Artiklen er sponseret af IDA.

DEBAT: Korttidskontrakter og projektansættelser ændrer arbejdsmarkedet - er det IDAs sag?

13. oktober 2021 kl. 08:375
Korttidskontrakter og projektansættelser vinder frem blandt vidensarbejdere. Skal IDA modarbejde tendensen eller udnytte dens forcer? IDAs politiske lister er ikke enige.

For få årtier siden var en almindelig karriere præget af stabil progression og få, men lange ansættelser. I dag er billedet et ganske andet. Mange vidensarbejdere bliver ansat i projekter eller i tidsbegrænsede stillinger. For nogle er det en frisættelse, for andre et problem. Spørgsmålet er, hvordan IDA skal håndtere tendensen?

Spørgsmålet blev valgt af Ingeniørens læsere som et af de ni vigtigste at debattere frem mod IDA-valget i 2022. Og IDAs politiske lister har ret forskellige bud på, hvad IDA skal stille op.

Blacklist de værste

“Vi er meget imod projektansættelser, for de undergraver arbejdsmarkedet ved at skabe andenklasses ansatte, som let kan skæres fra, siger Jesper Birch Carlsen,” repræsentant for Dimittendlisten.

Han forklarer, at det især er et problem for nyuddannede, for de er ikke erfarne nok til at kalkurere med farerne i en sådan ansættelse.

“Nogle oplever, at de bliver ansat og droppet flere gange i træk. Det giver et kæmpe knæk i selvtilliden, og selv i ansættelsesfasen er det ikke godt, for de er jo utrygge og kan føle sig udenfor fællesskabet. Det siger sig selv, hvis alle ved, at en medarbejder kun er der i en kort periode,” siger han.

Af samme årsag er lønpraktik-ordninger ”ikke okay.” Ifølge listen bør IDA interviewe de korttidsansatte om deres erfaringer, blandt andet for at finde ud af, om virksomhederne bare udnytter sine korttidsansatte medarbejdere som billig arbejdskraft.

“IDA bør have en sort liste – og en hvid – som kan bruges, når medlemmerne skal vejledes. Nogle virksomheder er simpelthen for farlige at indgå en korttidskontrakt med,” siger han.

Gør det dyrere

Pensionistlisten foreslår, at IDA gør det mindre attraktivt rent økonomisk for virksomhederne at indgå de korte kontrakter.

“Mange arbejdsgivere ser det som økonomisk attraktivt, men det er det jo ikke på lang sigt. De får jo opbygget viden, som forsvinder ud i det blå hvert halve år, siger Jens Heide,” listefører for Pensionistlisten.

“Der skal være en fratrædelsesgodtgørelse, når man standser sådan en tidsbegrænset stilling. Helt ligesom i lederstillinger. Det er IDAs opgave at få etableret sådan en økonomisk pisk, siger Jens Heide,” Pensionistlisten.

Giver frihed

Privatansattes Liste mener stik modsat, at de nye ansættelsesformer giver et mere dynamisk arbejdsmarked.

“Det giver nogle nye øjne på, hvordan en virksomhed fungerer. Det giver mere udvikling og for mange medarbejdere også øget flexibilitet, siger Malene K. Lundsby,” listefører for Privatansattes Liste.

Hun fremfører, at man med flere korte ansættelser hele tiden kan justere på sit arbejdsliv, så det passer til behovene ifht. både familie, fritidsliv, men også faglig appetit.

“Nogle trives bedst ved at få lov til at beskæftige sig med noget helt nyt hvert år. Det skal IDA ikke modarbejde. Men det er klart, at vi skal sikre, at man ikke får ringere vilkår, fordi man er projektansat,” siger hun.

Minimumskontrakt

Også Selvstændige Ingeniørers Liste ser fordele i korttidsansættelser.

“Vi kan nok ikke standse udviklingen, men vi skal støtte vores medlemmer,” siger Stanley Dakin, repræsentant for Selvstændige Ingeniørers Liste.

“IDA bør have en baseline-kontrakt med nogle minimumsbetingelser, som skal gælde, når man indgår den slags kontrakter. Det kan IDA indarbejde, ganske ligesom man har standardkontrakter, som stiller minimumskrav i en normal ansættelse,” siger han.

Billeder fra virkeligheden
Illustrator Jakob Fälling har været i felten for at fange de ni forskellige debatemner til artikelserien IDA i morgen. Serien sætter gennem hele 2021 fokus på IDAs rolle frem mod det kommende valg i 2022.

