Artiklen er sponseret af IDA.

DEBAT: Grøn omstilling - er det IDAs sag?

9. april 2021 kl. 00:01121
IDA i morgen - kampagne om IDAs fremtid
Illustration: Jakob Fälling.
Debatten om den grønne omstilling fylder mere og mere. Hvilket ben skal IDA stå på? Skal foreningen være vovet eller tilbageholdende? De politiske lister giver deres bud.

Klimakrisen, biodiversitetskrisen og en række andre grønne problemstillinger præger udviklingen både i Danmark og globalt. I de forløbne år har bæredygtighed været topprioritet som et af IDAs fem erklærede indsatsområder. Men hvad med fremtiden?
Ingeniørens læsere har stemt på spørgsmålet om den grønne omstilling som et af de vigtigste at få debatteret op til valget i 2022. Mange af de politiske lister, der er på valg i 2022, definerer grøn omstilling som mærkesag.

Brug hjernen

Senioringeniørlisten understreger, at IDA fortsat skal ”lade fakta tale” frem for at blive for politisk i debatten. Det forklarer listefører Ellen Fænøe.

"IDA skal være pejlemærke i debatten. Vi skal være dem, der tænker og bruger hjernen i en debat, som ofte er domineret af følelser," siger Ellen Fænøe.
Hun mener, at IDA har haft en tendens til at gå for tidligt ind i politiske debatter.

"Det er ikke OK at gå ind og tage stilling, før den politiske beslutning er taget. Politik bliver til ud fra helhedsvurderinger. Det er ikke vores bord: Vi er specialister," siger Ellen Fænøe og henviser til debatter om road pricing og olieudvinding i Nordsøen i 2020.

"Når den politiske beslutning er taget, kan vi vurdere, hvordan den udmøntes, og hvordan det rent teknisk kan løses. I den del af debatten skal IDA være førende," siger hun.

Brug lederne

Lederlisten ser en oplagt mulighed for at skabe de fornødne samfundsforandringer gennem ledelse.
Listens repræsentant, Caroline Tromer Dragsdahl, mener, at IDA skal udvikle nye ledelsesesformer og uddanne medlemmerne til ”sustainable leadership,” så kan de drive forandringerne i deres organisationer.

"Det handler om at bruge ressourcerne – også de menneskelige – på en mere bæredygtig måde," siger hun og tilføjer, at tilbuddet om uddannelse skal rette sig til både ledere og menige medlemmer, der er interesseret i bæredygtighed og ledelse.

"Vi har så mange medlemmer, der har kompetencer på området og kan blive endnu stærkere. Dermed kan vi skabe forandringer både på leder- og medarbejderniveau, altså bredt i samfundet," siger hun.

Brug medlemmerne

Ingeniørlisten understreger som flere af de andre lister, at IDA fortsat skal være den faktuelle stemme i debattten.

"Men vi vil have frivillige og menige medlemmers viden mere i spil. Vi skal bringe folk frem, for IDA har nogle sindssygt dygtige medlemmer, der kunne være ”go to-personer” på den grønne omstilling," siger Christina Kiær, Ingeniørlisten.
Hun foreslår, at IDA tager udgangspunkt i de fagtekniske selskaber og rekrutterer mange flere medlemmer til at blive tekniske talspersoner for IDA på deres fagområde.

Mere mod

Yngrelisten mener også, at IDA kan gøre endnu mere for at skabe debat om grøn omstilling. Det skal ske ved at være mere offensiv i debatten.

"Ikke alle medlemmer behøver at være enige i alt, hvad der bliver sagt fra IDA," siger David Hansen, Yngrelisten, og fortsætter: "Vi kan finde problemer og løsninger, andre ikke tør nævne."

Yngrelisten foreslår desuden, at IDA bliver bedre til at bringe forskellige faggrupper sammen omkring bæredygtighed.

"Vi har medlemmer, der ved noget om mange specialer," siger han med bilparken som et eksempel:

"Lad os bringe dem, der ved noget om brændstof, sammen med dem, der har forstand på road pricing og beskatning, produktion af biler og transportsektoren generelt. IDA er en troværdig platform, hvor fakta er grundlaget," siger han.

Billeder fra virkeligheden

Illustrator Jakob Fälling har været i felten for at fange de ni forskellige debatemner til artikelserien IDA i morgen. Serien sætter gennem hele 2021 fokus på IDAs rolle frem mod det kommende formandsvalg i 2022.

Peter B. Poulsen arbejder med solcelleanlæg på DTU Risø. Halvøen nord for Roskilde, der også går under navnet ”Nationallaboratoriet for bæredygtig energi,” huser omkring 800 medarbejdere og et koncentreret udbud af energiformer såsom vind, sol og landets eneste nukleare forskningsreaktorer, der i dag er lukket ned. Peter B. Poulsens forskningsgruppe samarbejder med European Energy om et nyt jordbaseret solcelleanlæg, som har solceller på bagsiden og kan bevæge sig efter solen. Det betyder et merudbytte på op til 30% for en forholdsvis begrænset merinvestering. Illustration: Jakob Fälling.

LISTERNE MENER: DET SKAL IDA GØRE I FORHOLD TIL GRØN OMSTILLING
Senioringeniørlisten: IDA skal lade fakta tale og skrue ned for politiske holdninger
Private Ingeniører – pi: Fortsæt den nuværende strategi om at lade fakta tale
Fagforeningslisten: IDA skal turde have skarpe holdninger
Familielisten: IDA skal være mere udfarende og kigge klimapolitikerne efter i sømmene
Innovation, Trivsel og Moderne Ledelse: IDA skal klæde politikerne på med fakta om fordele og ulemper ved forskellige tekniske løsninger
Ingeniør & TeknologiListen: IDA skal profilere medlemmer med fagteknisk indsigt, så debatten bliver mere faktuel
Bæredygtig ledelse: IDA skal understøtte og uddanne medlemmer og ledere til at drive omstillingen i en grøn retning
IDA STEM Students: IDA skal være ekspert, udvikle debatten og klæde medlemmerne bedre på via kurser
Yngrelisten: IDA skal være mere offensiv og bringe forskellige aktører og fagligheder sammen
Dimittendlisten: Fortsæt nuværende strategi om at lade fakta tale
Selvstændige Ingeniørers Liste: Fortsæt nuværende strategi om at lade fakta tale
De Privatansatte: Mindre politik, mere teknologiens stemme i den grønne omstilling
Pensionistlisten: Fortsæt nuværende strategi om at lade fakta tale
Atomkraft - ja tak!: IDA skal være den videnskabelige spydspids i klimadebatten. Lytter man til videnskaben er budskabet at vi aldrig når målet uden brug af atomkraft.

Debatten fortsætter her på ing.dk

Herunder kan du debattere og sende din feedback på emnet tilbage til foreningens politiske ledelse.

Billede fjernet.

Med kampagnen ”IDA i morgen” bringer vi den politiske debat tættere på medlemmerne. Vi har indsamlet ni emner, som er afgørende for foreningens fremtid.

Vi har talt med alle listerne og starter debatten op gennem artikler, som bringes her på ing.dk og i Ingeniøren i løbet af 2021.

