Artiklen er sponseret af IDA STEM Students.

IDA STEM Students: Indfører 'rullende' udskiftning af repræsentanter

4. december 2019 kl. 23:00
IDA STEM Students: Indfører 'rullende' udskiftning af repræsentanter
Illustration: Privatfoto.
IDA STEM Students tilbyder netværk og repræsentation og giver IDA-studerende stemme i samfundet. Fundamentet er det kendte IDA, men fagligheden skal udvikle sig for fremtiden.

Vi er klar over, at vores kontigentkroner ikke er dem, der holder IDA kørende. Men som repræsentanter for 34.000 studerende bidrager vi med en markant del af medlemmerne i IDA. Og det er vores ret og pligt at påvirke IDA meget mere.«

Mathias Botoft er talsperson for IDA STEM Students, IDAs studenterpolitiske organisation der blev dannet i 2019. Illustration: Privatfoto.

Sådan siger Mathias Botoft, IDA STEM Students, IDAs studenterpolitiske organisation, der blev dannet i 2019. Han fortsætter:

»Vi vil bidrage ved at være en aktiv stemme for IDA, og vi vil gøre IDA mere innovativ og vidtfavnende. Vi kan være med til at skabe fremtidens IDA på fundamentet af den stærke forening, IDA er i dag.«

Navnet IDA STEM Students stammer fra den internationale trend, der grupperer ingeniørfaglighed i fagfeltet Science, Technology, Engineering og Mathematics. Det er ifølge Mathias Botoft en faglighed, der passer fint med IDAs kernefaglighed og danske ingeniørers evner til at samarbejde.

»Vi ville også gerne se det slå igennem i tilrettelæggelsen af ingeniøruddannelserne, for dine projekter bliver bedre og du bliver en bedre ingeniør ved at samarbejde med eksempelvis matematikere eller andre naturvidenskabsfolk,« siger Mathias Botoft.

Studenterpolitik i rammer

De politiske processer i IDA har gennem årtier været en udfordring for de studerende. De tre års valgperioder til repræsentantskabet passer skidt til de studerendes kalender, da studerende typisk skal på udveksling i udlandet, skrive speciale eller lignende i løbet af en sådan periode. Det er gået ud over kontinuiteten i arbejdet i IDAs politiske organer.

IDA STEM Students har tænkt disse udfordringer ind i sin organisation.

Den studenterpolitiske gren har fast fire repræsentanter i IDAs repræsentantskab, og en af disse fire har sæde i hovedbestyrelsen. IDA Stem students vælger sine repræsentanter ved et stormøde, hvor alle IDA-studentermedlemmer har stemmeret.

Ved stormødet dannes også stor netværksgruppe med repræsentanter for alle IDA-uddannelsessteder. I netværksgruppen sidder blandt andre suppleanterne til repræsentskabet. IDA STEM Students har indført en fast procedure for det, de kalder ‘rullende udskiftning’ af deres repræsentanter, hvis de bliver færdiguddannet eller må stoppe af andre årsager indenfor valgperioden.

»Vi arbejder på, at denne rullende udskiftning bliver formaliseret af IDA, men indtil videre har det ikke vist sig at medføre problemer,« siger Mathias Botoft, der er talsperson for IDA STEM Students.

»Vi skal så gøre et stort arbejde for, at repræsentanterne og baglandet er helt up to date, så suppleanten hurtigt kan gå ind og videreføre arbejdet for en repræsentant, der må trække sig.«

Uddannelse og forskning

IDA STEM Students arbejder på klassiske studenterpolitiske områder, som eksempelvis midler til uddannelse, sammensætning af uddannelserne og karaktersystemet.

»Vi har et sæde samt en suppleantplads i IDAs forsknings- og uddannelsesudvalg, og her gør vi vores indflydelse gældende. Vi repræsenterer de mange unge, der har en hverdag på studierne,« siger Mathias Botoft.

IDA STEM Students har kun et lille år på bagen og har brugt det meste af tiden på at bygge en organisation, der både danner netværk for de studerende og passer ind i IDA. Målet er at få flere uddannelsessteder repræsenteret i det politiske arbejde. IDA STEM Students håber at rekruttere endnu flere studerende til IDA. Herudover vil IDA STEM Students fremover præge IDA i nye retninger.

»Vi er næste led i fødekæden, og skal være IDA-medlemmer langt det meste af vores arbejdsliv. Derfor er det vigtigt, at vi får indflydelse,« siger Mathias Botoft, der kan kigge til vores nabolande for at se, hvor langt man kan drive studenterpolitik for ingeniører:

»I Norge er ingeniørernes studenterforening NITU Students repræsenteret i regeringsudvalg og har en frikøbt formand, der rejser rundt og taler den naturvidenskabelige og teknologiske sag i hele landet. Det giver en stor gennemslagskraft.«

STEMMER FRA IDA

IDA har 13 forskellige politiske fællesskaber, hvor medlemmer kan få indflydelse.

Næste valg til IDAs repræsentantskab er i foråret 2022, hvor også IDAs formand og Hovedbestyrelse bliver valgt.

Op til da bringer vi løbende interview og debatindlæg med aktive medlemmer fra IDAs politiske lister.

Læs mere her

Debatten er slået fra på dette indhold