Siden sin dimission i 2015 har 33-årige Andreas Moesgaard Christiansen arbejdet som forskningsassistent, teknisk konsulent og projektansat i flere virksomheder, både på deltid og fuldtid. Han har desuden haft to forskellige vikaransættelser, herunder det, han kalder ”det laveste niveau i hierarkiet:” Et barselsvikariat for en vikar. Ind i mellem sine ansættelser arbejder han som handicaphjælper, fordi han ikke er vild med at falde tilbage på dagpenge. ”Det værste er, at du aldrig for alvor når at lande på en arbejdsplads Jeg er enten på vej ind eller på vej ud, og hele tiden er jeg i gang med at kigge efter det næste job,” siger Andreas Moesgaard Christiansen og tilføjer, at hans kompetenceudvikling risikerer at stagnere: ”Det er ikke de korttidsansatte, virksomhederne udvikler på eller sender på efteruddannelse. Derfor risikerer jeg at blive fastholdt på arbejdsmarkedets laveste trin,” siger han. Illustration: Jakob Fälling.

LISTERNE MENER: SÅDAN SKAL IDA FORHOLDE SIG TIL PROJEKTANSÆTTELSER OG KORTTIDSKONTRAKTER:
Dimittendlisten: Lav en sort og en hvid liste over ansættelsesteder, så medlemmerne kan undgå de grove arbejdsgivere
Selvstændige Ingeniørers Liste: Lav en standardkontrakt, der sikrer medarbejderen bedre
Fagforeningslisten: Tillidsrepræsentanter og andre akademiker-fagforeninger skal involveres, så vi kan sikre bedre vilkår for de korttidsansatte
Familielisten: IDA skal kæmpe for fair vilkår til de projektansatte
IDA STEM Students: IDA skal modarbejde tendensen til korttidsansættelser
Innovation, Trivsel og Moderne Ledelse: IDA skal sikre medlemmerne og tilpasse sig udviklingen, undtagen på uddannelsesinstitutionerne, hvor projektansatte er alt for ringe stillet
Ingeniør & TeknologiListen IDA skal sikre, at pension, løn og andre forhold er fair, men ikke modsætte sig de nye ansættelseformer
Bæredygtig ledelse Tendensen er ikke så stærk, som vi først antog. IDA skal derfor ikke gøre det til et hovedfokusområde
Pensionistlisten: Gør det dyrere for arbejdsgiverne at ansætte i tidsbegrænsede stillinger
Private Ingeniører – pi: IDA skal gå i dialog med arbejdsgiverorganisationerne for at nedbringe korttidsansættelser
De Privatansatte: Støt medlemmerne i at tage korttidskontrakter på en fair måde
Senioringeniørlisten: IDA skal tilpasse sig de nye ansættelseformer og sikre medlemmerne
Yngrelisten: IDA skal støtte medlemmerne i at få et bæredygtigt arbejdsliv, for vi kan ikke ændre tendensen
Atomkraft - ja tak! IDA skal være den videnskabelige spydspids i klimadebatten. Lytter man til videnskaben er budskabet at vi aldrig når målet uden brug af atomkraft.

Debatten fortsætter her på ing.dk

Herunder kan du debattere og sende din feedback på emnet tilbage til foreningens politiske ledelse.

IDA i morgen

Med kampagnen ”IDA i morgen” bringer vi den politiske debat tættere på medlemmerne. Vi har indsamlet ni emner, som er afgørende for foreningens fremtid.

Vi har talt med alle listerne og starter debatten op gennem artikler, som bringes her på ing.dk og i Ingeniøren i løbet af 2021.

Læs mere her 

5 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
5
27. marts 2022 kl. 14:23

Selvfølgelig skal IDA være der for sine medlemmer, også de projekt- og korttids-ansatte. IDA er til for medlemmerne og er en fag-forening. Listen Atomkraft Ja Tak støtter, at IDA er der for alle individuelle og overenskomstansatte medlemmer.

Så jeg er personligt faktisk helt enig med Lisbeth Jørgensen, IDA skal som fagforening også være fleksibel i at foreslå konkrete nye ansættelsesformer, og støtte op om alle sine medlemmer.

4
25. marts 2022 kl. 21:20

... ikke en fagforening. Der er ingen som helst grund til at IDA skal ind og rode ved løn- eller arbejdsforhold for ingeniører. Der er mangel på ingeniører og det vil der være i mange år frem i tiden. Hvis man ikke kan lide lugten i bageriet så er der bunker af andre "bagerier" hvor man kan finde arbejde. Fagforeningers forsøg på at forhandle løn for medlemmerne ender i kedelige og uproduktive arbejdspladser hvor dygtighed og flid ikke påskønnes.

3
22. marts 2022 kl. 12:47

Som allerede nævnt, skal IDA selvfølgelig hjælpe selvstændige med at indgå korttidskontrakter, der sikrer dem rimelige vilkår, og ikke rummer for brede konkurrence klausuler, der står i vejen for fremtidige opgaver.

IDA's kompetente rådgivningscenter skal have en stærk afdeling, til at bistå selvstændige ingeniører.

2
15. oktober 2021 kl. 04:12

**JA-TAK til ordnede ansættelsesforhold ved nye ansættelsesformer **

IDA må sørge for at der i ansættelsesforhold uanset længde på ansættelsesforholdet er ordnede forhold. Dvs. at de tendenser vi ser med ferie, pension, efteruddannelse, arbejdstid o lign bliver en fast bestanddel af en kontrakt der indgås når man er videnmedarbejder som cant.scient og ingeniører m.f.

