Artiklen er sponseret af Atkins.

Digital tvilling styrer projekteringen af jernbaner

16. maj kl. 08:53
Atkins
Da 3D-koordineringsværktøjet er webbaseret, er det let tilgængeligt og bliver dermed et naturligt omdrejningspunkt i projekteringen af den nye banestrækning. Illustration: Atkins.
Atkins projekterer jernbaner med en hidtil uset grad af digital detaljering.

Projekteringen af nye banestrækninger foregår ved brug af Bentley’s iTwin-software. Det er en platform, der er specialudviklet til at bygge digitale 3D-tvillinger af infrastruktur. 

»Alle involverede på både bygherre- og rådgiversiden kan tilgå modellen og arbejde i den,« forklarer Steffen Bach, leder af gruppen Digital Engineering i Atkins’ afdeling GIS og Digital.

»Det nye er, at vi i langt højere grad end tidligere kommunikerer via 3D-modellen og koordinerer vores arbejde igennem den.«

Typisk arbejder de forskellige fagspecialister, der er involveret i projekteringen, i hvert deres ’univers’ og med værktøjer, der passer til netop deres ekspertise. Når de har færdiggjort en delopgave, bygger de resultatet ind i den samlede model af banestrækningen. 

Det nye er, at alle projektinteressenter i langt højere grad end tidligere kommunikerer via en fælles 3D-model, siger Steffen Bach, leder af gruppen Digital Engineering i Atkins’ afdeling GIS og Digital.
Illustration: Atkins.

Gradvist mere detaljeret

Projekteringen forløber i faser, hvor man gradvist går mere og mere detaljeret til værks. For at styre disse faser har Atkins udviklet et databasebaseret koordineringsværktøj, der i diagramform viser, hvordan de mange fasemodeller hænger sammen og griber ind i hinanden. 

»Hvert element er del af en større sammenhæng, og ofte er der indbyrdes afhængigheder. Ved at skabe overblik undgår vi, at de forskellige discipliner støder ind i hinanden, f.eks. at rørlægning ikke skærer igennem skinner og den slags.«

Da 3D-koordineringsværktøjet er webbaseret, er det let tilgængeligt og bliver dermed et naturligt omdrejningspunkt i projekteringen af den nye banestrækning. Den enkelte projektmedarbejder kan f.eks. placere et lille notifikationsflag på de steder i modellen, der kræver særlig opmærksomhed. Derefter går der en notifikation videre til andre i projekteringsteamet, der inviteres til at kigge nærmere på sagen. 

Hvad gør digital baneprojektering til det nye sort?

På konferencen RAILcph, der finder sted 22. maj i Tivolis Kongrescenter, holder Steffen Bach et af oplæggene på konferencesporet ’Innovation og Digitalisering'. Under overskriften ‘Hvad gør digital Baneprojektering til det nye sort?’ stiller han skarpt på digitale platforme og værktøjer til vidensdeling blandt projektinteressenterne.

Oplægget holdes kl. 14 i Blomstersalen.

LÆS MERE HER

Kommunikation og koordinering

»På den måde bliver den digitale tvilling ikke blot en fælles platform for det ingeniørmæssige arbejde, men også en vigtig kommunikationsplatform ud mod alle involveret i projekteringen, ikke mindst kunden,« uddyber Johan Hartnack, leder af afdelingen GIS og Digital i Atkins.

Det er ofte bygherre, der ønsker, at rådgiverne skal arbejde med Digital Twin-teknologi i projekteringen af nye jernbaner. Det passer ifølge Johan Hartnack perfekt til den måde, Atkins arbejder på. 

»Internt i Atkins udvikler vi allerede værktøjer omkring Digital Twin-konceptet og samarbejder om det på tværs af landegrænser i koncernen. Det er en gevinst både for os som rådgivere og for bygherren. Digitalisering og automatisering gør os i stand til at levere mere effektivt til de infrastrukturprojekter, vi arbejder med.«

Internt udvikler vi allerede værktøjer omkring Digital Twin-konceptet og samarbejder internt om det på tværs af landegrænser, forklarer Johan Hartnack, leder af afdelingen GIS og Digital i Atkins.
Illustration: Atkins.

Objekter med mere information

Undervejs i projekteringen af nye banestrækninger bliver 3D-modellen stadigt mere detaljeret og får løbende tilføjet nye features. Bl.a. er de enkelte objekter i 3D-modellen, f.eks. et spor eller en rørledning, ikke kun geometrisk beskrevet, men får også tilknyttet information om materialetype og priser, der så igen kan overføres til tilbudslister. Det giver et bedre overblik over de økonomiske konsekvenser, hvis der undervejs i projekteringen ændres på de enkelte anlægspakker. 

Når anlægsarbejdet er afsluttet, vil den digitale tvilling blive opdateret med de afvigelser, der er registreret undervejs, og overleveret til bygherren. Infrastrukturejeren vil så kunne bruge modellen som udgangspunkt for efterfølgende vedligehold.    

Debatten er slået fra på dette indhold