Artiklen er sponseret af IDA.

DEBAT: Virksomheder råber på veluddannede kandidater - er det IDAs sag?

2. september 2021 kl. 12:35
Hvad skal IDA gøre for STEM uddannelserne
Illustration: Jakob Fälling.
IDA skal gøre sig mere gældende i debatten om STEM-uddannelserne, foreslår de politiske lister. Nogle vil hæve kvaliteten af uddannelserne. Andre vil satse på efter- og videreuddannelse. Hvad synes du?

Danske virksomheder råber på veluddannede kandidater. Men uddannelser og studerende indenfor STEM-fagene naturvidenskab, ingeniørfag og matematik oplever år efter år, at de må leve med forringelser, som går ud over både uddannelsernes faglige niveau og de studerendes studielivskvalitet. Forringelser, som må forventes at medføre et større frafald fra uddannelserne.

Det ønsker de fleste politiske lister i IDA at gøre noget ved. Emnet er også prioriteret som et af de ni vigtigste politiske emner, der skal tages op til diskussion inden valget i 2022.

Drop forringelser

IDA’s studenterpolitiske liste, IDA STEM Students, er en af de klare stemmer på feltet.

“STEM-uddannelserne skal styrkes, for det er her, vi har nogle stærke milepæle i Danmark, siger Mathias Botoft,” talsperson for IDA STEM Students og tilføjer:

“IDA skal presse på for at øge statens støtte til uddannelserne, for investeringer i uddannelse giver masser af værdi tilbage, både til samfundet og den enkelte,” siger Mathias Botoft.

Listen mener ikke, at der er noget galt med måden, der bliver fordelt penge til uddannelserne. “Niveauet skal bare hæves, så vi undgår forringelser,” siger talspersonen.

Listen har ikke noget imod at se private aktører på uddannelsesområdet.

“Private virksomheder kan godt sponsorere bygninger, erhvervs-ph.d.’er eller andet. Blot skal staten sikre den nødvendige basisfinansiering samt at der sker den nødvendige grundforskning på uddannelsesstederne,” siger Mathias Botoft.

Mere praktisk undervisning

Pensionistlisten er ikke meget for at lukke private aktører ind i uddannelsessektoren.

“Det er en samfundsopgave, ikke en privat opgave, at udbyde uddannelse,” siger Jens Heide, Pensionistlisten.

“Man skal ikke sige nej til private bidrag til studieophold, praktik og samarbejder omkring afgangsprojekter. Men uddannelsesopgaven hører til i det offentlige,” siger listeføreren.

Han mener, at forringelserne på STEM-uddannelserne burde være stoppet for længe siden.

“IDA skal blive ved med at kæmpe for bedre uddannelser,” siger listeføreren og tilføjer, at uddannelserne kunne rekruttere langt flere unge, hvis ikke økonomien var så stram.

“Frem for at undervise i store hold og holde det teoretisk, kunne man gå den modsatte vej. Mere praktisk undervisning på mindre hold kunne man gøre uddannelserne langt mere attraktive,” siger Jens Heide.

Omskoling til STEM

Bæredygtig ledelses (tidl. Lederlisten) Caroline Tromer Dragsdahl opfordrer til, at IDA kigger bredere end de klassiske STEM-uddannelser. Skal man uddanne tilpas mange nye teknik-specialister er det nemlig ikke nok at forbedre og øge de eksisterende STEM-uddannelser, lyder argumentet fra Bæredygtig ledelse.

“IDA skal drive udviklingen i retning af omskoling og efteruddannelse af andre fag,” siger Caroline Tromer Dragsdahl, Bæredygtig ledelse.

“Et eksempel kunne være en sygeplejerske, der arbejder med specialiseret udvikling af medicinaludstyr. Hun blive jo en slags specialist, som burde kunne blive omskolet til tech-sygeplejerske. Det kan hun ikke i dag,” siger Caroline Tromer Dragsdahl.

Men en sådan ændring kræver, at IDA tænker uddannelse på en helt anden måde.

“Vi skal tænke vores STEM-faglighed på en ny og mere inkluderende måde. IDA skal være åben overfor folk, der kombinerer sig frem til en tech-uddannelse,” siger hun.

Billeder fra virkeligheden

Illustrator Jakob Fälling har været i felten for at fange de ni forskellige debatemner til artikelserien IDA i morgen. Serien sætter gennem hele 2021 fokus på IDAs rolle frem mod det kommende valg i 2022.

19- årige Christian, længst til venstre, flyttede til Kalundborg fra Svendborg for at læse til biotekingeniør på professionshøjskolen Absalon. Han valgte det nye studie aktivt til, fordi et er et overskueligt sted med færre studerende. 1. september indtager de to dimplomingeniøruddannelser biotek og maskinteknologi et nybygget campus, som ligger med udsigt til Novos fabrik, hvor Christian har studiejob. Arkitekturen i den nye studiebygning er inspireret af fabriksanlæggene i nærheden. Caroline, 20, længst til højre, fritidsjobber også på Novo. Derudover bruger hun sin fritid på at banke et studentermiljø op i Kalundborg i samarbejde med nuværende og tidligere undervisere. Deres to studiekammerater Laura og Carlota, 18, i midten, kommer begge fra Madrid, Spanien. Illustration: Jakob Fälling.

Det mener listerne: Det skal IDA gøre for dimittenderne

Dimittendlisten: Bevar uddannelse på statslige hænder. Styrk bevillingerne til STEM
Selvstændige Ingeniørers Liste: Skab samspil mellem uddannelserne, så kandidaterne får en bred videnskabelig grundforståelse før specialisering
Fagforeningslisten: Længere bevillingshorisont til uddannelsesstederne, så de bedre kan planlægge
Familielisten: IDA skal kæmpe for flere bevillinger til STEM-uddannelserne
IDA STEM Students: Øg bevillingerne til STEM-uddannelserne og invitér private aktører indenfor
Innovation, Trivsel og Moderne Ledelse: IDA skal stå i spidsen for en STEM-efteruddannelsesfond, der er finansieret af private virksomheder
Ingeniør & TeknologiListen: Uddannelse er 100% offentligt ansvar, men der skal sættes flere penge af til STEM-fagene
Bæredygtig ledelse: IDA skal skabe eller medskabe efteruddannelse indenfor STEM-fagene
Pensionistlisten: Flere penge til STEM-uddannelserne, så de kan blive mere praktisk orienterede
Private Ingeniører – pi: IDA skal modvirke nedskæringer på STEM-uddannelserne
De Privatansatte: Styrk kvalitet og kvantitet på STEM, gerne med private virksomheders hjælp
Senioringeniørlisten: Både kvalitet og kvantitet på STEM-uddannelserne skal løftes
Yngrelisten: Modarbejd nedskæringer og arbejd for bedre trivsel for studerende
Atomkraft - ja tak!: IDA skal være den videnskabelige spydspids i klimadebatten. Lytter man til videnskaben er budskabet at vi aldrig når målet uden brug af atomkraft.

Med kampagnen ”IDA i morgen” bringer vi den politiske debat tættere på medlemmerne. Vi har indsamlet ni emner, som er afgørende for foreningens fremtid.

Vi har talt med alle listerne og starter debatten op gennem artikler, som bringes her på ing.dk og i Ingeniøren i løbet af 2021.

Læs mere her 

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger