Artiklen er sponseret af IDA.

DEBAT: Ledelseskonflikter på arbejdspladsen - er det IDAs sag?

4. juni 2021 kl. 08:287
Billeder fra virkeligheden
Illustration: Jakob Fälling.
IDAs tillidsrepræsentantsystem virker godt på offentlige arbejdspladser. Flere lister mener dog, at de private arbejdspladser mangler tillids- og virksomhedsrepræsentanter.

Du står i en konflikt med ledelsen. Ingen af jer kan se oplagte løsningsforslag, og den dårlige dialog påvirker hverdagen. Hvad gør du?

På mange af arbejdspladserne kan du hive fat i din tillidsmand. Særligt på store ingeniørarbejdspladser og i det offentlige er systemet med tillidsmænd velfungerende.

Men noget kunne tyde på, at det halter på de mindre arbejdspladser.
I hvert fald har Ingeniørens læsere stemt emnet ind som et af de centrale at debattere forud for IDA-valget i 2022. De politiske lister har hver deres udlægning af sagen.

Gå i dialog med ledelsen

Ingeniørlisten ser klart problemet på de private arbejdspladser.

“På de private arbejdspladser halter vi efter. Størstedelen har hverken tillidsmand, virksomhedsgruppe eller akademikerklub, og det betyder, at vores medlemmer ikke er ordentligt beskyttet, siger Christina Kiær,” listefører på Ingeniørlisten.

Christina Kiær forklarer, at virksomhedsgrupper og akademikerklubber oftest bliver oprettet i krisetider, når der er masseafskedigelser eller andre problemer. Men behovet er også stort i fredstid.

“IDA skal have virksomhederne til at opfatte IDA som samarbejdspartner på det her område. Vi kan jo sikre dialogen til alles bedste,” siger hun og tilføjer:

“Desuden tilbyder vi opkvalificering og kompetenceudvikling, som jo virkelig er i virksomhedernes interesse. Dette tilbud bør vi have også til de medlemmer af akademikerklubberne, der ikke er i IDA."

Fordel for medlemmer og ledelse

Cay Holst, listefører hos Private Ingeniører – pi, kalder det en mærkesag at få ændret på tillidsrepræsentantsystemet for de private.

“IDAs virksomhedsgrupper er ikke nok for de privatansatte. Folk der er ansat i private virksomheder, har brug for en bedre kontakt til foreningen.”
Han mener også, at det er afgørende at komme i dialog med arbejdsgiverne om fordelene ved at samarbejde gennem IDAs repræsentanter.

“Nogle arbejdsgivere er bange for tillidsrepræsentanter, fordi de tror, det er rene socialister. Men i virkeligheden er det et plus for arbejdsgiveren at få et sted, man kan løse konflikter i fællesskab,” siger Cay Holst.

“Det giver et styrket sammenhold. Vores medlemmer og arbejdsgiverne spiller jo ofte fælles på opgaverne, og det vil sådan et system underbygge,” siger han.

Også for den enkelte medarbejder er det ifølge Private Ingeniører – pi en stor fordel at have en kontakt ind i IDA, hvor medarbejderen kan dyrke fagligt fællesskab og netværk uafhængigt af dagligdagen i virksomheden.

Du kan starte et IDA-netværk

Selvstændige Ingeniørers Liste peger på listens kernevælgere som en udsat gruppe, når det kommer til tillidsmænd. Stanley Dakin, repræsentant for Selvstændige Ingeniørers liste:

“Vi har ikke en tillidsrepræsentant som selvstændige. IDA burde have en tilsvarende person, som vi kunne gå til,” siger han.

“Det kan handle om stress, trivselsproblemer eller spørgsmål om kontraktforhold med en kunde. Her ville det være givtigt at have en IDA-indgang for selvstændige,” siger Stanley Dakin.

Listen Innovation, Trivsel og Moderne Ledelse mener, at der findes et par lavthængende frugter på området.

“Mange af vores medlemmer ved ikke, at de kan få støtte til at oprette lokal organisering på deres arbejdspladser. Hvis de vil oprette en klub eller et netværk af social og faglig karakter, bakker IDA op med oplægsholdere og penge til forplejning. IDA skal være mere synlig om hvordan man gør det” siger Juliane Marie Neiiendam, der er listefører for Innovation, Trivsel og Moderne Ledelse.

Billeder fra virkeligheden

Illustrator Jakob Fälling har været i felten for at fange de ni forskellige debatemner til artikelserien IDA i morgen. Serien sætter gennem hele 2021 fokus på IDAs rolle frem mod det kommende valg i 2022.

Eva Litrup er tillidsrepræsentant for ca. 85 IDA-medlemmer på Statens Serum Institut og bruger et par timer ugentligt på kontrakt- og lønforhandlinger, møder med ledelsen og assistance ved fyringer. Under corona-pandemien har medarbejderne dog været under et stort pres. Det har kostet mange af fagspecialisternes ferier og weekender, hvilket igen har medført problemer med mistrivsel og stress visse steder på arbejdspladsen. SSI har i perioden opskaleret kraftigt og ansat nye folk. Derfor er Eva Litrups tidsforbrug på TR-arbejdet omtrent tidoblet. Illustration: Jakob Fälling.

Det mener listerne: Hvordan kan IDA styrke synligheden på arbejdespladserne?

Dimittendlisten: Det er ikke et vigtigt indsatsområde for Dimittendlisten.
Selvstændige Ingeniørers Liste: IDA skal oprette en tillidsrepræsentant for selvstændige.
Fagforeningslisten: Mere tid og flere ressourcer til tillidsrepræsentanterne, så de kan støtte fællesskabet på arbejdspladserne.
Familielisten: IDA skal være mere synlig, særligt i de små og mellemstore virksomheder.
IDA STEM Students: Det nuværende system virker godt, men bør forbedres for IDA-medlemmer i små virksomheder.
Innovation, Trivsel og Moderne Ledelse: IDA skal oplyse bedre om de fordele, medlemmerne får med en lokal virksomhedsgruppe.
Ingeniør & TeknologiListen: IDA skal oprette flere virksomhedsgrupper i private virksomheder.
Bæredygtig ledelse: Prioritér IDA som fagligt tilbud og udviklingsnetværk, så vil fagforeningsdelen følge med.
Pensionistlisten: Større synlighed og flere tillidsrepræsentanter, særligt på de private arbejdspladser.
Private Ingeniører – pi: IDA skal sikre tillidsrepræsentanter til privatansatte medlemmer.
De Privatansatte: IDA skal være mere synlig i private virksomheder via virksomhedsgrupper eller tillidsrepræsentanter
Senioringeniørlisten: Informér bedre om de mange IDA-tilbud, så medlemmerne selv kan vælge.
Yngrelisten: Fortsæt den nuværende strategi.
Atomkraft - ja tak!: IDA skal være den videnskabelige spydspids i klimadebatten. Lytter man til videnskaben er budskabet at vi aldrig når målet uden brug af atomkraft.

Debatten fortsætter her på ing.dk

Herunder kan du debattere og sende din feedback på emnet tilbage til foreningens politiske ledelse.

IDA i morgen

Med kampagnen ”IDA i morgen” bringer vi den politiske debat tættere på medlemmerne. Vi har indsamlet ni emner, som er afgørende for foreningens fremtid.

Vi har talt med alle listerne og starter debatten op gennem artikler, som bringes her på ing.dk og i Ingeniøren i løbet af 2021.

Læs mere her

7 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
7
15. juni 2021 kl. 20:52

i øvrigt se denne blog

6
15. juni 2021 kl. 20:50

Fagforeningslisten er enig i at man på arbejdspladserne klarer det bedst uden at IDA centralt blander sig. Men erfaringer fra virksomhedsgruppe arbejdet i private virksomheder er, at man opnår en større lønsum når der er lokal organisering dvs. der er en Tillidsrepræsentant og en VG bestyrelse der forhandler på vegne af medlemmerne. Ved fyringsrunder viser erfaringer også at IDA's medlemmer opnår bedre fratrædelser når arbejdspladsen har en IDA Tillidsrepræsentant.