IDA skal ikke accepter og underminerer det at være fastansat med ordnede forhold ved at være passiv part. IDA må tage aktiv del i at få udarbejdet og præget arbejdsmarkedet. Nye ansættelsesformer er kommet som værende en ligeværdig part som en nuværende fastansættelse, men det skal indarbejdes på ordnede arbedsmæssige rammevilkår og det skal gælde hele arbejdsmarkedet og på uddannelsesstederne for f.eks phd.; selvstændige, flee-lancer, projektansættelser (tidsbegrænset 37 timers job), deltidsansættelser og flex jobber,

IDA skal gå foran i arbejdsmarkedet og sikre at ansættelseskontrakter og forholdene på arbejdsmarkedet kommer til at afspejle det mangfoldige arbejdsmarkedet vi har i Danmark og i de snitflader vi har internationalt i samarbejdsrelationer. Det må være en naturlighed at de skal dække "når livet gør ondt" og der er brug for nedsat arbejdstid i en periode afledt af sygdom i familien - ældre familiemedlemmer, børn, stressperioder, egen sygdom o lign -.

IDA skal være et af Danmarks flagskibe og bane vejen i det fremtidige arbejdsmarkedet og være kendetegnet ved ordentlighed og for at værne om den enkelte person som individ kan få et sundt tilhørs og arbejdsmæssigt forhold til sin arbejdsplads samt at virksomhederne kan få gjort fleksibel ansættelsesforhold på vidensområdet til at ske under ordnede og kendte ansættelsesrammer.

Vi har et arbejdsmarkedet der ønsker fleksibilitet og løsere tilknytning til virksomheder, så omkostninger hurtigt og effektivt kan tilpasses til projekter/opgaver dvs. starte op og lukke ned hurtigt. Det synes jeg vi tidligere har forvaltet i Danmark ved at man var fastansat i konsulentvirksomheder og rådgivningsfirmaer, og på den måde havde ordnede ansættelsesforhold. Der er sket et skred til den dårlige side, der stiller nogle krav, som presser de fastansatte i en grad, som har tendenser til at udvaske en fastansættelses normale ansættelsesforhold og presset den enkelte til at gå på akkord med det som er normal kutyme i ansættelseskontrakter og ansættelsesforhold. Dette er ganske enkelt uheldigt.

Markedet for rådgivere og konsulenter har i de seneste år været presset indtjeningsmæssigt, så det f.eks. sker et skred i lønninger ( stiger), dårligere tilknytning/fastholdelse af medarbejdere, højere forventning til den enkeltes indtjening pr forbrugt time og rigtig mange timer lagt ved siden af normale konsulenttimer af den enkelte for at følge med, der ikke honoreres og som får indflydelse på det personlige privatliv/fritidsliv/familieliv og sundhed, da der arbejdets udover de 37 timer. Det giver rigtig dårlige arbejdsforhold med afledt stress hos mange at være i konstant pres af den art - da det er umuligt at performe i det omfang og erlægge så mange timer som det ofte ses at der lægges. Prøv at se hvordan det går i det juridiske område hvor unge advokatfuldmægtige bliver alvorlige syge af arbejdspresset - sådan skal vi ikke have det i ingeniør og cant. scient arbejdsfeltet.

Så IDA - ja tak til udvikling af nye ansættelsesformer under ordnede forhold for vidensfagene og lad os se IDA bliver synlige i det danske arbejsmarkedet med at sætte kursen

1
14. oktober 2021 kl. 10:32

Jeg har vist i virkeligheden været projektansat de seneste tyve år siden mine faste ansættelser i praksis har været præget af projekter der skulle mandes op på. Efterfølgende er de så færdiggjort eller der er sket andre ting som mundede ud i nedskæringer. Siden 2007 har der været 6 projektansættelser og to faste (som også ophørte med projektet)

Jeg har altså godt med erfaring.

Der er dog en ting der springer i øjnene ved rene projektansættelser: Det er manglende efteruddannnelse ud over projektets behov, og det er manglende pensionsindbetalinger.

Pensionen kan være meget fristende ikke at betale selv, når økonomien skal rettes op efter en ledighedspepriode og en efterfølgende projektansættelse. Mine to norske projektansættelse havde dog lovpligtig pensionsindbetalinger, bortset lige fra at; hvis ansættelsen ophørte før et helt år, ville pensionen tilfalde firmaet!

Så i mit tilfælde har projektansættelser være et gode fordi jeg har fået opgaver baseret på min faglighed mere end virksokhedens idealbillede af den nye medarbejder, men det har været surt for min pensionsformue.

Jeg kommer nok til at arbejde til jeg falder af pinden, men skidt, så længe det er sjovt:-)

Omvendt er min erfaring så at IDA med fordel kunne sætte fokus på at sikre pension og kompetenceudvikling. mvh Jens