Artiklen er sponseret af Sund & Bælt.

Femernforbindelsen indvarsler trængsel ved Kastrup – ny station skal anlægges

30. maj 2022 kl. 14:19
Femernforbindelsen indvarsler trængsel ved Kastrup – ny station skal anlægges
Illustration: Sund & Bælt.
Allerede nu er Kastrup tæt pakket med trafikal infrastruktur. Men flaskehalsen Kastrup bliver endnu tættere trafikeret, når Femern Bælt-forbindelsen åbnes. Det medfører kraftigt stigende godstrafik sydover. Derfor øger Sund & Bælt nu bane-kapaciteten på Amager, bl.a. med byggeriet af Ny Kastrup Lufthavn Station.

Lars Fuhr Pedersen, anlægsdirektør I Sund & Bælt (th), og Rasmus Haak, projektchef Ny Kastrup Lufthavn Station, står her på Amager Strandvej. I baggrunden ses den banegrav, hvor den nye station skal placeres. Stationens nye perroner bliver 350 m lange. Illustration: Jeppe Carlsen.

Den kommende byggeplads for Ny Kastrup Lufthavn Station demonstrerer i en nøddeskal, hvor tætpakket Kastrups trafikale infrastruktur i grunden er: Placeret i banegraven ved parkeringshuset P7 vil byggepladsen være omringet af motorvej, metro og lufthavn. Dertil kommer et par store hoteller oveni det hele.

Pladsen er trang og dermed bliver også selve byggeriet en logistisk og planlægningsmæssig udfordring for den entreprenør, der udvælges til at opføre den nye station.

Ny Kastrup Lufthavn Station sendes i udbud omkring 1. september i år og man forventer at have udvalgt den udførende entreprenør senest i juni 2023. Stationen skal efter planen stå færdig sidst i 2024.

40% mere gods når Femern kommer

Den nye station er knudepunkt i den opgradering af kapaciteten, som Sund & Bælt har på tegnebrættet frem mod åbningen af Femernforbindelsen i 2029. Opgraderingen skal gøre flaskehalsen Kastrup klar til at håndtere den stigning i godstrafikken på 40%, som trafikprognoserne forudser.

I 2020 kørte der 7.300 godstog igennem Kastrup. Godstogene kører nord om den eksisterende lufthavnsstation. To steder på strækningen krydser de hen over de spor, der benyttes af passagertogene. Det tager tid at sluse et godstog med en længde på op til 800 meter ind mellem den almindelige trafik af passagertog. Derfor sætter de krydsende spor en øvre grænse for antallet af tog der kan køre på strækningen.

For at øge kapaciteten omlægger man strækningen til det der i fagsproget kaldes ”retningsdrift”, så togene ikke længere krydser hinanden. Det sker samtidig med byggeriet af den nye station. Fremover vil tog fra København køre ind på den eksisterende lufthavnsstation og fortsætte videre i den sydlige side resten af vejen til Sverige. Trafikken fra Sverige, både gods og passagerer, vil køre i den nordlige side. Ved at eliminere krydsende spor øges strækningens kapacitet markant.

Området set fra luften, i højre hjørne ser man den yderste spids af Terminal 3. Visualisering viser den nye station. Illustration: Sund & Bælt.

Sporskifter og vendespor tager hånd om svenske gæster

Den kommende Ny Kastrup Lufthavn Station vil i modsætning til den eksisterende lufthavnsstation ligge over jorden, i banegraven ved de nordlige spor, der i dag er beregnet udelukkende til godstog. Den vil håndtere passagerer, der kommer fra lufthavnen og skal videre ind til København eller hen over Sjælland, plus passagerer fra Sverige til lufthavnen.

Mens den nye station bliver den mest synlige del af opgraderingen af banekapaciteten på Amager er der planlagt en række yderligere forbedringer, der er mere skjulte, men ikke mindre vigtige for afviklingen af trafikken.

Omlægningen til retningsdrift kræver, at der installeres fire nye sporskifter. Desuden planlægger Sund & Bælt at etablere et vendespor ved lufthavnen. Her kan tog fra Sverige skifte køreretning og gøre klar til turen tilbage til Sverige.

Det nye vendespor vil give mulighed for at køre flere passagertog mellem Malmø og Københavns Lufthavn og kan ligeledes anvendes ved forsinkelser i togtrafikken fra Sverige – så forsinkede tog fra Sverige ikke påvirker strækningen mellem lufthavn og hovedbanegård.

Denne strækning vil blive aflastet yderligere af en fremtidig øgning af kapaciteten mellem Glostrup og Københavns Lufthavn. Bl.a. skal Sund & Bælt bygge et 1.100 meter langt overhalingsspor mellem Ny Ellebjerg og Kalvebod.

Fly, lastbiler, tog, metro og gående passager – den kommende Ny Kastrup Lufthavn Station ligger midt i Kastrups tætpakkede trafikale infrastruktur. Illustration: Sund & Bælt.

”Ring Syd” skal skåne Hovedbanegården

Alt dette er del af den såkaldte ”Ring Syd”, som Banedanmark har det samlede ansvar for at etablere for at undgå, at Københavns Hovedbanegård udvikler sig til en trafikal flaskehals. Det er en del af regeringens Infrastrukturplan 2035 fra sidste sommer. Man ønsker flere direkte togafgange mellem lufthavnen og Vestsjælland og Roskilde og derfra videre til Jylland/Fyn, udenom Københavns Hovedbanegård.

Selv om det er den forventede øgning af godstrafikken, der er den primære årsag til de mange nye projekter omkring Kastrup, vil man som menig togpassager imidlertid også få gavn af udbygningen.

En sidegevinst vil være færre forsinkelser og bedre passagerbetjening, da den øgede perronkapacitet på lufthavnsstationen vil give plads til et større antal passagertog, hvis der er behov for det. Det forudsætter, at gennemstrømningen af passager til og fra lufthavnen øges.

I dag anvender flere end 8 mio. årlige passager den eksisterende Københavns Lufthavn Station, der åbnede i 1998.

EU er med på holdet

Jernbanen over Amager til Københavns Lufthavn og Øresundsbroen er en af landets travleste trafikforbindelser. Den er et vigtigt knudepunkt for godstrafikken mellem Norge, Sverige og kontinentet. Den vil blive en endnu vigtigere brik i det europæiske trafiknet, når Femern Bælt-forbindelsen tages i brug.

Derfor er den også en vigtig del af omstillingen til grøn mobilitet, fordi den nye forbindelse vil gøre det endnu mere attraktivt at flytte godstransporten fra vej til bane. Det er man også opmærksom på i EU. Derfor har Sund & Bælt modtaget EU-støtte til den første del af projekteringen. Og man forventer også at søge EU-midler til udførelsen af de næste faser i projekterne.

Læs mere om projektet "Ny Kastrup Lufthavn" her.

VIL DU VIDE MERE?

De kommende år udvider Sund & Bælt togstationen ved Københavns Lufthavn på Øresundsbanen, så der bliver plads til flere passager- og godstog på fremtidens jernbane.

Vi kalder projektet ”Ny Kastrup Lufthavn Station”.

LÆS MERE HER

Debatten er slået fra på dette indhold