Artiklen er sponseret af The Trade Council.

Danske spildevandsløsninger kan hjælpe i Sydøstasien

3. december 2019 kl. 12:38
Danske spildevandsløsninger kan hjælpe i Sydøstasien
Illustration: The Trade Council.
Jakarta synker, og store dele af Manilas vandforsyning er forurenet. Indonesien og Filippinerne har et stort behov for bedre vandinfrastruktur, og det er oplagt for danske virksomheder inden for vandteknologi at byde på nogle af de mange projekter i regionen.

Den nordlige del af Jakarta er sunket med 2,5 meter de sidste 10 år, og fortsætter i nogle dele af byen med at synke omkring 25 cm per år, hvilket er mere end det dobbelte af det globale gennemsnit. Dette medfører et stort eksportpotentiale for danske virksomheder, der kan modarbejde oversvømmelserne. Illustration: The Trade Council.

Indonesiens hovedstad, Jakarta, kan være på vej til at blive et sydøstasiatisk Atlantis, hvis ikke østaten får gjort noget ved byens vandproblemer i en fart. Infrastrukturen er slet ikke gearet til den eksplosive urbanisering og befolkningstilvækst, man oplever i disse år, så borgerne må selv trække drikke- og badevand op fra grundvandet.

»Resultatet er, at byen synker,« fortæller Therese Hermann, handelschef ved den danske ambassade i Jakarta.

Vækstmarkeder med mange muligheder

Hvis virksomheder vil vide mere om de muligheder, der ligger i projektet, og hvordan The Trade Council kan hjælpe med at introducere virksomhederne til Sydøstasiatiske markeder, kan de som det første følge linket nedenfor og læse mere på de individuelle landesider for Filippinerne og Indonesien.

Her er det også muligt at downloade en gratis white paper, som giver et unikt og samlet overblik over relevante eksportmuligheder i både Filippinerne og Indonesien.

Download white paper om markedsmulighederne i Indonesien.

Download white paper om markedsmulighederne i Filippinerne.

»Det er en af de hovedstæder i verden, som synker hurtigst, med cirka 2,5 meter over de seneste ti år, og der er et akut behov for at sætte ind, så byen ikke undermineres yderligere. Derfor bør danske virksomheder med innovative vandløsninger rette blikket mod Indonesien og Jakarta i særdeleshed,« siger hun.

Filippinere mangler rent drikkevand

Også i Filippinerne har man et erkendt og akut behov for vandforsyningsløsninger. En uheldig cocktail af industrialisering, urbanisering og mangelfulde spildevandsløsninger har forurenet vandforsyningen i en sådan grad, at ni millioner filippinere mangler adgang til rent drikkevand.

I millionbyen Manila udledes der enorme mængder ubehandlet spildevand i Manila Bay og Laguna Lake, som leverer drikkevand til byens borgere. I 2008 var forbindelsen til kloaknettet på blot otte procent, og udledning af ubehandlet husholdningsaffald og overløb fra septiktanke er de primære årsager til forureningen.

Den økonomiske vækst og befolkningstilvæksten ser ikke ud til at aftage, så Filippinernes vandproblemer vil blot vokse sig større, hvis ikke man forbedrer infrastrukturen.

Derfor har den lokale regering i Manila underskrevet koncessionsaftaler med de private aktører Maynilad Water Services og Manila Water, som over de næste år vil investere milliarder af kroner i faciliteter til behandling af spildevand.

Danske virksomheder har ifølge The Trade Council og de lokale danske ambassader mulighed for at få en del af kagen.

Overblik over markedsmuligheder

Det presserende behov for spildevandsløsninger i Indonesien og Filippinerne har givet The Trade Council anledning til at udgive to white papers, der giver overblik over danske virksomheders markedsmulighederne i de to lande.

Download white paper om markedsmulighederne i Indonesien.

Download white paper om markedsmulighederne i Filippinerne.

Ifølge Danmarks ambassadør i Singapore, Dorte Bech Vizard, har de lokale regeringer indset behovet for bedre infrastruktur og er villige til at investere.

Derfor er det oplagt for danske virksomheder i spildevandsbranchen at interessere sig for de sydøstasiatiske markeder netop nu og byde ind på de mange opgaver, der skriger på innovative og kvalitetsbevidste løsninger.

»Der er behov for at håndtere det spildevand, som byerne genererer, og gerne på en måde, så man kan udtrække energi fra spildevandet. Men der er også behov for at beskytte mod oversvømmelser og lave vandmanagementplaner og vandsystemer til byerne, så de kan håndtere voldsomme regnskyl. I Danmark er vi kendt for at have højkvalitetsløsninger på vandområdet, og derfor er det virkelig interessante markeder for danske virksomheder«, siger Dorte Bech Vizard.

Remote video URL
Få hjælp til at komme ind på de sydøstasiatiske markeder

Der kan være barrierer for at komme i gang på de sydøstasiatiske markeder, særligt for små og mellemstore virksomheder.

Derfor har The Trade Council 30 danske eksportrådgivere i området, som hjælper danske virksomheder med at opbygge partnerskaber med lokale aktører og indgå strategiske alliancer med andre danske virksomheder.

Læs om markedsmulighederne for spildevandssektoren i de to white papers:

FILIPPINERNE

INDONESIEN

Debatten er slået fra på dette indhold