Artiklen er sponseret af IDA.

DEBAT: Skrøbelig og ny på job - er det IDAs sag?

18. august 2021 kl. 14:533
DEBAT: Skal IDA gøre mere for de nyuddannede
Illustration: Jakob Fälling.
Nye IDA-medlemmer er i en skrøbelig position, når de skal have deres første job. Nogle politiske lister mener, de skal have ro til at etablere sig. Andre siger, at dimittenderne netop skal engageres i IDA, mens de er nyudklækkede.

Når en studerende får sit eksamenbevis og skal tage fat på arbejdslivet, står han eller hun overfor en række dilemmaer. Hvad er den rigtige løn? Hvordan sikrer jeg mig ordentlige arbejdsforhold? Og hvem kan jeg gå til, hvis chefen eller kollegerne ikke lever op til mine forventninger?

IDA har en klar interesse i at være relevant for de nyuddannede medlemmer. Emnet er da også blevet stemt ind som en af de ni vigtigste at debattere op til IDAs valg i 2022.

Vent et halvt år

Selvstændige Ingeniørers Liste mener, at de nyuddannede skal have ro, når de har fået deres eksamensbevis. Dimittender er nemlig medlemmer på favorable vilkår allerede, forklarer Stanley Dakin, repræsentant for Selvstændige Ingeniørers Liste.

“Som nyuddannet har man mest fokus på at få det forjættede første job og blive etableret, siger han.”

“Efter et halvt til et helt år kan IDA så opsøge dem igen og spørge, hvordan deres situation er. Sådan kan vi få fat i dem, der har behov for hjælp eller vejledning,” siger Stanley Dakin.

Også det politiske engagement kan vente et år eller to fra den afsluttende eksamen.
“De skal hjælpes i gang politisk, men først, når de har overskud til det,” siger Stanley Dakin.

Hjælp til lønforhandling

Dimittendlisten mener modsat, at der skal gøres mere for de nyuddannede.

“Den første lønforhandling i ens liv kan være svær, fordi man er usikker og ofte vil sidde overfor en, der har prøvet det mange gange før,” siger Dimittendlistens repræsentant, Jesper Birch Carlsen.

“Hvis man ikke starter med at få den løn, man reelt er værd, kan det tage mange år at rette op på det,” siger Jesper Birch Carlsen.
Derfor mener han, at IDA skal sætte ind med mere sparring og vejledning til dimittender i den første, skrøbelige fase af arbejdslivet.

Lette puljer

Yngrelisten ser også sig selv som bannerfører for de nyuddannede.

“Vi skal have særtiltag for de yngre medlemmer, for det betaler sig på sigt,” siger David Hansen, listefører for Yngrelisten.

Han forklarer, at IDA allerede efter hans mening er i gang med en række gode tiltag for at sikre nye dimittender job, men særligt på det politiske arbejde skal der oprustes. I det frivillige arbejde i IDA er de unge og nyuddannede nemlig underrepræsenteret.
“Vi bør hjælpe dem med nogle lettilgængelige midler, så de får øjnene op for, hvor meget man kan skabe gennem IDA,” siger David Hansen.

Skab miljøet tidligt

IDA STEM Students ser også overgangen fra studie til job som et nøgleområde.

“IDA har gode tilbud på området, men vi kan gøre mere for at rekruttere frivillige i den gruppe,” siger Mathias Botoft, IDA STEM Students.

Han mener, at det arbejde skal begynde, mens folk stadig studerer. Det handler ifølge IDA STEM students om at skabe et miljø, hvor politisk engagement er naturligt og selvfølgeligt.
"Det arbejde skal selvfølgelig foregå i IDA STEM Students. Når folk bliver færdiguddannet, søger de ind i de andre lister. Og dermed er IDA STEM Students en dør ind til resten af IDA,” siger han.

Billeder fra virkeligheden

Illustrator Jakob Fälling har været i felten for at fange de ni forskellige debatemner til artikelserien IDA i morgen. Serien sætter gennem hele 2021 fokus på IDAs rolle frem mod det kommende valg i 2022.