Billede fjernet.

121 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
164
22. april 2021 kl. 22:32

Tak for det, - fint at få disse ting afklaret.

163
22. april 2021 kl. 22:11

"BTW - når du skriver "Atter en KÆMPE stråmand fra HJN", betyder det så at du mener at jeg skyder dig noget i skoene Flemming?"

Ja, det burde være indlysende. Jeg er f.eks. ikke selv medlem af nogen miljøorganisation - det gør mig ikke til benægter i min egen optik.

162
22. april 2021 kl. 22:08

"Har KUN oplevet dig været plaget af fænomenet"

Dette er (selvfølgelig) usandt - jeg behøver blot at gå til den tråd, du selv refererer til for at finde et eksempel:
https://ing.dk/artikel/klimaraadet-dumper-regeringens-klimaindsats-2442…

Jeg har skimmet den igennem for konkrete spørgsmål fra dig til mig - de eneste jeg fandt, gik på, om du trollede eller ej. Altså ingen konkrete spørgsmål til trådens emne - bevares, jeg kan have misset et, men der er INTET, der matcher dit patetiske forsøg på at udstille mig som en, der ikke vil svare på spørgsmål. Og det krævede utallige efterlysninger fra min side, blot at få dig til at levere ovenstående ukonkrete, link-løse væven udenom. ?

Og hvis du STADIG mangler svar på, om jeg synes du troller: Hertil kan jeg igen svare klart og tydeligt: Ja, efter min (og åbenbart andres) bedste overbevisning.

En anden sikker validering af "kvaliteten" af dine indlæg fås ved at tælle tomler. Intet under, du kæmper med næb og klør for at fjerne denne simple metode til hurtigt at skelne skidt fra kanel.

Mht PAH, viser dine utallige tilkendegivelser af, at hans kilder kunne ligestilles med videnskaben (mine kilder) jo, at der findes folk derude, der er til fals for den slags sludder - derfor mener jeg, min kamp og ultimativt hans udelukkelse er et stort plus for ing.dk's debatforum.

Og hvad med dig: Du har mange gange gjort en ære ud af at fortælle, at du ikke fatter en dyt af det teknisk/videnskabelige omkring klimaet. Alligevel føler du dig kaldet til - på et teknisk forum - at bidrage til den politiske debat om konsekvenserne af det, du ikke forstår?

165
22. april 2021 kl. 22:46

Kunne du ikke lige henvise til hvem du ellers mener at jeg troller, og hvorfor du/I (såfremt) mener at det er et nævneværdigt issue? Jeg mener - i en debat er det vel svært og tandløst ikke at udveksle synspunkter, som parterne ikke er enige om.
Som jeg forstår trolleri er stavefejl, navneord med småt og manglende kommasætning værre. Man skal vist være ualmindelig sart for at gøre et nummer ud af det. Grow up.

Ad tomler og kvalitet; Siden hvornår har antal af tomler været henvisninger til kvalitet af indlæg? Hvilken kvalitet har et indlæg med både 10 tomler op og 10 tomler ned? Useless! Og når nu du er så sart overfor trolleri, hvad bibringer tomler så? Mindes faktisk at du selv tudede over en omgang tomler ned.
Denne tråd er uden tomler, men enkelte pigesure sjæle tilføjer dem i brødteksten, men her kan man trods alt se hvem afsenderen er.

Har jeg skrevet at jeg ikke forstår det teknisk/videnskabelige omkring klimaet, eller har jeg blot skrevet at jeg ikke læser alle links, som flittigt draperes ud over debatterne?

166
22. april 2021 kl. 23:10

Hans Jørgen. Du troller helt vildt. Og jeg må indrømme at du er ved at være god til det. Du har også øvet dig længe.
F. Eks at lade fr spilde tid på at læse en tråd igennem efter noget han ikke kan finde. Det er ret dygtigt gjort. Men dine lange indlæg er lidt amatøragtige. Den rigtig gode troll kan give sine ofre halve timers "arbejde" blot med et par ord eller linjer.

Du påstår, at du ikke vidste hvad en troll er. Og så fandt du en artikel tilbage fra usenets tid. Er du en vårhare på nettet i den forstand at du ikke har udvekslet erfaringer eller meninger andre steder end her? I findes overalt. Men trives bedst i semi lukkede kredse som her.

Men Flemming spiller også med på den. Han ved udmærket godt at det bedste våben er at udsulte trolden for opmærksomhed. Men det kan være svært.

Godaften.

168
24. april 2021 kl. 00:34

Mogens Kjær:
?????

160
22. april 2021 kl. 21:00

“ Er man ikke medlem af sådan en og brænder for deres sag, så hælder du folk i kassen med klimaskeptikere og benægtere - oghvadharvi.”

Atter en KÆMPE stråmand fra HJN ?- jeg har kun kaldt folk, der konsekvent linker til sekteriske benægtersites eller på anden måde forsøger at fordreje de videnskabelige facts for benægtere.

Hvordan går det for øvrigt med de talrige eksempler på spørgsmål, jeg ikke vil svare på, som du lige ville finde?

???

161
22. april 2021 kl. 21:39

Jamen siden det er dig så magtpåliggende og at din hukommelse ikke rækker langt, så slog jeg tilfældigvis og nemt ned på tråden "Klimarådet dumper regeringens klimaindsats", hvor jeg siller en del spørgsmål til dig i den sidste cirka trediedel af tråden.

Et enkelt svar fik jeg dog på det du kalder trolleri, som jeg i øvrigt aldrig har mødt andre steder. Har KUN oplevet dig været plaget af fænomenet. Du beskriver det i et indlæg som (FR) "Når jeg går op i, om nogen troller eller ej, skyldes det udelukkende, at folk der troller jo i sagens natur ikke er interesserede i at bringe diskussionen videre, men blot i at holde den kørende - og hvis man samtidigt kan frustrere modparten, er det helt ideelt."

Det er jo helt på månen. For det første startede jeg jo med at opfordre dig til at komme videre, og lade PAH være og dermed blive glemt. DET kunne ikke komme på tale og DU fortsatte på stedet og kom ikke videre. DET er fakta Flemming.

Du bliver åbenbart frustreret af ikke at lykkes med at få det sidste ord. Måske frustreres du også af ikke at vinde gehør for dine synspunkter, but what do I know. Jeg anvender dog samme debatform overfor mange andre UDEN at de jamrer over trolleri.
Jeg frustreres ikke over vores diskussion, men mest af alt undres jeg over din rigide debatform, hvor du sætter dig i offerets sted. Jeg tror næsten at jeg kan udstede et certifikat til dig på disse forhold.

Må jeg henvise til min sidste bemærkning i forrige indlæg.

BTW - når du skriver "Atter en KÆMPE stråmand fra HJN", betyder det så at du mener at jeg skyder dig noget i skoene Flemming?

