolitikken op i IDA, da det første års eksistens har handlet om at få styr på listens forretningsorden, suppleantsystem og den slags procedurer.

De politiske mærkesager

I korte træk har IDA STEM Students tre formål: At være et netværk for studerende, at være de studerendes stemme i IDA samt at være de IDA-studerendes stemme i den nationale debat.

Særligt det sidstnævnte er aktuelt for tiden, hvor man oplever effekten af flere års sparerunder på landets universiteter. Flere steder har universiteterne påbegyndt aftenundervisning fra kl. 18-22, fordi der ikke er bygninger nok til at rumme de studerende i dagtimerne. Aftenundervisningen medfører ifølge IDA STEM Students en væsentlig forringelse af kvaliteten i studierne.

»Nogle studerende har undervisning morgenen efter og møder op helt udkørte. Andre har måske studenterjob, sport eller andre aktiviteter i aftentimerne, som de må lægge om. Det gør studielivet sværere,« siger Laura Dam og tilføjer, at dette initiativ er det seneste i en lang række af forringelser af ingeniøruddannelserne og de naturvidenskabelige uddannelser.

Laura Dam kalder det en ond cirkel, hvor færre ressourcer giver øget stress og lavere kvalitet på uddannelsesstederne.

»Vi kan gå sammen på alle uddannelsesstederne og arbejde imod det her, for det giver i sidste ende dårligere kandidater,« siger hun.

Nordiske venner

IDA STEM Students har indgået et samarbejde med de øvrige nordiske ingeniørstudenterforeninger i Association of Nordic Engineers. Det åbner øjnene for de danske studerende.

»Der er store forskelle på, hvordan ingeniøruddannelserne i Norge, Sverige og Danmark er stykkets sammen. Det er lærerigt at se nærmere på, når vi skal sikre vores uddannelser og gøre dem bedre,« siger hun.

Kendskabet til de nordiske ingeniørers liv og arbejdsmarked åbner desuden for udveksling og karrieremuligheder i vores nabolande.

»Folk tænker ofte på Asien eller USA, hvis de skal rejse med deres fag. Men vores nabolande er virkelig interessante at gøre karriere i. Blandt andet fordi Sverige og Norge ligesom os er vidensdrevne samfund, hvor man anerkender, at vi kan noget, der er vigtigt,« siger Laura Dam.

STEMMER FRA IDA

IDA har 13 forskellige politiske fællesskaber, hvor medlemmer kan få indflydelse.

Næste valg til IDAs repræsentantskab er i foråret 2022, hvor også IDAs formand og Hovedbestyrelse bliver valgt.

Op til da bringer vi løbende interview og debatindlæg med aktive medlemmer fra IDAs politiske lister.

Læs mere her

Debatten er slået fra på dette indhold