Artiklen er sponseret af IDA.

DEBAT: Ligestilling på arbejdsmarkedet - er det IDAs sag?

17. september 2021 kl. 08:5315
Billeder fra virkeligheden
Illustration: Jakob Fälling.
IDA modarbejder diskrimination på grund af køn, alder og etnicitet. Men skal foreningen gøre mere for at sikre ligestillingen på arbejdspladserne og internt i IDA?

Mangfoldigheden er på dagsordenen i samfundet. Det handler om at undgå kønsdiskrimination i alle dens former og komme af med forskelsbehandling af etniske minoriteter og ældre medarbejdere. IDA har gennem flere år haft som del af sin strategi at sikre større mangfoldighed og har gennem ’Engineer the future’ bl.a. turneret i landets folkeskoler for at bryde fordommen om, at matematik og teknik kun er noget, der interesserer drenge.

Men spørgsmålet er, om IDA gør nok for at sikre ligestilling i teknikfagene?

Skab et mangfoldighedsudvalg

Listen Innovation, Trivsel og Moderne Ledelse mener, at IDA skal gøre mere for mangfoldigheden.

"Mangfoldighed styrker væksten. Vi skal diskriminering af enhver art til livs," siger Juliane Marie Neiiendam listefører for Innovation, Trivsel og Moderne Ledelse.

Listen går ind for, at IDA opretter et udvalg for diversitet eller mangfoldighed.

"Det skal både se på IDA internt, på vores medlemmers arbejdspladser og på uddannelserne," siger Juliane Marie Neiiendam.

"Befolkningen er delt 50/50 mellem mænd og kvinder. Derfor skal vi selvfølgelig også have 50% kvinder ind på STEM-studierne. Det skal IDA være med til at sikre," siger hun.

Gør bias synlig

"Forskningen viser, at bestyrelser og virksomheder får mere innovationskraft og yder bedre, hvis sammensætningen af medlemmer er mangeartet," siger Caroline Tromer Dragsdahl, der er repræsentant for Lederlisten. -Derfor skal vi skabe en mere inkluderende kultur både i IDA, på arbejdspladserne og uddannelsesinstitutionerne

Hun forklarer, at der ofte ligger nogle usynlige strukturer bag diskriminationen.

"Vi er biased, og det gælder også IDAs interne rekruttering til bestyrelser og udvalg. Den bias skal gøres synlig og trænes væk," siger hun og tilføjer, at IDA har et ansvar for at gå forrest og rekruttere til diversitet.

"IDA skal opkvalificere medlemmer, der kan sikre større diversitet i en bestyrelse eller et udvalg, hvis de mangler lidt kompetencer," siger Caroline Tromer Dragsdahl.

Drop uvelkommenheden

Dimittendlisten fokuserer på ligestilling på områderne alder og etnicitet.

"Ældre medarbejdere skal kunne gå på deltid frem for pension, hvis de ønsker det," siger Jesper Birch Carlsen, der er repræsentant for Dimittendlisten. Listen vil også gøre op med de barrierer, der møder IDA-medlemmer af anden etnisk oprindelse end dansk.

"Der er alt for stor forskel på jobmulighederne, om man hedder Martin eller Mohammed. Det skal laves om," siger Jesper Birch Carlsen og fortsætter:

"Det gælder også medarbejdere fra udlandet. Selvom de måske er headhuntet hertil, kan de ikke bare skifte arbejde. På det danske arbejdsmarked har en form for uvelkommenhed, som er svær at forklare. Men IDA er forpligtet til at gøre noget ved det," siger han.

Billeder fra virkeligheden
Illustrator Jakob Fälling har været i felten for at fange de ni forskellige debatemner til artikelserien IDA i morgen. Serien sætter gennem hele 2021 fokus på IDAs rolle frem mod det kommende valg i 2022.

51-årige Christina Würtz er jernbanesikkerhedsleder i Sund og Bælt, som har ansvaret for sporene over Storebælt og på Øresundsbanen. Christina Würtz er en af to kvindelige ingeniører i sin afdeling. Hun oplever, at den fælles tekniske terminologi og videnshorisont gør det let at arbejde sammen på tværs af kønnene. Illustration: Jakob Fälling.

LISTERNE MENER: Skal IDA gøre mere for ligestilling indenfor alder, køn og etnicitet?
Senioringeniørlisten: IDA skal inspirere til at træffe bedre valg, men ikke støtte tvangsorlov og kvoter.
Private Ingeniører – pi: Fortsæt arbejdet på nuværende niveau og hold ligestillingsdebatten i live.
Fagforeningslisten: Vi skal ændre vores måde at tænke på, og det kræver tid og fokus fra IDA.
Familielisten: Fortsæt indsatsen på det nuværende niveau.
Innovation, Trivsel og Moderne Ledelse: IDA skal kæmpe for flere kvinder på STEM-uddannelserne og generel diversitet i politiske udvalg.
Ingeniør & TeknologiListen: IDA skal kæmpe for at reducere løngabet mellem mænd og kvinder.
Bæredygtig ledelse IDA skal lave bias-træning og opkvalificere de IDA-medlemmer, der kan sikre større diversitet i bestyrelser og udvalg.
IDA STEM Students: IDA skal starte nedefra og skabe større diversitet på uddannelserne, for det vil brede sig til arbejdsmarkedet efterfølgende.
Yngrelisten: Engelsktalende IDA-medlemmer have flere tilbud og større indflydelse i IDA.
Dimittendlisten: Opprioritér indsatsen omkring etnisk og aldersmæssig diskrimination.
Selvstændige Ingeniørers Liste: Fortsæt indsatsen på det nuværende niveau.
De Privatansatte: Fortsæt indsatsen på nuværende niveau.
Pensionistlisten: Opprioritér indsatsen omkring etnisk og aldersmæssig diskrimination.
Atomkraft - ja tak! IDA skal være den videnskabelige spydspids i klimadebatten. Lytter man til videnskaben er budskabet at vi aldrig når målet uden brug af atomkraft.

IDA i morgen

Med kampagnen ”IDA i morgen” bringer vi den politiske debat tættere på medlemmerne. Vi har indsamlet ni emner, som er afgørende for foreningens fremtid.

Vi har talt med alle listerne og starter debatten op gennem artikler, som bringes her på ing.dk og i Ingeniøren i løbet af 2021.

Læs mere her

15 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
14
29. september 2021 kl. 17:34

Lige vilkår og muligheder er en forudsætning for at få alle med. Vi har brug for mere arbejdskraft indenfor STEM-fagene - derfor er det vigtigt, at vi får alle med. Det gør vi kun ved at inkludere frem for at fastholde gamle mønstre og bias - det kræver tid og fokus. Tillidsrepræsentanter kan sikre fokus og vedholdende arbejde for dette. Fagforeningslisten arbejder for lige vilkår og muligheder for alle uanset køn, alder og etnicitet.

13
29. september 2021 kl. 17:29

Lige adgang til barsel! Fagforeningslisten hilser velkommen at FH og Dansk arbejdsgiverforening har indgået en aftale om barsel til kvinder og mænd med 11 uger til hver. Men det er langt fra nok! Lige adgang til barsel for begge forældre fremmer ligestilling på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at få fokus på løn under barsel for begge forældre.

8
25. september 2021 kl. 13:30

Jeg tror problemet med ligestilling allerede findes i folkeskolen, på det tidspunkt der vælges videregående uddannelse. Lærerne måske ligefrem fraråder kvinderne ingeniørområdet. Her tror jeg, at information og oplysningskampangner der har til formål, at få kvinder ind på ingeniørstudierne - også manderetningerne - er vigtigst. På kemiretningen er ca. 50% kvinder. Men, på de fleste andre retninger, specielt elektro og maskinretningen, er der stadigt langt flere mænd. Og, det betyder naturligvis også, at stillingerne besættes af mænd.

Lige muligheder for kvinder, er måske ikke nok. Det er nødvendigt at positivt favorisere kvinder lidt, og ikke mindst satse på at få flere kvinder på ingeniørerstudier - også "manderetningerne". For at opnå det, skal holdningen ændres.

12
28. september 2021 kl. 09:37

Min erfaring, både egen, og fra børnene, er at det afhænger enormt af lærerne.