156
19. april 2021 kl. 14:27

En teknisk ekspert som tidligere har været engageret i EU og derfor kender noget til lobbyers ageren bag kulisserne fortæller om den "grønne omstilling" som Ingeniøren kalder det. Det giver jo indsigt i hvordan verden fungerer - slet ikke som "rene tekniske eksperter der kan udtake sig på standens vegne"

https://www.naturalgasworld.com/the-hydrogen-illusion-interview-with-sa…

- - hvor kun fremtidens højtemperaturreaktorer (allerede på trapperne i Kina) levnes en chance for at spille med i "hydrogensamfundet"

https://www.europeanscientist.com/en/energy/hydrogen-strategy-to-nowher… - en artikel i European Scientist om emnet..

For slet ikke henvendelsen til EUkommissionen fra 20 ledende fhv. tekniske specialister i EU regi, som ikke fik ørenlyd i andre "tekniske organisationer"( som f. eks. IDA....).

https://www.urdupoint.com/en/world/experts-warn-eu-using-carbon-free-hy…

Hvis IDA skal lave noget der ligne en tilsvarende gåen i dybden med "den grønne tilbagestilling" må foreningen virkelig oppe sig. Det bliver bare politiske og ideologiske interesser, hvis IDA skal udbasunere nogetsomhelst. Med udelukkelse af tekniske synspunkter, der ikke harmonerer med "IDAs opfattelse" (hvad det så kan være for noget?) - det lyder lidt som det man har set udspille sig i IPCC, Rom-klubben etc etc hvor Wheeler-dealers organiserer og udmanøvrerer de forskningsresultater der ikke passer til "agendaen" .

155
18. april 2021 kl. 20:57

Selvfølgelig skal Ingeniøren have en holdning til det, men nogle begrundelser for holdningen og nogle fakta om omkostninger og besvær hjælper gevaldigt.

Holdninger kan ikke stå alene, så bliver det blot en "skønhedskonkurrence".

153
17. april 2021 kl. 16:56

HJN:
“ Hvor gode har mennesker været til at se blot en håndfuld år ud i fremtiden? At spå om hvor vi er om 10 - 20 - 50 år eller mere er ren spekulation og reelt ret utroværdigt.”

Man har været endda særdeles dygtige i IPCC til at spå om fremtidige temperaturstigninger. Hvis du havde fulgt med i denne tråd, ville du se, at jeg (i skarp kontrast til BB’s påstand) fandt IPCC’s modeller fra 1990 rammende ganske tæt på - så igen er du helt ude af tråd med de faktiske forhold.

Sjovt nok har du - gentagne gange - gjort en dyd ud af at fortælle, at du ikke har teknisk forstand på emnet. Det afholder dig dog ikke fra at (forsøge at) kloge dig på det - men ikke mindst mener du dig berettiget til at træffe/forsøge at påvirke politiske beslutninger. Prøv nu - inden du dummer dig yderligere - at sætte dig ind i stoffet, der er masser af rigtigt godt materiale ude på nettet - hvis du altså tør søge.

Mht til dit monsterindlæg udelukkende om mig:

Tak for det gode grin, for at bekræfte (endnu en gang) at du troller massivt, for de mange let gennemskuelige stråmænd og ikke mindst for at demonstrere, at din efterlysning af svar fra mig (også) var tom retorik - ikke et eneste eksempel kunne du levere.

Jeg forstår til fulde, at du kun færdes i denne tråd, hvor de mange nedadvendte tomler du plejer at få, kan undgås.

???

150
17. april 2021 kl. 13:02

Der har til alle tider hvilet et ansvar over teknikerne - det er jo dem der kan skabe et kvalificeret bud på, hvad deres frembringelser kan levere. Det er klart, at det ikke altid er lige let at overskue og ofte tager man grueligt fejl. MEN der kan ikke bare leveres en "neutral" teknologi, som udviklerne ikke er ansvarlig for. Teknikerne er også de første til at erkende de utilsigtede virkninger, som deres produkter vil afstedkomme. De bør være de første til at trykke på alarmknappen, hvis deres det viser sig, at teknologien baner helt andre og uheldige veje for samfundet - eller menneskeheden.
IPCC er måske ikke ligefrem ingeniører - men allivevel primært en sammenslutning af teknikere. Uden deres ekspertise ville klimadata aldrig være promoveret som andet end uvederhæftige postulater.
Vi har hårdt brug for viden om viden.

151
17. april 2021 kl. 13:16

Er ganske enig. Vi ser det særlig udstillet nu under coronakrisen.
Vi lytter til eksperterne og politikerne drager efterfølgende konsekvenserne ifølge politiske holdninger. Så ændrer tallene sig over kort tid og der tages nye politiske beslutninger.

Læg mærke til betegnelsen coronakrise. En krise har sin tid, det er et dynamisk ord som har sin tid. "Klimakrisen" må efterhånden have tilkæmpet sig en permanent tilstand, og behøver en ny betegnelse for ikke at udvande ordet 'krise'.
Desuden tager man midler i brug som rækker dekader ud i fremtiden. Hvor gode har mennesker været til at se blot en håndfuld år ud i fremtiden? At spå om hvor vi er om 10 - 20 - 50 år eller mere er ren spekulation og reelt ret utroværdigt.

148
16. april 2021 kl. 09:07

Har linket til wiki-artikler om fænomenet trolling som svar på det spørgsmål tidligere.

De beskriver - endda ret præcist - det indtryk jeg og andre (jeg har stadig kun en profil herinde, så jeg er ikke “ene”) har af din ageren i klimaspørgsmål.

Som Claus skriver: Hvad mener du selv, du har bedraget med af konstruktive indlæg herinde.

Det ENESTE indtryk jeg har er en evig lyst til at forsvare benægterne ved at påstå, at deres “argumenter” har lige ret med rigtige argumenter.

Hvad er det EGENTLIG, du ønsker at opnå ved dit massive faktaforladte (påståede politiske) engagement i “debatten”?

Og til dit tidligere spørgsmål om, hvem der foruden PAH bidrager med konspirationer: Alene i denne tråd er der to, som konsekvent KUN bruger konspirationskilder.

Hvad bliver det til med en reel undskyldning for din helt urimelige beskyldning imod mig?

Se, der var så svar på to konkrete spørgsmål fra dig - mon du vil svare på mine?

?

154
17. april 2021 kl. 21:34

[quote]
Hvad bliver det til med en reel undskyldning for din helt urimelige beskyldning imod mig?

Se, der var så svar på to konkrete spørgsmål fra dig - mon du vil svare på mine?
[/quote]

Det blev så et uklart, men alligevel klart "NEJ". Det ville jo så også kræve at man kunne skrive noget med substans!

Nu er der mange definitioner og begreber der beskriver internet-trolde. Noget der virker genkendende er forsøg på at spinne argumenter mod sig selv til andre debattører (delvist velkendt som stråmand på ing.dk! Flemming, nu er du pludselig problemet med nøjagtig de samme fejl som HJN!).
Et andet klart troll-fænomen er forsøg på at skjule egne klare fejltagelser og udtalelser med nye lange bla-bla-bla indlæg i stedet for bare at skrive undskyld! For en trold tager aldrig fejl!

@ing.dk
Håber I på den ene eller anden måde gør det muligt at undgå disse trolde/fakta-fornægtere i fremtiden. Det vil medføre en meget bedre debat for rigtige ingeniører og oprigtigt teknisk interesserede personer!