4
11. juni 2021 kl. 13:39

Selvfølgelig skal IDA ikke det. Og det vil klæde jer at flytte ud af de absurd dyre bygninger I har og til noget markant billigere. Dernæst slanke organisationen og skære 35% i ledelseshorarer over bred kam. Besparelserne kan I så bruge på at nedsætte medlemskontingent og øge lønnen for de medarbejdere som gør en forskel for medlemmerne. Altså jeres jurister og rådgivere.

5
14. juni 2021 kl. 18:03

Til Jesper Simonsen: IDA har rent faktisk et ganske billigt kontingent, når du sammenligner med andre fagforeninger. I Fagforeningslisten mener vi, at det er vigtigt at fastholde en høj service til alle medlemmer herunder hjælp til ansættelse og afskedigelser. Det kræver et beredeskab af dygtige jurister og rådgivere og de skal have en god løn - det er vi helt enige i.

3
9. juni 2021 kl. 00:13

Vi har ikke brug for en fagforening der render rundt og forsøger at forhandle for alle (og det er jo der det altid ender). Det er vejen til lavere løn og ensretning. Man skal ikke kende meget til økonomi til at vide at det fjerner muligheden for at belønne de dygtigste og dermed fjerner incitamentet til at gøre en ekstra indsats. I praksis betyder det at de flestes løn falder (bl.a. fordi produktiviteten falder).

Ingeniører er i den heldige situation at virksomhederne skriger efter os. Der er ganske enkelt ingen grund til at IDA skal være mere synlige på arbejdspladserne. Men jeg kan selvfølgeligt godt se at det giver en følelse af magt når man sidder højt oppe i bygningen på Kalvebod Brygge.

2
5. juni 2021 kl. 20:04

Jeg er desværre blevet fejlciteret i artiklen. Der står “Mange af vores medlemmer ved ikke, at de kan få støtte til at oprette lokal organisering på deres arbejdsplads. Hvis de vil oprette en klub eller et netværk af social og faglig karakter, bakker IDA op med oplægsholdere og penge til bestyrelsesmiddag,” siger Juliane Marie Neiiendam, der er listefører for Innovation, Trivsel og Moderne Ledelse. Jeg fortalte forfatteren Jakob Fälling at IDA bakker om med oplægsholdere og penge til forplejning. Det betyder at dersom du gerne vil oprette en virksomhedsgruppe så stiller IDA gerne med sodavand, chips eller lign til et medlemsmøde, hvor I sammen kan tale om hvordan IDA kan hjælpe jer i hverdagen. Vi vil på listen Innovation, Trivsel og Moderne ledelse gerne gøre IDA relevant og nærværende for jer i dagligdagen. Og det starter med at IDA fortæller jer om de mange muligheder foreningen tilbyder sine medlemmer.

1
4. juni 2021 kl. 14:38

Det er bare så vigtigt, at IDA er synlig på arbejdspladserne. På de offentlige arbejdspladser er det gennem Tilllidsrepræsentanterne(TR), der fungerer som IDAs forlængede arm. Derfor understøtter IDA uddanelsen af Tilldsrepræsentanterne, det har bare så stor betydning, at have veluddannede TR, så de enkelte medlemmer kan få den bedste betjening så kvalificeret som muligt. På de private arbejdspladser sker det gennem de lokale virksomhedsgrupper(eller AC-klubber), som er valgt af IDA medlemmerne. De bliver ligeledes uddannet så de kan hjælpe IDAs medlemmer direkte. På alle de privale arbejdspldaser, hvor der ikke er en Virksomhedsgruppe, forsøger IDA at komme i dialog med medlemmerne lokalt gennem HR afdelingerne, at skabe fælles arrangementer, der sætter fokus på hvordan det er muligt at få det bedste arbejdsmiljø og rådgivning til vores medlemmer. Mange medlemmer henvender sig direkte til IDAs administration med konkrete problemr, og det skal I bare blive ved med, I får så direkte rådgivning af vores jurister. IDA skal forstsat være en stærk fagforening til glæde for medlemmerne. Thomas Damkjær Petersen, Fagforeningsliste og formand for IDA.