Artiklen er sponseret af Cobham SATCOM.

Dansk satellitvirksomhed står foran et stort luksusproblem

1. februar 2021 kl. 08:56
Dansk satellitvirksomhed står foran et stort luksusproblem
Illustration: Cobham SATCOM.
Satcom-industrien er i opbrud, og derfor står Cobham SATCOM på tærsklen til nye store udviklingsprojekter. Nyansættelser og en reorganiseret R&D-afdeling er svaret på udfordringen.

Nyansættelser, karriereudvikling og ny R&D-organisation - Cobham SATCOM er klar til at håndtere de mange nye opgaver, der skal løses. Ifølge Peter Haslev arbejder udviklingsafdelingen for tiden med 15-18 udviklingsprojekter, og der er en del nye projekter i pipeline, som skal startes op snart. Illustration: Cobham SATCOM.

Cobham SATCOM er med i opløbet om en række store udviklingsprojekter i kølvandet på de nye satellitsystemer, der i disse år sættes i kredsløb omkring Jorden. Når projekterne er i hus, skal virksomheden, der har hovedsæde i Lyngby og en udviklingsafdeling i Pandrup, der i år flytter tættere på Aalborg, ansætte et stort antal ingeniører til at udvikle de jordstationer og terminaler, der udgør den jordbaserede del af de nye systemer.

»Snart står vi med et stort luksusproblem,« siger Peter Haslev, der er Program Director med ansvar for R&D inden for områderne Radio og L-bånd.

»Udfordringen er, at vi kommer til at skulle ekspandere kraftigt på kort tid. Løsningen er flere ingeniører og en redesignet udviklingsafdeling.«

Fra produkt til ekspertise

Ifølge Peter Haslev vil hver medarbejder i den nye udviklingsafdeling få mulighed for at bruge sin ekspertise optimalt, uanset hvilke produkter eller projekter man arbejder med.
Det skyldes, at udviklerne nu arbejder i tre grupper med globalt ansvar for henholdsvis hardware, software og mekanik i modsætning til tidligere, hvor man var tilknyttet hver sin produktgruppe.

Dermed har Cobham SATCOM ifølge Peter Haslev skabt en stærk og fleksibel R&D-motor, der hurtigt kan flytte ressourcerne derhen, hvor der er mest brug for dem.

Hvorfor Cobham SATCOM?

Spørger man Peter Haslev, hvorfor man som ingeniør skal vælge at arbejde hos Cobham SATCOM, så fremhæver han netop den nye R&D-organisation, der efter hans mening giver mulighed for at bidrage med det, man er bedst til. Desuden peger han på, at Cobham SATCOM arbejder med de nyeste teknologier, mange af dem så nye, at Cobham SATCOM ofte er med til at bidrage til standardiseringen, der ofte ikke er helt færdig, når projekterne startes.

Det gælder f.eks. den nye generation af Iridium-systemet, der blev sendt i kredsløb for omkring to år siden. I modsætning til andre satellitsystemer, der kun giver begrænset dækning i de polare områder, kan de nye lavtflyvende systemer dække langt bredere over hele kloden. Det åbner bl.a. mulighed for at udvikle nye løsninger inden for nød og sikkerhed. Det er produkter, der sikrer, at folk kan blive reddet ved skibsforlis eller kan alarmere i tilfælde af piratangreb. Ifølge Peter Haslev bliver Cobham SATCOM de første til at udnytte de nye satellitsystemer til dette.

»Lige nu venter vi på de regulative krav, bl.a. teststandarder, der understøtter, at man må bruge systemet til nød og sikkerhed. Men selv om vi mangler de regulative rammer, har vi søsat et udviklingsprojekt allerede nu, så vi kan være klar med nye produkter hurtigst muligt.«

Cobham SATCOM arbejder med de nyeste teknologier, mange af dem så nye, at Cobham SATCOM ofte er med til at bidrage til standardiseringen, der ofte ikke er helt færdig, når projekterne startes. Illustration: Cobham.

20-25 mega-konstellationer

Cobham SATCOM holder løbende øje med nye udviklinger i teknologi og marked.

Det gælder især de 20-25 lavtflyvende mega-konstellationer, der forventes sendt i kredsløb inden for de kommende fem år, bakket op af bl.a. med Elon Musk, Jeff Bezos og andre store spillere.
Nogle af disse systemer vil være lukkede, mens andre er kommercielle.

Men de får alle brug for jordbaseret infrastruktur. Derfor følger Cobham SATCOM udviklingen tæt, så man hurtigt kan udvikle de jordstationer og terminaler, der skal til for at binde satellitter og brugere sammen.

»Det handler om hele tiden at forudse udviklingen og være på forkant med teknologien. Som ingeniør hos os kan man desuden være med i hele processen. Man kan følge et produkt hele vejen fra den første streg på et stykke papir, til man står med et færdigt produkt, der er klar til masseproduktion. Det synes mange ingeniører er spændende. Når vi står med et færdigt produkt, kan de 15-30 ingeniører, der har været involveret, sige 'det er os, der har lavet det'.«

Viden og ledelse

Ifølge Peter Haslev kan man som ingeniør i Cobham SATCOM følge et produkt hele vejen fra den første streg på et stykke papir, til man står med et færdigt produkt, der er klar til masseproduktion. Peter Haslev er Program Director med ansvar for R&D inden for områderne Radio og L-bånd. Illustration: Cobham SATCOM.

Ud over at tiltrække nye medarbejdere handler det ifølge Peter Haslev også om at fastholde og udvikle dem. Det gælder både de medarbejdere, der ønsker at udvikle deres ingeniørfaglighed, og de, der går med en leder i maven.

»Vi arbejder i et stort domæne, og vores produkter rummer en stor del viden og specialkompetencer. Desuden lever produkterne længe i markedet. Vores medarbejdere opbygger stor specialviden, og derfor er det vigtigt, at de bliver hos os i lang tid. For at fastholde dem dyrker vi den viden, de har, bl.a. ved at organisere udviklingsafdelingen i faggrupper, så man får mulighed for at bruge sin ekspertise bredt og udvikle den løbende.«

Cobham SATCOM ønsker også at udvikle lederskabet blandt sine ingeniører og være mere tydelig omkring, hvilke karrieremuligheder man har, hvis man vil gå ledervejen.

»Vi vil gerne finde nye ledere i egne rækker, så de kan få indfriet deres ambitioner internt i organisationen. Vi kigger altid på, hvilke medarbejdere der ønsker at gå den vej og som har et ledelsestalent. Vi giver dem særlig træning og udvider løbende deres ansvar. På den måde opbygger vi en fødekæde af ledere, så vi er i stand til at ekspandere og skifte strategi hurtigt.«

Vil du med på holdet?

Til sin udviklingsafdeling søger Cobham SATCOM software-, hardware- og mekanik-ingeniører og projektledere. Som nyansat bliver man del af en ny, global R&D-organisation fordelt på flere lokationer.

Cobham SATCOM er midt i en gennemgribende organisatorisk transformation, der skal gøre virksomheden mere agil og dynamisk og i stand til at hævde sig endnu stærkere i den globale konkurrence om jordbaseret udstyr til satellitkommunikation, et vækstområde der er præget af ny teknologi og store, langsigtede investeringer.

Læs mere om dine karrieremuligheder her:

Læs mere her

Debatten er slået fra på dette indhold