149
17. april 2021 kl. 12:53

Først en undskyldning til redaktionen for disse perifære bemærkninger i forhold til oplægget, men jeg ønsker at hjælpe Flemming (FR) med at forstå mit udgangspunkt for deltagelse her på siderne, og for at rette nogle FR-opfundne motiver om min deltagelse her. Ville i virkeligheden hellere have mødt FR IRL hvor vi måske bedre kunne have klaret misforståelserne.
Måske kan vi få FR til at se indad og indse forbedringen i dette dabatsetup set i forhold til argumentløse og uigennemsigtige tommler.

Det er tydeligvis en kamp da FR er usædvanlig krænkelsesparat på niveau DEFCON 5, og tilsyneladende ønsker at være gatekeeper for hvem der må deltage eller ej. Kald mig visionær men læg nu mærke til FR's reaktion på dette indlæg.

Jeg er selv stor tilhænger af fakta og deltager netop med mange politiske indlæg baseret på fakta.
Eksempelvis stiller jeg spørgsmål til den famøse danske 70%/2030 plan, som af både tilhængere og modstandere betragtes som symbolpolitik. Jeg stiller også politiske spørgsmål til fokuspunkter i miljøpolitikken, såsom at spilde grøn energi ved at parkere møller i blæsevejr, spildvarme og at flere mennesker selvfølgelig forbruger større ressourcer end færre ditto, hvilket en række miljøforkæmpere ikke ønsker at inddrage i debatten.
Jeg har også holdninger til atomkraft plus mere. Det er politiske kernepunkter (undskyld) at debattere dette (bemærk ordet ”debat” og find ordet i overskriften her). Jeg ønsker at høre flere parter og har ikke parkeret mine holdninger hos specielle eksperter. Jeg mener – vi har jo også et Folketing og folkestyre.

Så er der begrebet trolling, som FR er specielt ramt af. Jeg har tilladt mig at citere fra nettet;
”En troll er et fænomen, der huserer på internettets forskellige debatfora, særligt på nyhedsgrupperne (USENET), hvor vedkommende skriver indlæg egnet til at provokere folk og fremkalde en hidsig diskussion. En troll mener ikke nødvendigvis, hvad han skriver; hans primære formål med sine indlæg er ikke at argumentere for en påstand, men at få folk til at hidse sig op og “bide på krogen”.

Nu er fænomenet relativ nyt, og det opfattes tydligvis også subjektivt, hvilket passer ganske fint ind i vores sammenhæng her. Beskrivelsen forklarer faktisk ganske tydeligt hvorfor vi taler forbi hinanden. Når jeg læser om trolling når det dårligt nok irritationsniveauet for stavefejl, kommafejl og at skrive navneord med småt. Et opreklameret fænomen IMO.

FR vil gerne eje diskussionen og folk skal indordne sig hans spilleregler, såsom at acceptere at klimaet styrer mod en katastrofe baseret på FR-godkendte videnskabsfolk. Hvis man så gerne vil tage fakta som udgangspunkt for diskussionen, og mener at konsekvenserne af fakta er en anden end den præmis som FR udstikker, så provokerer man og er en troll.
Hvor meget rammer jeg forbi skiven her Flemming? Skriver jeg dette for at provokere dig eller for at forklare mig på ærligste vis?

I 'regnskabet' om en eller flere FR-profiler kontra talløse obskure motiver, som du i tidens løb har skudt mig i skoene, så synes jeg bare at vi skal komme videre, og komme ud over offerrollen.
For min part vil jeg hellere diskutere miljø, altså tage del i hvilken vej vi skal gå kontra at uddelegere opgaven til ”godkendte” eksperter. Det kaldes politik og det er derfor jeg deltager her.

152
17. april 2021 kl. 16:09

Citat HJN:

"I 'regnskabet' om en eller flere FR-profiler kontra talløse obskure motiver, som du i tidens løb har skudt mig i skoene, så synes jeg bare at vi skal komme videre, og komme ud over offerrollen."

Så du vil IKKE komme med en undskyldning. Selvom du tydeligt tager fejl.

/Bjørn

146
16. april 2021 kl. 06:56

Kunne ikke være mere enig - jeg vil gå så vidt som at kalde det trolling.

147
16. april 2021 kl. 08:33

Er lige pt arbejdsramt, så det bliver kort.
Mens jeg senere finder eksempler på spørgsmål, så kunne du jo forklare dig med hensyn til 'trolling', som du vist som ene mand er ramt af. Mindes faktisk at jeg netop har spurgt dig om dette fænomen før.

145
16. april 2021 kl. 06:55

“ Der er masser af eksempler i tidligere tråde”

Men du kan ikke LIGE komme i tanke om et?

?

143
15. april 2021 kl. 22:19

Der er masser af eksempler i tidligere tråde.
Imidlertid sporer jeg åbninger for den relle debat som du efterspørger. For min egen part har jeg nemlig ikke bidraget med konspirationsteorier, falske fakta og er ikke støttet af fossilindustrien. Hvem udover PAH gjorde egentlig det?

Nå - anyways, det vil være godt hvis vi får præmisserne på plads, som jeg før har nævnt.
Faktarelateret debat - ja tak, som jeg hele tiden har udført.

Nu skal vi lige huske på at fakta er forhold op til skrivende/læsende stund, som i nu. Hvad der sker i fremtiden er spådomme, gisninger, forudsigelser etc. med større eller mindre sandsynligheder.

Den reelle politiske debat kan udgå fra faktuelle tal. Disse faktuelle tal er ikke målet for diskussionen, -de er udgangspunktet.

Det ser endelig ud til at vi kan debattere i en bedre tone og uden tomler. Javist - der er teknikaliteter, som bør rettet med det skal nok komme. Tak til redaktionen.

144
16. april 2021 kl. 02:16

[quote]
For min egen part har jeg nemlig ikke bidraget med konspirationsteorier, falske fakta og er ikke støttet af fossilindustrien.
[/quote]

HJN: Hvad har du egentlig bidraget med? (ud over uendelige retoriske spørgsmål til videre uendelig debat?)

141
15. april 2021 kl. 09:57

Tjah - jeg (vi) har jo igennem lang tid stillet dig spørgsmål, for at blive klogere på hvordan du tænker, men langt de fleste spørgsmål har du ignoreret.

138
15. april 2021 kl. 09:24

Eller nogen som helst anden form for REEL debat - - -

139
15. april 2021 kl. 09:31

Du lægger op til selv at definere hvad du opfatter som"reel" debat, men inkluderer det at reflektere på de reelle spørgsmål som bliver stillet til dig? (Eksempel).

131
14. april 2021 kl. 14:02

Kan man være neutral vidensformidler hvis man har en holdning? Personligt mener jeg at en journalist, forsker, eller planlægger bør gemme sine holdninger til efter fyraften, hvis ikke smutter troværdigheden.
Selvfølgelig ved jeg udmærket at det ikke er muligt at leve op til det 100%, men at have det for øje bør være et nust.
Det leder til svaret NEJ bestemt ikke.

