Artiklen er sponseret af Aarsleff Rail.

Hovedstadens Letbane: Diamanten kræver præcision på millimeter-niveau

30. maj 2022 kl. 14:20
Hovedstadens Letbane: Diamanten kræver præcision på millimeter-niveau
Illustration: Aarsleff Rail.
De første – og nok også sværeste - spor til Hovedstadens Letbane er lagt. De ligger på letbanens kontrol- og vedligeholdelsescenter i Glostrup, hvor arbejdet kræver millimeter-præcision. Ikke mindst når det gælder de fire sammenbyggede sporskifter, kaldet Diamanten, der markerer indgangen til arealet.

Hans Frost, projektdirektør i Aarsleff Rail står her foran Diamanten ved indgangen til letbanens kontrol- og vedligeholdelsescenter. Illustration: Aarsleff Rail.

Sporskifterne er bygget af rilleskinner og monteret på støbte betonplader. Det kræver præcision, især når fire sporskifter og et sporkryds er bygget sammen, som det er tilfældet for Diamanten.

I det hele taget er kontrol- og vedligeholdelsescenteret en spændende opgave for Aarsleff Rail, der sammen med konsortiepartneren Siemens Mobility står for projektering, levering og udførelse af det samlede sporanlæg med kørestrømsanlæg, inklusive levering af 29 togsæt.

På meget lille plads rummer centeret nemlig i alt 24 sporskifter, opmarchareal til togene plus anlæg til vedligehold og reparation.

De mange spor og den snævre plads har ifølge Hans Frost, projektdirektør i Aarsleff Rail, givet en række bindinger, der for jernbaneentreprenøren har været fagligt udfordrende ud over det sædvanlige. Ikke mindst på grund af rilleskinnerne og de to skarpe kurver i hver ende af anlægget, der med en radius på 25 meter er den mindste kurve togene kan håndtere.

13 mio. passagerer årligt

Hovedstadens Letbane løber over 28 km fra Ishøj til Lundtofte langs Ring 3 og står færdig i 2025. Den vil styrke regionens kollektive trafik og afhjælpe de store trængsels-udfordringer i hovedstadsområdet. Letbanen binder regionaltog og seks S-togslinjer sammen og forventes at flytte 13 mio. passager årligt.

Projektet er ikke blot en teknisk, entreprenørfaglig udfordring for Aarsleff Rail, fortæller Hans Frost. Arbejdsdelingen på letbaneprojektet er organiseret på en måde, der kræver særlig tæt og grundig dialog med projektets øvrige deltagere. Desuden udfylder Aarsleff Rail nogle nye roller.

Ny rolle som totalentreprenør

Københavns Letbanes kontrol- og vedligeholdelsescenter set udefra Illustration: Aarsleff Rail.

»Vi er specialister i anlæg af spor, sikrings- og kørestrømsanlæg,« forklarer Hans Frost.

»I letbaneprojektet er vi design- and build-entreprenør. For at kunne udfylde den rolle har vi hentet nye kompetencer inden for projektstyring, design og indkøb ind i vores organisation. Dermed får vi mulighed for at fungere som totalentreprenør. Det er en rolle man ikke så ofte efterspørger på det danske marked, hvor opgaverne oftest udbydes i fag- og hovedentrepriser. Men f.eks. i Norge og Sverige er der interesse for de ekstra kompetencer vi nu er ved at opdyrke.«

Horisontalt entrepriseskel

Desuden er der ifølge Hans Frost det særlige ved projektet, at man opererer med et horisontalt entrepriseskel, i modsætning til letbanebyggerierne i Odense og Aarhus. Her arbejdede man med et lodret entrepriseskel, hvor én entreprenør stod for alt arbejdet inden for det man i branchen kalder ”yellow footprint”, dvs. det areal hvor letbanen kører.

I det aktuelle projekt har én entreprenør ansvaret for det, der ligger under jorden, mens en anden har ansvaret for det, der ligger over jorden. Det giver mange grænseflader, man som projektdeltager skal tage højde for. Mange faktorer påvirker hinanden på kryds og tværs, f.eks. laster, der skal overføres fra en entreprise til den anden, og kabler, der kommer nedefra og går op i konstruktionen.

Krævende projektstyring

»Ud over projektets størrelse er de mange grænseflader er udfordring, som stiller store krav til vores projektstyring og til kommunikationen mellem parterne. Vi designer sporanlæg, stationer, kørestrømsmaster og kabelføringsveje. Vores konsortiepartnere Siemens AG og Siemens Mobility A/S står for strømforsyning, kørestrøms- og sikringsanlæg.«

»Desuden er der fire anlægsentreprenører i projektet. De har typisk hver sin måde at styre og strukturere arbejdet på, så vi arbejder meget med at holde systematik i arbejdet, bl.a. med software, der er skræddersyet til den type opgaver.«

»Det er en super spændende udfordring for os og giver os en uvurderlig træning i, som totalentreprenør at håndtere infrastruktur-projekter på internationalt niveau,« slutter Hans Frost, der selv har erfaring fra store projekter som Øresundsforbindelsen, udvidelsen af Helsingørmotorvejen og Danmarks første højhastighedsbane mellem København og Ringsted.

Ud over byggeriet af den københavnske letbane har Aarsleff Rail også været engageret i de to andre danske letbaner i Aarhus og Odense. Her har man bygget stationer og lagt spor. Aktuelt har man desuden kontrakter på vedligehold af spor, kørestrøm og stationer på de to letbaner.

Aarsleff Rail deltager i Banebranchens årlige konference RAILcph, mød dem på stand 22/23 - læs mere her.

MØD AARSLEFF RAIL D. 13. JUNI

Aarsleff Rail A/S deltager i Banebranchens årlige konference RAILcph, der løber af stablen mandag 13. juni i Tivoli Congress Center.

Man kan finde Aarsleff Rail i konferencens udstilling, på stand 22/23.

LÆS MERE HER

Debatten er slået fra på dette indhold