31-årige Izat Omar havde studenterjob i en entreprenørvirksomhed, da han blev færdiguddannet i 2019. Chefen bad Izat om at blive i studenterjobbet et par måneder, før han ville forhandle en rigtig ingeniørkontrakt, men det sagde Izat nej til. Efter to måneders søgning fik Izat et reelt ingeniørjob, og i dag er han ansat i Munck. For tiden arbejder han med omlægning af rørføringen under Ringvej 3 ifm. anlæg af Letbanen omkring København. I skurvognen på Gladsaxe Trafikplads hænger komplekse projektplaner med et væld af parter og delprojekter. Ifølge Izat Omar er ingeniørstudiets praktikperiode nøglen til en god start på arbejdslivet. Illustration: Jakob Fälling.

Det mener listerne: Det skal IDA gøre for dimittenderne

Dimittendlisten: Støt dimittenderne i overgangen fra uddannelse til job
Selvstændige Ingeniørers Liste: Fortsæt nuværende strategi om at lade fakta tale
Fagforeningslisten: Engagér de unge i IDA, inden de bliver for satte, stifter familie og får karriere
Familielisten: Overvej praktik som en del af ingeniøruddannelserne, så springet til arbejdsmarkedet bliver mindre
IDA STEM Students: Start det politiske engagement op i studietiden
Innovation, Trivsel og Moderne Ledelse: Gør fordelene ved at engagere sig i IDA tydeligere. Det giver vigtige kompetencer og et stærkt netværk.
Ingeniør & TeknologiListen: Styrk regioner og fagtekniske selskabers samarbejde med de studerende, så IDA fortsat er relevant for de unge
Bæredygtig ledelse: Klæd lederne bedre på til at forstå og udnytte de nyuddannedes kompetencer
Pensionistlisten: Informér bedre om de gode tilbud, IDA allerede har på hylderne
Private Ingeniører – pi: Informér bedre om IDAs mange gode tilbud
De Privatansatte: Undersøg dimittendernes behov og læg en plan herudfra
Senioringeniørlisten: Giv dimittenderne ro til at etablere sig
Yngrelisten: Skab puljer, der gør det lettere at skabe aktiviteter for unge IDA-medlemmer
Atomkraft - ja tak!: IDA skal være den videnskabelige spydspids i klimadebatten. Lytter man til videnskaben er budskabet at vi aldrig når målet uden brug af atomkraft.

Med kampagnen ”IDA i morgen” bringer vi den politiske debat tættere på medlemmerne. Vi har indsamlet ni emner, som er afgørende for foreningens fremtid.

Vi har talt med alle listerne og starter debatten op gennem artikler, som bringes her på ing.dk og i Ingeniøren i løbet af 2021.

Læs mere her 

3 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
3
31. august 2021 kl. 15:52

Fagforeningslisten mener IDA skal gøre mere for at oplyse de ny-uddannede om hvilke arbejdspladser der er organiserede og har tillidsrepræsentanter. Der hvor der er tillidsrepræsentant mener vi helt klart, at du skal kontakte tillidsrepræsentanten inden job samtalen for at høre om arbejdsforholdene og løn vilkår iøvrigt. Fagforeningslisten arbejder for at flest mulige arbejdspladser har overenskomst både privat og offentlig - det betyder for ny-uddannede får ordnede løn og arbejdsforhold også i det første job

2
20. august 2021 kl. 14:13

Vores nyuddannet kollagare kan tidlig nok grave sig ned i nørded detaljer og søge teknisk viden, det har de en hel karriere foran sig til at dyrke. Men at få en god start på arbejdslivet fordre at de spørg om hjælp, og vi "gamle" ikke er bange for at tale åbent om løn og arbejdsvilkår, samt senden dem videre til IDA's medlemsservice. Vi må heller ikke glemme at inviteret vores nyuddannede kollegaer ind i vores IDA fællesskab og fagforening.

1
18. august 2021 kl. 16:14

Alle IDA medlemmer har krav på den bedst mulige støtte og support. Det gælder også de nyuddannede der netop står ved en personlig skillevej.