130
14. april 2021 kl. 13:20

Jeg synes IDA er blevet alt for politisk, der er alt for meget fokus på klimapolitik og alt muligt andet som ikke direkte bidrager til medlemmernes fordel, nærmest tværtimod.

Det jeg ser er en fagforening der går ind for at det skal være dyrere at tage på arbejde, skatten skal stige, arbejdspladser skal nedlægges, og generelt ringere vilkår end vi har i dag - alt sammen i "klimaets navn".

Indtil videre har jeg været fint tilfreds med at være medlem af IDA, og jeg kender ikke umiddelbart et bedre alternativ, men jeg synes debatten er fokuseret på IDA's politiske virke, og ikke medlemmernes vilkår og fremskridt.

Klimadebatten skal nok være der, men lad den være der udenfor fagforeningerne
Så kan IDA i stedet støtte medlemmerne så medlemmerne kan få taletid og gøre noget ved de tekniske udfordringer - det kan ikke løses igennem politik alene.

133
14. april 2021 kl. 17:38

Brian Dalby:
?????

- lidt mere fokus på de løsninger som ingeniører kan bidrage med ville være herligt! (og ikke kun på klimaområdet!)

127
14. april 2021 kl. 10:54

Sorry - men jeg har lidt svært ved at se, hvor vi reelt er uenige?

Men: point taken mht kvantitet af indlæg.

Fair nok du nævner mange af de øvrige alvorlige problemer, vi står overfor, men nu var emnet jo, hvorvidt IDA skulle engagere sig i debatten om den grønne omstilling. Og min kæphest er STADIG, at en sådan debat bør føres på et kvalificeret grundlag.

136
14. april 2021 kl. 22:03

Ref:
Christian Nobel 14. april 2021 - 10:04
@Flemming Rasmussen

og

Flemming Rasmussen 14. april 2021 - 10:54
@Christian
Sorry - men jeg har lidt svært ved at se, hvor vi reelt er uenige?
Men: point taken mht kvantitet af indlæg.
Fair nok du nævner mange af de øvrige alvorlige problemer, vi står overfor, men nu var emnet jo, hvorvidt IDA skulle engagere sig i debatten om den grønne omstilling. Og min kæphest er STADIG, at en sådan debat bør føres på et kvalificeret grundlag.

Endnu et OT indlæg - - sorry.

Jeg læste Christian Nobels indlæg og dit svar i formiddags, og faldt nærmest ned ad stolen.

Efter at have læst Christians indlæg, måtte jeg lige tjekke navnet igen da jeg tænkte at jeg nok selv havde skrevet det, omend han går lidt 'mere til stålet'.

Det er så én ting, - men så skriver du minsandten ”Sorry - men jeg har lidt svært ved at se, hvor vi reelt er uenige” !

WHAT?

Så Christian kan åbenbart noget jeg ikke kan, med det samme budskab?

Nu er jeg så spændt på at du også vil ændre på praksis og svare på et spørgsmål, og forklare hvorfor du pludselig accepterer en politisk debat, som oplægget lægger op til?

128
14. april 2021 kl. 12:32

Jeg ønsker ikke at polemisere, for vi bliver givetvis ikke enige, men jeg er enig at en debat skal føres på et kvalificeret grundlag - men hvornår grundlaget er kvalificeret kan være vanskeligt af afgøre, og jeg føler ikke behov for at understøtte argumentationen med diverse prædikater, det er på ingen måde konstruktivt.

Hvad jeg så i den anledning ser som et stort problem, i fortsættelse af hvad Louise Fazlagic skrev, er at Teknologiens Mediehus tager både den fagforening som pøser 35 millioner kroner i dem, og ingeniørstanden (og andre fagligt kvalificerede) som gidsler ved at lukke mere og mere af debatten af, så der kan forekomme en debat i de lukkede ekkokamre, uden at den nødvendigvis er teknisk korrekt (eller bare tilværmelsesvis - det er ikke til at sige).

Det kan man så plædere for må være "plusklubbens" eget problem, men, og det er især her jeg mener at ingeniørstanden tages som gidsler, al den stund placeholderen for denne debat kalder sig for "Ingeniøren" er der givetvis andre medier som gerne betaler "abonnementet" i den tro der er tale om kvalificerede udtalelser, og politikere får det jo nok forærende og anser måske det udtalte for værende korrekt.

Tilbage står vi som ingeniører med et medie som udtaler sig i det halvskjulte om ting af teknisk karakter, uden fagfolk nødvendigvis har nogen mulighed for at opponere.

Det parret med at man ikke engang kan finde ud af at lave et ordentligt debatforum mener jeg faktisk er et rigtigt stort problem.

126
14. april 2021 kl. 10:19

Jeg må på det kraftigste opponere. Jeg benægter intet sted overhovedet, at AGW finder sted. Jeg ved om nogen at CO2 er en klimagas, så selvfølgelig...

125
14. april 2021 kl. 10:04

Flemming, din adfærd er efterhånden ved at være ret trættende.

Det bringer mindelser om en katolsk præst i middelalderen, alle skal tilpasse sig den rette tro, og der bliver slået hårdt ned mod agnostikere, ateister og anderledes troende.

Det er ikke befordrende for debatten at hvis bare der er nogen som tillader sig at komme med et lille pip, så bliver de straks overfaldet og tævet verbalt med påstande om at være i lommen på fossilindustrien, faktaresistente, komspirationsteoretikere og meget andet personligt fnidder som du kører frem med.

Man kan, og det skal altid være tilladt, kunne diskutere sagen, men med den retorik du fører dig frem, så ødelægger du i den grad din egen sag, og spammer ingeniøren i en sådan grad, at de mere besindige debattører begynder at holde sig væk, fordi de ikke orker at der ikke kan føres en saglig debat.

Og før du kommer i gang med at overdænge mig med stråmænd, så lad mig gøre dette helt klart: jeg benægter ikke at vi har klimaforandringer, og at det skal tages alvorligt, men dels er jeg ikke nødvendigvis enig i at ægget kom før hønen, dels mener jeg at vi har så mange andre alvorlige problemer her på kloden som vi skal løse først (og i øvrigt få reduktion af energiforbrug med som sidegevinst), herunder overbefolkning, enorm (og stigende) social ulighed, manglende adgang til rent vand, børnearbejde, minedrift (bla. til brug for batterier) som medfører enorme miljøproblemer, forurening, krige, rabiat religion, osv. osv.

For det nytter ikke noget at vi sidder her på toppen af babelstårnet med kikkerten for det blinde øje og tror vi er åh-så-gode, når resten at klodens befolkning dør af tørst og sult, hvis ikke de slår hinanden ihjel eller dør af forurening

124
14. april 2021 kl. 08:47

Du blander tingene fuldstændigt sammen - sorry (bortset fra den sidste sætning).

Nu er det lige pludselig (for dig) blevet til en berettigelse af en politisk debat - og det har INGEN vel advokeret imod?

Det jeg (og mange andre) advokerer imod, er at forurene denne politiske debat med faktuelt usande "tekniske" udsagn for at (forsøge at) tvinge debatten hen i den retning, nogen ønsker - og det er vel og mærke DET, du - indtil ovenstående indlæg - har harcelleret imod!

