Artiklen er sponseret af Glaze.

Glaze indfrier IIoT’s enorme potentiale

23. marts 2021 kl. 14:45
Glaze forløser IIOT potientialet
Illustration: Big Stock.
Glaze har udviklet Beacon Tower, en cloud-platform der gør det nemt at indsamle og analysere data til IIoT (Industrial Internet of Things). Disse data bruges til optimeringer og forbedret konkurrenceevne, i alt fra vandforsyning til svineproduktion.

Selve platformen kan anvendes på forskellige måder, afhængig af virksomhedens strategi. Den kan fungere som en accelerator-platform, hvor den kan etableres og tilpasses i kundens eget miljø

Glaze har udviklet Beacon Tower, en cloud-platform der gør det nemt at indsamle og analysere data til IIoT (Industrial Internet of Things). Disse data bruges til optimeringer og forbedret konkurrenceevne, i alt fra vandforsyning til svineproduktion.

Den svenske vandforsyning mister omkring 20% årligt af deres vigtige ressource vand, og løsningen er intelligent overvågning og styring af hele forsyningskæden. Glaze er en del af innovationsprojektet Future City Water, der med et budget på 21 millioner svenske kroner skal udvikle og implementere et sammenhængende system, som måler og styrer vandforsyningen hele vejen fra vandværket til de svenske vandhaner.

”Projektet etablerer dataindsamling fra en række vidt forskellige kilder, fra SCADA-systemer og eksisterende pumper til droner og intelligente vandmålere ude hos forbrugerne. Vi har med Beacon Tower lavet en fælles dataplatform til indsamling og konsolidering af de mange data, der gør det muligt at optimere vandforsyningen,” forklarer Jakob Appel, Managing Partner hos Glaze, der deltager i projektet i samarbejde med bl.a. Dansk Hydraulisk Institut, Chalmers Universitet og E.ON.

"Vi har med Beacon Tower lavet en fælles dataplatform til indsamling og konsolidering af data"


Jakob Appel, Managing Partner hos Glaze

Velkendt udfordring

Udfordringen med at indsamle og bearbejde myriader af data fra vidt forskellige kilder er velkendt inden for IIoT, og var det der fik Glaze til at udvikle Beacon Tower. ”IIoT udgør et enormt potentiale for industrivirksomheder, men der er også barrierer, ikke mindst i form af siloopdelte systemer. I produktionen arbejder man med specialiserede, og ofte isolerede, automationssystemer, hvor man bruger PLC’er og SCADA-systemer, som kan være forskellige fra maskine til maskine. I produktionsledelsen har man sine dedikerede systemer til produktionsplanlægning og dertil kommer forretningssystemer som bruges af ledelse, administration og salg. Alle systemer er bygget på forskellige teknologier og med forskellige mål for øje, men alle har relevans, når man skal skabe indsigt og det store overblik. Data har typisk ikke et fælles format, og det stiller store krav til fleksibilitet for en fælles platform, at håndtere de mange afhængigheder, dataformater og teknologier på en sikker og skalerbar facon,” forklarer Jakob Appel.

Glaze blev eksperter i optimering og konkurrenceevne

Det var Glazes analyse allerede tilbage i 2015, og i de følgende år deltog virksomheden i godt 20 IIoT-projekter for store industrivirksomheder i både Danmark og Sverige. Fokus var på at få brudt datasiloerne ned og gøre samtlige data operationelle for forretningen, så virksomhederne for alvor kunne optimere deres forretning, øge konkurrenceevnen og udvikle nye digitale services. ”Vi lærte utroligt meget gennem disse projekter. Hvad der virker, hvad kunderne reelt har behov for samt værdien af, at virksomheden har sin egen løsning tilpasset netop deres forretning samtidigt med at virksomheden får fuldt ejerskab af data med ubegrænset adgang,” lyder det fra Jakob Appel.

Beacon Tower – skalérbar og omkostningseffektiv

Baseret på disse erfaringer har Glaze udviklet Beacon Tower, en hardware-uafhængig edge- og cloud-platform, som kan forbinde til alle automationssystemer, PLC’er og databaser.

Selve platformen kan anvendes på forskellige måder, afhængig af virksomhedens strategi. Den kan fungere som en accelerator-platform, hvor den kan etableres og tilpasses i kundens eget Azure-miljø og dermed spare kunden for væsentlige etableringsomkostninger og udviklingsrisici. Eller det kan være en SaaS-løsning, hvor kunderne kan bruge den som en platform med kort time-to-market. Hvis virksomheden vil integrere løsningen fuldstændigt, kan selv SaaS-modellen flyttes direkte over i eget Azure miljø, uden at miste funktionaliteten. Det lader sig gøre, fordi al infrastruktur fra Beacon Tower fra start er sat op som "Infrastructure as Code".


Klik her og se Beacon Tower på 2 minutter

Baseret på de praktiske erfaringer har Glaze prioriteret en nemt tilgængelig model. ”Vi har gjort meget ud af at designe løsningen, så den er både fleksibel, funktionel og omkostningseffektiv. Det er nemt at tilføje forskellige devices og edge-modulerne gør det nemt at integrere til legacysystemer, samtidig med at vores fleksible asset-model giver mulighed for at strukturere data efter forretningens behov. Beacon Tower er bygget med åbne API’er, åbne datamodeller og praktisk talt ubegrænsede integrationsmuligheder i Azure. Og selvfølgelig fuldt dataejerskab for kunderne,” siger Jakob Appel.

Svineproduktion med dataoptimering i hele værdikæden

Et andet eksempel på Beacon Towers bæredygtighed i praksis finder vi i agroindustrien. Danske Goodvalley har svineproduktion i Polen, Ukraine og Rusland med en omsætning på godt 1,5 milliarder kroner. Virksomheden kontrollerer alt fra korndyrkning over foderproduktion til det færdige kødprodukt i køledisken, og det er denne værdikæde, der nu skal opgraderes til en ny generation med dataoptimering vha. Beacon Tower, forklarer Jakob Appel. ”Vi etablerer en fælles dataplatform, så de dels kan optimere de enkelte forretningsenheder og dels give Goodvalley overblik over hele deres produktion.”

Optimeringen skal bl.a. foregå ved at planlægge foderproduktion ud fra vejrdata og Goodvalley vil benchmarke forskellige produktionsfaciliteter mod hinanden. Et andet eksempel er opsporing af sygdom i grisebesætninger ved at overvåge vandforbruget. Vandmålere sender data til Beacon Tower, som sammenligner med referenceværdier og i tilfælde af afvigelser, udsendes alarmer til den pågældende dyrlæge og driftsleder.

Bliv klogere på Beacon Tower. Hent whitepaper her

Bliv klogere på Beacon Tower – IIoT-platformen, der samler, forbinder og skaber forretning

Fleksibel, skalérbar, omkostningseffektiv og med fuldt ejerskab af data

HENT WHITEPAPER HER 

Debatten er slået fra på dette indhold