Artiklen er sponseret af Dansk Standard.

Grøn omstilling i byggeriet: "Lige nu har vi måske for mange overflødige dokumentationskrav"

13. september 2022 kl. 09:44
Grøn omstilling i byggeriet: "Lige nu har vi måske for mange overflødige dokumentationskrav"
Illustration: Jeppe Carlsen.
Med omtanke og bedre brug og deling af data kan mange flere materialer genbruges i byggeriet. Det kræver at dokumentationen er i orden, så bygherrerne kan stole på de genbrugte materialer. Men hvor store krav kan der stilles til dokumentation og administration i byggebranchen?

Anne Holm Sjøberg (v) og Thomas Bruun (h) er sammen om at sætte nye standarder for bæredygtigt byggeri. De mener, at genbrug og genanvendelse af materialer kan være en kilde til store grønne landvindinger i byggeriet. Illustration: Jeppe Carlsen.

»Vi skal til at bygge på en ny måde, med fokus på genbrug og genanvendelse, og her er dokumentation afgørende for at skabe tillid og tryghed mellem de forskellige aktører i branchen. Samtidig er vi opmærksomme på, at vi skal finde en balance, så dokumentationen faktisk bliver meningsfuld,« siger Anne Holm Sjøberg, afdelingschef i Dansk Standard, med fokus på digitalisering og byggeri.

Anne Holm Sjøberg har blikket rettet mod flere aspekter af byggeri, men det hele peger mod en mere grøn bundlinje, og hun vil have branchens parter med i beslutningerne.

»Vi er i fuld gang med en grøn omstilling, og der skal vi kortlægge en masse materialer for at kunne gennemskue de faktiske gevinster og få det ind i en cirkulær kæde. Vi skal genanvende flere byggematerialer, og det stiller krav til dokumentation af både byggematerialernes egenskaber, og hvordan de kan bruges. Men man kan overveje, om vi lige nu har for mange overflødige dokumentationskrav. Og det vil jeg tale med branchen om, så vi sammen kan finde ud af, hvad der er brug for.«

Verden orienterer sig mod det grønne

I Dansk Standards øjne er der et behov for fælles retningslinjer på tværs af Europa, når det drejer sig om omstilling til et cirkulært byggeri. Derfor har de sat sig i spidsen for en europæisk standardiseringskomité, der skal udarbejde standarder, som understøtter mere genanvendelse og genbrug. Her spiller data en central rolle, og Anne Holm Sjøberg ser store muligheder.

»Vi inddrager byggebranchen i udviklingen af de nye standarder. Og vi taler stensikkert ind i en fremtid, hvor data får en større rolle i at dokumentere grønne tiltag. Derfor har vi både fokus på at skabe fundamentet for et cirkulært byggeri og på, hvordan vi kan ensarte og lette arbejdet med data og digitalisering. Når vi har en standard, så har vi også en garanti for, at en ekspert har gennemtænkt en best practise, man kan stole på.«

Eksperter i dokumentation er med på holdet

Men selvom standarder er vigtige for den cirkulære omstilling i byggeriet, er der også behov for dokumentation af konkrete byggematerialer og løsninger, der ikke nødvendigvis er omfattet af europæiske standarder. F.eks. hvis der er tale om innovative løsninger eller genbrug af særlige materialer.

ETA-Danmark A/S er kendt for at dokumentere byggeprodukter i et fælles sprog, der anvendes over hele EU. De er uundgåelige i en omstilling, hvor dokumentation er nøglen. Thomas Bruun, adm. direktør i ETA-Danmark A/S fortæller, at de netop er specialiseret i komplekse dokumentationer. I forhold til genbrug og genanvendelse af byggematerialer står alle interessenter overfor en stor opgave.

Anne Holm og Thomas Bruun inviterer byggeriets parter til dialog om dokumentationen. Illustration: Jeppe Carlsen.

»Vi har en forhåbning om, at der er lige så god og troværdig dokumentation på genbrugte produkter som for nye. Det er den dokumentation, som skal gøre det attraktivt at vælge brugte materialer. Der er en stor vilje for at høste og anvende disse produkter, men det drejer sig jo i den sidste ende også om at overholde kravene i bygningsreglementet, og at bygherren sikrer et holdbart og sikkert byggeri – og det kan reelt set komme til at stå i vejen,« siger Thomas Bruun.

Thomas Bruun forventer ikke, at der findes en helt skudsikker dokumentation for de genbrugte materialer, da ikke alt genbrugt er helt ensartet. Derfor kan det være svært at sikre, at dokumentationen gælder for hele partiet af materialer. Fremadrettet kan meget gøres ved at bygge, så elementerne er nemme at pille ned ved udskiftning og derved sikre en skånsom nedrivning.

“Vi skal være en løsning og ikke en forhindring”

Det operative aspekt er centralt for ETA-Danmark A/S, som er vant til at arbejde med den komplekse dokumentation. De kender faldgruberne.

»Vi skal passe på ikke at tale det her ihjel - vi skal være en løsning og ikke en forhindring. Bøvlet skal minimeres, og vi skal genanvende og genbruge rigtigt. Det er ikke nødvendigvis de helt store entrepriser, som fuldt ud kan genbruge materialer, men der er mange andre, der kan have glæde af dette tiltag,« siger Thomas Bruun.

Anne Holm Sjøberg samstemmer og har også et positivt blik på øvelsen med dokumentation.

»Vi skal have gjort dokumentation til et plusord. Men hvis man beder om for meget dokumentation, kan det blive en udfordring at få genanvendte materialer i spil i byggeriet. Derfor synes vi, at det er vigtigt på den ene side at gøre dokumentation så ensrettet og enkelt som muligt og på den anden side imødekomme behovet for nødvendig viden om materialernes egenskaber.«


Ud over de mere overordnede tanker, så er der også praktiske aspekter ved at tage de grønne tiltag ind i forretningen.

»Som virksomhed kan man ikke komme uden om forskellige dokumentationskrav, der fremmer bæredygtigt byggeri. Ved at imødekomme disse krav vil du som virksomhed både stå stærkere på markedet og være mere attraktiv over for investorer.«

Vil du høre mere om bæredygtigt byggeri?

Deltag på Dansk Standards Morgenbriefing 13. oktober om dokumentation i byggebranchen og hør om, hvor meget dokumentation vi kan kræve i det bæredygtige byggeri

Tilmeld dig morgenbriefing her

 

Dansk Standard har sekretariatet for den europæiske komité, der udvikler de kommende europæiske standarder for cirkulær økonomi i byggeriet, og står således i spidsen af arbejdet. Alle der vil have indflydelse på standarderne har mulighed for at deltage i arbejdet. Det danske arbejde foregår i Dansk Standards udvalg for cirkulær økonomi i byggeri og anlæg, hvor 45 producenter, vidensinstitutioner, myndigheder, rådgivere, arkitekter og brancheorganisationer fra den danske bygge- og anlægsbranche deltager. 
  Læs mere her

 

ETA-Danmark A/S er et uvildigt godkendelsesorgan, der udsteder ETA-Danmark europæiske ETA’er, som gør det muligt at CE-mærke innovative byggevarer, der ikke er omfattet af en harmoniseret standard, samt ETV-verifikationer som dokumentation for miljøeffekten af innovative miljøteknologier

ETA-Danmark A/S udsteder endvidere nationale godkendelser (MK, VA og TGA) for byggevarer, som dokumentation for at byggevarerne er egnet til anvendelsen og opfylder kravene i det danske bygningsreglement og andre relevante dokumenter.

Læs mere om ETA-Danmark A/S på www.etadanmark.dk

Debatten er slået fra på dette indhold