Eksempel (fra denne tråd):

Når Svend Ferdinansen f.eks. advokerer for, at vi ikke behøver at gøre noget (særligt) i forhold til AGW, er det et fuldt gyldigt POLITISK synspunkt.

Når Bjarne Bisballe (med flere) f.eks. advokerer for, at der slet ikke er AGW, er det uønsket forurening, der har som mål at ødelægge muligheden for en politisk debat på et faktabaseret grundlag.

Så jo: Lad os endelig få en politisk debat om, hvordan vi skal reagere på den situation, vi står i nu, og ikke mindst om, hvorvidt IDA skal have en holdning i denne debat, hvilket jeg (selvfølgelig) mener, vi skal.

Men lad os slippe for de (heldigvis få) faktaresistente typer, der ikke vil lytte til videnskaben, men kun tilfører støj med deres præken konspirationsteori i det uendelige. Hele min ageren i AGW debatten har jo netop haft som målsætning at blive fri for den non-faktuelle forurening, så vi kan tage fat på den politiske debat om løsningen - hvis vi altså skal gøre noget.

Man kan have en HOLDNING for/imod f.eks. socialisme, men man kan ikke have en HOLDNING for/imod fakta.

135
14. april 2021 kl. 21:54

Ref; Flemming Rasmussen 14. april 2021 - 08:47
@Han Jørgen Nielsen

Med fare for at skrive endnu et OT indlæg som I andre, så må jeg reagere på denne.
Nu er det jo ikke mig der ”pludselig” vil styre debatten et andet sted hen. Man har klandret mig for ikke at flytte mig, og i dette tilfælde må jeg erkende mig skyldig. Mit forrige indlæg er blot endnu et forsøg på at forklare det samme som jeg hele tiden har forsvaret, og nu ser det heldigvis ud til at du 'pludselig' flytter dig, takket være Christian Nobel, og tak til ham.

Kan du nævne eet tilfælde hvor jeg har forurenet debatten med faktuelle usande tekniske udsagn Flemming, udover polemikken om havstigninger? Du skal dog have kredit for ikke at have kaldt mig løgner. Kan du nævne én konspirationsteori, som jeg er kommet med?

Du kan måske klandre mig for ikke at bringe mange videnskabelige data til debatten, men i stedet for forholde mig politisk til emnet. Det har jeg hele tiden døjet med at trænge igennem med til dig (og visse andre)

123
13. april 2021 kl. 22:15

Man afholder en afstemning om hvorvidt IDA skal have en mening om grøn omstilling. Faktisk står der præcis; "DEBAT: Skal IDA have en mening om grøn omstilling?"
Lagde du mærke til det første ord "DEBAT" ?
Jeg gentager fra før; En debat er ifølge Den Danske Ordbog ”flere menneskers meningsudveksling om fx et politisk emne især ved møder eller gennem massemedier ”.
Igen - læg mærke til ordet "meningsudvekslinger". Det kalder man også at dele holdninger. Disse holdninger strør vi alle om os med, der er endda folk som lever af at have holdninger og som vi sætter til at styre kongeriget. De er ikke teknokrater som ville styre landet ifølge excelark. Teknokrater vil styre landet ifølge videnskab, politikere styrer landet via holdninger og ikke konspirationer.

Så spørgsmålet er om IDA altså teknokraterne skal have en mening om grøn omstilling. Den er jo allerede ved at falde af sporet, da meninger ikke nødvendigvis behøver at være videnskabsbaseret. Har du tænkt på det da du stemte?

I øvrigt viser afstemningen at meningerne er temmelig delte over hele paletten.
En afstemning ville ikke være nødvendig, hvis der skulle styres via teknokrater, for det er kun et maxpunkt ifølge excelarket, og dermed var konklusionen givet på forhånd.
Andre lande belemrer ikke deres befolkninger med folkeafstemninger, men dem kalder vi noget andet.

Man kan sagtens dele videnskabens konklusioner, men via debat beslutte sig for en for videnskabsfolk ulogisk konsekvens.

122
13. april 2021 kl. 20:58

"Mudderkastningen er vi stadig ikke sluppet for, og man gør stor indsats for at skille folk op i to grupper; Dem der har set lyset – og dem der er betalt af fossilindustrien – i grove træk."

Det er stadig en falsk præmis. Der er ikke tale om to grupper. Der er tale om videnskab imod en dum konspirationsteori - og alverdens advokering for "to holdninger", "der skal være plads til forskellige meninger" m.v. ændrer ikke på dette.

Holdninger kan ikke erstatte fakta.

At DU føler, der skal være lige plads til videnskab og konspiration, er dit valg - jeg mener det ikke.

121
13. april 2021 kl. 18:37

Det nye forum er blevet meget bedre end det gamle med tomlerne, og de vokne debattører har hurtigt tillært at skulle argumentere for deres sag her. Bevars' – det er stadig nogle tekniske finesser som skal tilrettes, men det kommer vel. De gamle tomler skabte dårlig stemning, især fordi tomlerne primært var umotiverede. Når det for eksempel stod 10 – 8 op og ned, så fortalte det intet om kvaliteten, kun om forudindtagetheder via navnet.
Mudderkastningen er vi stadig ikke sluppet for, og man gør stor indsats for at skille folk op i to grupper; Dem der har set lyset – og dem der er betalt af fossilindustrien – i grove træk.

Min teori er at den er gal med præmisserne. Hvem har eller må have adgang til ing.dk/debatten, og hvad er adgangskravet.
På denne offentlig tilgængelige Debat er der adgang for alle (som i alle). På PLUS-debatten skal man være IDA abonnent for at få adgang.
Der er kritiske røster mod folk som kun deltager på den offentlig tilgængelige debat som en slags hobby, eller endnu værre hvis de er pensionister. Man behøver end ikke at være ingeniør for at deltage.
Til gengæld er en debat ifølge Den Danske Ordbog ”flere menneskers meningsudveksling om fx et politisk emne især ved møder eller gennem massemedier ”.
Her udveksles altså holdninger, som implicit ikke behøver at være teknokratisk maximeret – ifølge et i sidste ende subjektivt defineret successkriterie.

Så siger det sig selv at der clashes, når den ene part ikke bare forventer men forlanger en strikt videnskabelig tilgang med kildehenvisninger – af de rigtige forstås. Så kan man nemlig samle alle de godkendte indsamlede kilder fra nettet til et superbibliotek med sandheden om eksempelvis klimaet.
Det lyder jo fantastisk, men det er bare ikke debat.

Forleden lancerede en debattør et valg mellem at lede landet af politikere eller teknokrater. Det viste sig (minsandten) at henved 40 procent foretrak at landet skulle ledes af teknokrater! Så kan man bedre forstå balladen på disse spalter.

Derfor - - vil jeg foreslå at 'biblioteket' bør oprettes på PLUS-'debatten', som via betalingen er renset for hobby-debattører – betalt eller ej af fossilindustrien. Mon ikke de unge, altså ikke-pensionister og professionelle allerede betaler kontingent.

Venlig hilsen fra ingenmandsland.

