Artiklen er sponseret af Dansk Standard.

ETA: Ét sammenstyrtet byggeri kan sætte den grønne dagsorden 100 år tilbage

20. november 2020 kl. 09:18
ETA: Ét sammenstyrtet byggeri kan sætte den grønne dagsorden 100 år tilbage
Illustration: Colourbox.
Det er langt fra alle byggematerialer, der er egnet til genbrug eller genanvendelse. Derfor er der brug for fokus på dokumentation af fundamentale egenskaber som brandsikkerhed og holdbarhed, hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling.

Illustration: Colourbox.
Byggebranchen spiller en central rolle i den grønne omstilling, og der er et stort og stigende fokus på klima- og miljøvenlige byggematerialer.

Det er der god grund til, for reduktion af CO2-udledningen er det ultimative mål i den grønne omstilling, men det risikerer at overskygge et andet og lige så vigtigt anliggende, nemlig dokumentation af byggematerialers fundamentale egenskaber i forhold til brandsikkerhed, styrke, holdbarhed, energiforbrug og meget andet. Det mener Thomas Bruun, der er administrerende direktør i det uvildige organ ETA-Danmark, som udsteder nationale godkendelser og europæiske vurderinger for byggematerialer.

Illustration: Dansk Standard / ETA.
”Der er en tendens til at have et ensidigt fokus på byggematerialers CO2-aftryk...”, udtaler Thomas Bruun, administrerende direktør i ETA-Danmark

”Der er en tendens til at have et ensidigt fokus på byggematerialers CO2-aftryk, men vi må ikke glemme de egenskaber, som er forudsætningen for at bygge huse, der lever op til de krav, vi har i Danmark,” siger han.

Et typisk eksempel på den tendens, hvor man tilsidesætter kvaliteten af materialer til fordel for klima- og miljøgevinster, er ved genbrug af visse bygningsdele – for eksempel vinduer.

”I bygningsreglementet er der krav til varmeledningsevnen i vinduer, men når man genbruger vinduer i dag, kender man ofte ikke varmeledningsevnen, da man ikke kan teste den uden enten at ødelægge vinduet eller få et resultat, som kun gælder for lige det vindue, man har testet. I det tilfælde går man altså på kompromis med bygningsreglementet for at genbruge vinduet, og det kan have den konsekvens, at man sparer CO2 ved ikke at producere nye vinduer, men ender med en bygning med dårlig energiperformance, og så er vi lige vidt,” siger Thomas Bruun.

Godkendelser giver adgang til markedet

Hvis man vil sikre, at ens produkter og materialer egner sig til formålet og lever op til de danske krav, er det nødvendigt med dokumentation. Den danske virksomhed Troldtekt, der producerer bæredygtige akustikplader af træbeton, har i mange år anvendt godkendelser til at dokumentere, at deres produkter er anvendelige i en dansk kontekst og egner sig til genanvendelse. Troldtekt har blandt andet en MK-godkendelse fra ETA-Danmark, som dokumenterer, at pladerne lever op til bygningsreglementets funktionskrav i forhold til brandegenskaber.

Fakta om ETA-Danmark

Illustration: James Sullivan.

ETA-Danmark er et uvildigt godkendelsesorgan, der udsteder nationale TGA- og MK-godkendelser for materialer og konstruktioner og VA-godkendelser for vand- og afløbsmateriel og vurderer, om byggevarerne opfylder kravene i det danske bygningsreglement og andre relevante dokumenter.

Herudover udsteder ETA-Danmark europæiske ETA’er, som gør det muligt at CE-mærke innovative byggevarer, der ikke er omfattet af en harmoniseret standard, samt ETV-verifikater som dokumentation for innovative miljøteknologier.

  • ETA-Danmark er akkrediteret af DANAK og notificeret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. og forholder sig upartisk til de byggevarer, de godkender.

  • ETA-Danmark er datterselskab af Dansk Standard.

  • Læs mere om ETA-Danmarks godkendelser og mærkningsordninger her: https://www.etadanmark.dk/

”Vores akustikplader er Cradle to Cradle-certificerede, hvilket betyder, at pladerne ikke indeholder skadelige stoffer og derfor kan vende tilbage til det biologiske eller det tekniske kredsløb, men det er lige så vigtigt for os at kunne dokumentere, at vores plader lever op til de krav, som findes i bygningsreglementet og den danske byggeskik. Det er det, MK-godkendelsen kan,” siger Tina Snedker Kristensen, marketing- og
kommunikationschef i Troldtekt A/S.

For at have og beholde godkendelserne er det nødvendigt med løbende kontrol, men for Troldtekt er det alle kræfterne værd.

”Det betaler sig at have godkendelser, fordi det giver os lettere adgang til markedet. Vi behøver ikke sende vores egen dokumentation fra gang til gang, og det sparer både os, bygherren og rådgiveren ressourcer. Det giver en tryghed, at man ved, at materialerne er testet og godkendt til brug,” siger hun.

Skrøbelig grøn dagsorden

Hvis producenten ikke har en godkendelse, er det op til bygherren eller rådgiveren at vurdere, om produktet egner sig til anvendelsen. ETA-Danmark oplever af og til at modtage mangelfuld eller direkte forkert dokumentation fra producenter, som ønsker en godkendelse.

”Det illustrerer, hvor svært det er at gennemskue for producenterne, og bygherre og rådgiver har sjældent ressourcer til at vurdere dokumentationen. Derfor er godkendelserne vigtige for at sikre, at vi i Danmark bygger med materialer, som ikke bare er klima- og miljøvenlige, men som også lever op til alle de byggetekniske krav. Det er min påstand, at der kun skal ét sammenstyrtet byggeri til for at sætte den grønne dagsorden i byggeriet 100 år tilbage,” siger Thomas Bruun.

Læs alle historier fra Dansk Standard på Ingeniøren

Vil du vide mere om ETA-Danmark

ETA-Danmark er et uvildigt godkendelsesorgan, der udsteder nationale TGA- og MK-godkendelser for materialer og konstruktioner og VA-godkendelser for vand- og afløbsmateriel og vurderer, om byggevarerne opfylder kravene i det danske bygningsreglement og andre relevante dokumenter..

Læs mere om ETA-Danmarks godkendelser og mærkningsordninger her: https://www.etadanmark.dk/

Debatten er slået fra på dette indhold