Selv havde jeg en fremragende matematiklærer, som gjorde det nemt, og dermed også at fysik blev nemt.

Min datter fik først en fornuftig lærer i fysik/kemi i 9. klasse, og så også nogle gode i gymnasiet. Men da var løbet kørt.

Jeg tror at barrieren ligger i folkeskolen, som har en overvægt af kvindelige lærere, med primær interesse i humanistiske fag. Drengene ser ikke de kvindelige lærere som forbilleder, og bremses ikke så meget.

Jeg tvivler på effekten af de nuværende oplysningskampagner. De kommer simpelthen for sent.

Jeg kan egentligt godt lide tiltag, som "Engineer the future". Det måtte bare gerne komme noget tidligt i folkeskolen evt. i samarbejde med håndværksfagene. De praktiske fag, som feks. sløjd, får typisk en stedmoderlig behandling i folkeskolen, og er nok heller ikke egnet til 45 minutters lektioner.

15
2. oktober 2021 kl. 08:37

Jeg tvivler på effekten af de nuværende oplysningskampagner. De kommer simpelthen for sent.

Det er præcis hvad jeg tænkte. Børn i den alder hvor deres identitet formes er ikke nemme at nå for grupper som IDA. Det er folkeskolelærere og forældre der skal ind over, og det er ikke IDA's områder. Jeg tror med andre ord at et forsøg fra IDA's side på at nå disse områder vil være for dyrt i forhold til hvad der kommer ud af det, da det er helt andre målgrupper der skal tilgås end hvad foreningen normalt retter sig imod.

Det er lige før jeg tror det bedste IDA kan gøre er at prøve at gøre reklamer for ting som KiwiCo mere udbredte. Lego Technic var mit eget gateway drug, med gearing, pneumatik og deslige i en form der er lavet til at eksperimentere med.

7
25. september 2021 kl. 12:21

Lige muligheder til topstillingerne på universiteterne! Universiteternes ledelser arbejder for mere ligestilling på universiteterne, men der er langt igen for at opnå ligestilling på professor- og institutdirektørniveau, og vi ved fra medlemmerne, at initiativerne har svært ved at trænge igennem i organisationen og ud på institutterne. Det kan også være svært, så her er det oplagt, at IDA understøtter med forskellige aktiviteter for medlemmerne. det er SÅ vigtigt at arbejde med "bias", så kulturen understøtter både feminine og maskuline værdier lige meget.

6
22. september 2021 kl. 09:53

Jeg synes det er vigtigt at IDA har dette tema på dagsordenen. Tag for eksempel spørgsmålet om løn, her er det i alles interesse, at der ikke gøres forskel på lønnen mellem kønnene. Det arbejder IDA aktivt for minimeres, og der er lønforskel i dag mellem mænd og kvinder som alene skyldes kønnet. Og det er manden der får mest i løn i dag. IDA arbejder for at få flere kvinder optaget på de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser. Og de skal optages fordi de er dygtige og interesserede. Det arbejde foregår blandt andet gennem alliancen Engineer the Future(se deres hjemmeside engineerthefurure.dk). Formand for IDA og medlem af Fagforeningslisten.

5
21. september 2021 kl. 21:40

Talentbarometeret 2019, https://ufm.dk/publikationer/2020/filer/talentbarometer-2019.pdfViser at kvinder har dobbelt så stor chance for at få et job på uni som mænd.

Helt præcist hyres der 44% kvinder og 56% mænd ud af 71% kvalificerede mandlige ansøgere mod 29% kvalificerede kvindelige ansøgere.

Det må da siges at være en indikation af at uni på dette område arbejder for resultatlighed og ikke lige muligheder.

Hvilken liste, tager det problem op?

Jeg ved ikke om det var noget Sara Louise Muhr tog op i sit foredrag om ubevidst bias. Der kunne da ellers være noget at undersøge.

4
20. september 2021 kl. 23:25

Vi skal tilstræbe lige mulighed og frihed til at vælge. Uanset om det handler uddannelse, barselsorlov, job, partner, aftensmad, etc. Vi er alle unikke og har krav på selv at vælge og skal tage ansvaret for vores valg.