112
13. april 2021 kl. 14:43

"This will result in a likely increase in global-mean temperature of about 1 °C above the present value (about 2°C above that in the pre-industrial period) by 2025 and 3 ° C above today's (about 4 ° C above preindustrial) before the end of the next century."

Hvilket stadig er skræmmende tæt på

111
13. april 2021 kl. 14:41

"og temperaturerne siden 1990! Hvad er det lige der sker der ovre til højre?

https://klimarealisme.dk/2021/04/03/temperatur-for-marts/"

Øhhhh - vi snakker om globale middeltemperaturer, og så trækker du pauseklovnen fra klimarealisme.dk med en temperaturmåling FOR MARTS MÅNED i år ! ! ! ! !

Citat fra linket:

"Så udkom marts-resultatet fra UAH’s satellitmålinger, fortolket af Dr. Roy Spencer og John Christy. Anomalien beregnes i forhold til gennemsnittet for perioden 1991-2020 og her nåede tallet for marts lige ned under dette gennemsnit og er på niveau med temperaturen under den lange varmepause fra 1998-2014."

Man lægger mærke til to ting: "Fortolket" af Spencer og Christy, begge kendte "contrarians" med funding fra fossilindustrien. Varmepausen fra 1998-2014. Denne pause er ikke eksisterende (undtaget i hovedet på folk, der ikke forstår data eller har en agenda om at nedspille AGW) Den REELLE temperaturudvikling i perioden 1998-2014 var en STIGNING på ca. 0.25 grader. (Igen: check Berkeley - og lad være at cherrypicke)

Intet under at I såkaldte skeptikere er så svære at råbe op. I forstår simpelthen ikke data. Prøv evt. at google termen cherry picking. Og prøv nu at kigge på Berkeley - de er nogen af de aller mest anerkendte hvad globale temperturdata angår.

Jeg gider ikke en gang at sætte mig ind i, om datagrundlaget for pauseklovnens "artikel" er i orden - for uanset om det er det eller ej, giver det ABSOLUT INGEN MENING at præsentere de tal som input i en debat om global opvarmning.

Samme pauseklovn har i øvrigt den ubehagelige egenskab, at han sletter og udelukker alle indlæg, der ikke er enige i hans "guldkorn" - wonder why ?

Lad os snakkes ved igen om DEN måling, når der er gået så lang tid, at vi kan få en fornuftig midling af data.

109
13. april 2021 kl. 14:21

Her, længst nede ses Holgate 9 (og nej, det er ikke Humlums selvopundne data - data har han fra gode kilder - Han gør sig bare den store ulejlighed at samle dem, så de er nemt tilgængelige - stor tak skal han have)

og temperaturerne siden 1990! Hvad er det lige der sker der ovre til højre?

https://klimarealisme.dk/2021/04/03/temperatur-for-marts/

https://www.climate4you.com/SeaTemperatures.htm#Sea-level%20from%20tide…

110
13. april 2021 kl. 14:36

Skrevet i 1990
5.1.1 Under the IPCC Business-as-Usual (Scenario A ) emissions of greenhouse gases, the average rate of increase of global-mean temperature during the next century is estimated to be about 0.3°C per decade (with an uncertainty range of 0.2°C to 0.5°C). This will result in a likely increase in global-mean temperature of about 1 °C above the present value (about 2°C above that in the pre-industrial period) by 2025 and 3 ° C above today's (about 4 ° C above preindustrial) before the end of the next century.

9.0.1 Simple models were used to calculate the rise in sea level to the year 2100: the results are illustrated below. The calculations necessarily ignore any long-term changes, unrelated to greenhouse forcing, that may be occurring but cannot be detected from the present data on land ice and the ocean. The sea-level rise expected from 1990-2100 under the IPCC Business-as-Usual emissions scenario is shown below. An average rate of global mean sea-level rise of about 6 cm per decade over the next century (with an uncertainty range of 3—10 cm per decade). The predicted rise is about 20 cm in global mean sea level by 2030, and 65 cm by the end of the next century. There will be significant regional variations.

108
13. april 2021 kl. 13:45

"I IPCC 1990 FAR SPM 5.1.1 og 9.0.1 hævdes en temperturstigning på det dobbelte af hvad den blev og en havstigning på det tredobbelte af hvad den blev - (hvad vi har målt og derfor VED nu her 30 år efter)."

Jeg brugte lige 5 minutter på nettet.

I den IPCC rapport, du nævner, står der (på side 63):

"This will result in a
likely increase in global-mean temperature of about
1°C above the present value by 2025"

Rapporten er skrevet i 1990, hvor den globale temperaturanomali lå på +0,5 (Berkeley).

Nu er den på ca. +1,25 (Berkeley) og stigende. Med den nuværende stigningtakt vil vi formentlig nå endnu 0,1 - 0,15 inden 2025. Det giver i alt 0,85 til 0,90.

Det har jeg særdeles svært ved at få til at stemme overens med dit udsagn, og jeg synes faktisk, at en model, der med så kompliceret et system rammer så tæt på, er ret så fantastisk.

Jeg har IKKE kigget på havstigninger - min analyse af første halvdel af dit udsagn var nok for mig.

Igen igen Bjarne: Prøv nu at søge lidt bredere - og valider eventuelt dine bastante udsagn, inden du poster dem. Når noget er SÅ let at pille ned, fremmer det ikke troværdigheden.

106
13. april 2021 kl. 12:05

I IPCC 1990 FAR SPM 5.1.1 og 9.0.1 hævdes en temperturstigning på det dobbelte af hvad den blev og en havstigning på det tredobbelte af hvad den blev - (hvad vi har målt og derfor VED nu her 30 år efter).

105
13. april 2021 kl. 11:37

Ja overskriften er dodgy - med mindre man ser retroperpektivt på den - der burde selvfølgelig have ståer "were getting"

Men hvad med indholdet? - som jo i klar modsætning til din retorik viser, at de har haft (stort set) ret indtil nu.

100
13. april 2021 kl. 09:56

"og hvis attituden om dem, der forsøger sig med andre forklaringer end de gængse er, at fordi de er dem de er, er deres udtalelser altid løgn, så bliver videre diskussion umulig og ingen bliver klogere."

Du misforstår det Bjarne. MIN argumentation er, at fordi "de er, hvem de er", er deres udtalelser ikke specielt troværdige. Det videnskabelige samfund dømmer deres udtalelser utroværdige på indhold.

Og jeg vil STADIG fastholde, at så længe de er til fals for fossilpenge, bør INGEN tage en "forskning", der nedtoner fossilafbrændings skadelige virkninger for alvorlig.

Om klimamodellernes troværdighed:
https://climate.nasa.gov/news/2943/study-confirms-climate-models-are-ge…

Igen Bjarne: Jeg vil råde dig til at søge lidt bredere på internettet, hvis du ikke skal risikere at falde i en post-faktuel konspirationsteori.

103
13. april 2021 kl. 10:52

Absurd overskrift: "Study Confirms Climate Models are Getting Future Warming Projections Right"

99
13. april 2021 kl. 09:49

CK:" hvor han i et foredrag beviser, at IPCC groft manipulerer med data, for at få virkeligheden til at passe med modellerne"

Og hvis du i det foredrag finder BEVIS for en bevidst manipulation fra IPCC, såehhhh

?

