Artiklen er sponseret af CBS HD.

Generalister er de næste ledere

7. oktober 2022 kl. 13:21
Generalister er de næste ledere
Illustration: Kristian Holm.
Specialister i virksomheder rundt i Danmark sørger for at drive arbejdet fremad, men de langsigtede beslutninger på tværs af afdelingerne skal tages med et andet perspektiv. Den nye HD2 Business-uddannelse leverer beslutningstagere med det kølige overblik og giver samtidig nøglen til den grønne omstilling.

Studiekoordinator Thomas Poulsen er ved at forme fremtidens ledere med CBS' nye HD2 Business-uddannelse. Illustration: Kristian Holm.

Specialisterne i virksomheder er højt besungne eksperter på deres felt. Og med rette. De har en vital og central betydning for driften og dermed virksomhedens succes. Men de store linjer skal tegnes, og det gøres bedst uden at have næsen for langt nede i sporet.

CBS er godt i gang med sit seneste skud på HD-stammen med HD2 Business, som former fremtidens ledere ude i virksomhederne. Samtidig leverer uddannelsen også et fokus på de ESG-initiativer, som både eksisterer som compliance-krav og ambitioner ude i virksomhederne. Thomas Poulsen, der er studiekoordinator på HD2 Business, ser kravet vokse ud af et konkret behov i markedet.

»I takt med at vi alle sammen bliver dygtigere og dygtigere på mere og mere specialiserede områder, skal vi sørge for at bevare og styrke evnen til at forstå og styre organisationen som én enhed. Vi styrker derfor tankegangen om det store billede. Derfor uddanner vi folk, der kan håndtere alle specialisterne i virksomheden.«

Fremtidens store beslutninger skal komme fra generalisterne

Ledere og beslutningstagere i de moderne virksomheder skal arbejde langsigtet og kigge ud i horisonterne. Derfor ser Thomas Poulsen fra CBS en klar vej frem for de profiler, der vil være med til at udstikke retningen for virksomheder og dermed brancherne.

Kickstart din karriere, og begynd på en HD-uddannelse allerede til vinter.

»Det, vi skal, er at tilbyde en generalistuddannelse, der er modsvaret til meget af den specialisering, man ser på arbejdspladserne. Vi sætter fokus på at fremme de brede kompetencer. At forstå den omverden og det marked, en virksomhed begår i sig – hvordan det er og hvor det er på vej hen. At indrettet virksomheden efter det så den er god og sund og klar til fremtiden.«

»Uddannelsen appellerer til dem, der har ønsker om en lederrolle. Dem der ønsker at påtage sig opgaven at styre en kompleks organisation - stor som lille - med mange nuancer. Det er lidt som at være statsminister i eget hus, for man tager ansvaret, når der er svære beslutninger omkring ansvar, økonomisk vækst og fremdrift.«

Ifølge Thomas Poulsen kan specialisterne være fanget i sin detailviden, og netop den viden står i vejen for at træffe de rigtige og ubesmittede beslutninger for virksomheden.

EU zoomer ind på den danske bæredygtighed - så det gør CBS også

Environment, Social, and Governance (ESG) er det internationale udtryk for en organisatorisk tilgang til at mindske miljøpåvirkningen og arbejde mere bæredygtigt, og det er et fokusområde for uddannelsen HD2 Business.

Det moderne CBS lægger hus til uddannelsen, hvor ESG kommer til at spille en helt central rolle i HD2 Business. Illustration: Kristian Holm.

»Vi har indbygget ESG i hele uddannelsen ved at udpege en person, som har fokus kun på det. Denne specialist følger de studerende hele vejen fra introduktionen på uddannelsen til afslutningen og sætter scenen og forklarer for de studerende, hvorfor ESG fylder så meget i erhvervspressen og for deres virksomheder.«

I stedet for at give ESG sit eget fag har CBS valgt at gå mere operativt til værks. De populære ESG-initiativer bliver masseret ind i alle fagene for på den måde at koble bæredygtigheden med fagene fra start i stedet for at tænke i siloer.

Snart kommer EU med et krav om Sustainable Finance. Det er netop sådan en situation, som HD2’s ESG-fokus er et svar på.

EU’s forsøg på at styrke den grønne dagsorden i det brede erhvervsliv skal udbredes via den finansielle sektor. Ved at have taget HD2 Business er man rustet til at forstå og arbejde med de mange vanskelige opgaver, der følger dette Sustainable Finance-initiativ.

»Takket være Sustainable Finance, varer det ikke længe, inden bankerne begynder at fokusere meget mere på bæredygtighed. Hos dem selv, men nok så vigtigt også hos deres erhvervskunder, men kursisterne her er forberedt på den slags. Bæredygtighedsdagsordenen kommer til at bliver en integreret del af virksomhedernes virkelighed, så det er godt at lære, uanset hvor man sidder – på tværs af branche og industri« slutter Thomas Poulsen.

Kickstart din karriere, og begynd på en HD-uddannelse allerede til vinter.

CBS’ HD2 Business

Har du ambitioner om mere ansvar og evner til at lede den grønne omstilling i din virksomhed, så er HD2 Business den rigtige uddannelse for dig.

Kickstart din karriere, og begynd på en HD-uddannelse allerede til vinter.

LÆS MERE HER

Debatten er slået fra på dette indhold