11
28. september 2021 kl. 00:07

Er enig med dig langt hen af vejen, Michael Cederberg.

Men desværre er det ikke alle, som reelt får muligheden for at vælge selv. Mange piger bliver allerede i grundskolen opdraget til at de skal ikke have interesse for en STEM uddannelse, selvom deres interesse måske ligger indenfor matematik, biologi, ingeniørfag eller anden STEM uddannelse.

Så jeg støtter helt klart IDA's indsats for mere ligestilling ved oplysning om hvad der reelt er af muligheder indenfor STEM uddannelserne og dette sker bl.a. via arbejdet i Engineer the Future. Læs selv mere her: https://ida.dk/om-ida/engineer-the-future

Jeg vil lige tillade mig at tilføje en personlig hilsen til mig super seje datter, som modstod hendes fars agiteren for at ingeniøruddannelsen er det eneste saliggørende og i stedet har hun kastet sig over biotek på KU. Som Ole Henriksen ville sige: I loving it.

1
17. september 2021 kl. 11:48

Jeg tror det ville gavne debatten hvis man præciserede hvad der menes med ligestilling. Der findes et spænd af holdninger, primært adskilt mellem dem der advokerer for:

  1. Lige muligheder
  2. Lige resultater

En mangel på lige muligheder kan nemt medføre en mangel på resultatlighed, men en ulighed i resultater også kan skyldes f.eks. en ulighed i interesser. Den sidste type tror jeg f.eks. er årsagen til at der er flest kvindlige psykologer (for at tage et eksempel denne målgruppe kan beskue udefra).

Jeg tror (næsten) alle er for ligestilling som vi forstår det, mens det mere interessante diskussion går på hvordan vi skal forstå begrebet.

2
17. september 2021 kl. 13:46

I artiklen står der: "Befolkningen er delt 50/50 mellem mænd og kvinder. Derfor skal vi selvfølgelig også have 50% kvinder ind på STEM-studierne. Det skal IDA være med til at sikre," siger hun.

Det er altså tydeligvis lige resultater, de er ude efter. Hvis det er IDAs politik, så er jeg ude.

9
27. september 2021 kl. 23:50

Nu kender jeg dig jo ikke Sune, men hvorfor er det lige du tolker et ønske om en lige fordeling af køn på STEM uddannelserne som et resultat, man er ude efter? Er det efter din opfattelse naturstridigt at man, uanset køn, kan have interesse indenfor STEM uddannelserne? IDA har en mangfoldighedspolitik: https://ida.dk/media/3340/idas_mangfoldighedsudspil_revideret_03-2017.pdfPå side 9 kan du se hvad IDA vil omkring kønsligestilling. Er du så "ude"?

3
17. september 2021 kl. 17:21

I artiklen står der: "Befolkningen er delt 50/50 mellem mænd og kvinder. Derfor skal vi selvfølgelig også have 50% kvinder ind på STEM-studierne. Det skal IDA være med til at sikre," siger hun.

Enig, det er ikke IDAs ansvar at vælge folks interesser, og det videnskabelige er noget der kommer til de fleste længe inden IDA er på banen for dem. Med andre ord er jeg ret sikker på at forsøg på at tiltrække "kvinder" istedet for "folk" vil være spild af penge.

10
28. september 2021 kl. 00:00

Hejsa Mikkel. Du har helt ret i at mange kvinder opdages ikke til at tro de har noget at gøre indenfor STEM uddannelserne. Efter min mening et resultat af en frygtlig kønsundertrykkende opdagelse. Små drenge får legetøjsbiler, små piger får Barbi dukker. Men heldigvis findes der i dag mange kvinder, som bliver opmunteret til at interessere sig for STEM uddannelser og vi har brug for dem og deres skarpe hjerner. Det er bestemt ikke spild af penge at få realiseret de kæmpe ressourcer, der ligger hos kvinderne. Jeg stiller op til valget i 2022 for ITM listen, som Juliane Neiiendam er listefører for og jeg bakker 100% op om at ligestilling starter allerede i grundskolen og derfor skal IDA styre arbejdet i Engineer The Future.