"Alle er kun interesseret i argumentation, der understøtter egne holdninger"

Og dig? Du har valgt den 0.01% af forskere, der understøtter din kæphest - - -

104
13. april 2021 kl. 11:02

Og dig? Du har valgt den 0.01% af forskere, der understøtter din kæphest - - -

Jeg har absolut ingen kæphest - hverken når det gælder klima eller fysik. I modsætning til dig fejer jeg bare ikke seriøs argumentation af bordet på et utroligt spinkelt grundlag! Du har ikke selv kommeterer på Ole Humlums rapport, men blot henvist til Dan, hvis eneste argumenter mod rapporten er, at Ole Humlum har trukket den konstante stigning i temperatur og CO2 fra, hvilket han i mine øjne også bør gøre for at se faseforskellen, og at han **måske** har overset El Nino, hvilket dog må være uden betydning, da det må være ligegyldigt, hvordan en opvarmning af havene opstår. Hvis en hændelse giver en faseforskydning ud over det normale, bør man se den modsatte faseforskydning, når hændelsen ophører; men **intet** sted i perioden 1980 - 2012 "lagger" temperaturen CO2 indholdet. Det burde give stof til seriøs eftertanke, men gør det ikke for folk som dig, som netop har en kæphest at ride!!!

94
13. april 2021 kl. 08:47

Hej Svend

Tak for svar, selv om jeg ikke synes dine svar er helt i tråd med din ageren i klimadebatterne ?

Hermed (som efterspurgt) mine svar på samme spørgsmål:

Bliver planeten varmere:

Ja, der er sket en stigning, ca. 1.2 grad over de seneste 100 år. (Berkely global temperature http://berkeleyearth.org/wp-content/uploads/2021/01/2020_Global_Time_Se… )

Er det vores skyld:

Ja, og måske endda til en grad over 100%. Det kan lyde lidt kryptisk, men vi lå jo faktisk i en "cooling period", inden vi begyndte at poste (blandt andet) CO2 ud, og kigger man på Svensmarks forskning, burde temperaturen jo falde yderligere efter 1960 qua dalende solpletaktivitet, så måske er det i virkeligheden i størrelsesordenen 0,2 grader mere end det målte, vi er skyld i. Jeg skal understrege, at dette er en særdeles subjektiv vurdering, men i og med "skeptikerne" jo altid trækker "naturlige variationer"-kortet, burde de måske overveje, at disse jo kan gå begge veje.

Er det et problem:

Ikke et stort problem endnu, men det vil det blive, hvis vi ikke gør noget - snart.

Bør vi gøre noget:

Så absolut: JA!. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi kan ignorere alle andre problemer, vi har. Men det betyder BESTEMT heller ikke, at vi kan bruge "der er mange andre problemer" til at negligere dette - blot fordi konsekvenserne ligger så langt ude i horisonten, at det ikke kommer til at få indflydelse på hverken din eller min skæbne eller livsstil.

mvh Flemming

114
13. april 2021 kl. 17:03

Tak for svar, selv om jeg ikke synes dine svar er helt i tråd med din ageren i klimadebatterne ?

Hermed (som efterspurgt) mine svar på samme spørgsmål:

Jeg gentager ikke det hele, men vil blot sige at du Flemming måske heller ikke er så rabiat, som dine indlæg af og til viser.

Vi kan nok begge sætte det lidt skarpt op, når man skal holde det kort.

-Svend

98
13. april 2021 kl. 09:42

"Ikke et stort problem endnu, men det vil det blive, hvis vi ikke gør noget - snart" .

Meget skråsikker udtalelse, der må udspringe fra en fast tro på, at tidens klimamodeller præsenterer den skinbarlige sandhed om fremtidens klima.
Ligesom præcisionsmåleinstrumenter ikke giver nøjagtige måleresultater, hvis ikke de kalibreres, giver selv de bedste klimamodeller ikke sande fremskrivninger uden kalibrering - hvilket jo er en umulighed. Hvor kalibrering dog har kunnet lade sig gøre (efter 30 år) viste modellerne sig at fejle fælt. Med en faktor to til tre skød de over målet.
Klimamodeller opererer stadig med samme gevaldige usikkerhed for klimasensitiviteten - vel egentlig hovedparameteren i de modeller, der regner CO2 for den store klimaregulator, og hvis attituden om dem, der forsøger sig med andre forklaringer end de gængse er, at fordi de er dem de er, er deres udtalelser altid løgn, så bliver videre diskussion umulig og ingen bliver klogere.

93
13. april 2021 kl. 08:39

IDA og dem som læser Ingeniøren (stadig) består af så mange forskellige kloge mennesker, som baseret på deres faglighed og erfaringer og livssyn har næsten lige så mange politiske holdninger omkring mange (også tekniske) emner, som der er mennesker og i sidste ende, som der er partier til.

Ovenstående ørkesløse debat QED. Problemet er, at hvis man ikke engang kan blive enige om det faktuelle, hvad “god” videnskab er, om der overhovedet er et problem, hvordan skulle man nogensinde blive enige om løsningerne eller blot fornuftige tiltag?

En ting er det dybt bekymrende, at “conspiracies”, fake-news, og individers behov for profilering skaber større og større dissonans omkring det rent faktuelle, men noget andet er, at “din holdning er lige så vigtig/rigtig/betydningsfuld som din” vinder mere og mere frem, så Maren i kæret har lige så meget at sige om fx Akraft som Bohr ver. 2.

DET synes jeg er Ingeniøren og IDA største opgave at bekæmpe, både i det politiske men også det mediepolitiske felt, samt på Ing selv i jeres artikler.

Lav det til en standard at 1) søge data og fakta, fx tale med eksperter 2) lav faktabokse og tjek af interviewede folk eller artiklers påstande 3) Del info i artiklen op i fakta og holdninger 4) Lær af kommentarsektionen eller hav ingeniører ansat, evt. på timebasis, der kan læse udkast igennem inden publicering 5) Lav ing om til offentligt indhold igen - I og vi læsere er ikke eller burde ikke længere være “eksklusiv klub for de oplyste (dem der har råd til at betale for adgang til mere end et felt)”.

FOKUS på at servicere IDA, medlemmerne og ingeniørviden i samfundet. Ikke at udvælge en politisk holdning, som der kan blive konsensus om, for det kan der ikke - bare se alle de politiske fraktioner internt i IDA, det skulle give et hint.

157
21. april 2021 kl. 23:15

Er langt henad vejen enig. Er ikke selv medlem af IDA, så jeg kan være ligeglad med at lønne censorer til artikler, men det bliver svært at undgå smagsdommere på den måde og kontingentet stiger. Der er jo 'spøgelset' om 'fossilbetalte' forskere, men der er nok også forskere, som er medlemmer af miljøorganisationer etc.
Jeg er især glad for Louise Fazlagic's punkt 5, da nogle debattører her vist helst ser foraet omdannet til et opslagsværk, som ekskluderer ' Maren i kæret'. Det kunne trods alt være at hun havde politiske indvendinger.