Artiklen er sponseret af NNE.

Boom i dansk medicinalindustri giver unikke udfordringer til de ingeniører, der bygger fabrikkerne

22. maj kl. 11:14
nne
Siden 2006 har Julia Loisel styret byggerier i bl.a. Nordfrankrig, Tianjin, Shanghai, Oregon og North Carolina. Nu har hun ansvaret for en række danske projekter. Snart starter hun i en ny rolle som afdelingsleder i NNEs afdeling for projektledelse. Illustration: Jakob Carlsen.
Den danske farmaindustri vokser. Det betyder, at NNE har brug for endnu flere ingeniører, fageksperter og projektledere til at designe, planlægge og bygge nye produktionsanlæg.

Et taghus på en fabrik satte pharma-ingeniørerne i NNE på en helt særlig opgave: Produktionen i stueetagen skulle fortsætte uforstyrret, bygningen måtte ikke vibrere, og taget skulle åbnes, uden at der på noget tidspunkt måtte komme vand ind. 

»Der skulle installeres en produktion i stueetagen, og tekniketagen eller eksisterende taghus kunne ikke rumme de nye ventilationsanlæg, der hørte til. Vi overvejede, om vi skulle overdække hele bygningen. Løsningen blev at åbne taget i små bidder og én efter én montere de ståldragere, der bærer taget,« forklarer Julia Loisel, civilingeniør i bioteknologi og NNE’s projektleder på ombygningen.  

Julia Loisel er del af et hold af fageksperter og projektledere, der står for ombygning og nybyggeri af hovedparten af de højt specialiserede produktionsanlæg i den fremadstormende medicinalindustri i Danmark. Der bygges nyt og stort i bl.a. Gentofte og Kalundborg, og det er NNE, der designer anlæggene. Faktisk er den danske medicinalindustri i så stor fremgang, at NNE lige nu udelukkende arbejder på danske projekter, i modsætning til tidligere, hvor mange af virksomhedens farmaingeniører var udstationeret i bl.a. Kina og USA.

Dybde og bredde

Medicinfremstilling er komplekst. Det giver masser af ingeniørmæssige udfordringer, når man designer og bygger produktionslinjer og fabrikker. Dem får man som medarbejder hos NNE mulighed for både at gå i dybden og i bredden med, ifølge Julia Loisel. 

Man kan vælge rollen som ekspert og fordybe sig i specifikke dele af farmaprocessen. Eller man kan som projektleder vælge at tage ansvar for komplette produktionslinjer eller fabriksbyggerier. Julia Loisel valgte fra starten en rolle som projektleder og har siden 2006 styret byggerier i bl.a. Nordfrankrig, Tianjin, Shanghai, Oregon og North Carolina.

Pharma engineering er en kompleks branche, og det gør arbejdet spændende, mener hun.

»Der er meget at lære i starten, men man skal ikke være bange for farmabranchen, selv om den er speciel. Man lærer at være kreativ på nye måder, når man skal finde løsninger, der lever op til de strikse retningslinjer og myndighedskrav, der er på området. Heldigvis har vi i NNE et tæt samarbejde mellem vores projektledere og de mange specialister, vi har i organisationen. Det er noget af det fede ved at arbejde her. Vores specialister er virkelig dygtige. De ved utrolig meget om nogle helt specifikke ting. Som projektleder får du fuld adgang til deres viden. Af og til får du også mulighed for at udfordre dem til at gøre tingene på nye måder. Som f.eks. byggeriet af taghuset.«

I NNE har vi et tæt samarbejde mellem vores projektledere og de mange specialister, vi har i organisationen. Det er noget af det fede ved at arbejde her, mener Julia Loisel.
Illustration: Jakob Carlsen.

Rekrutterer bredt

Traditionelt har pharma engineering rekrutteret primært fra olie- og gasindustrien, da de to brancher ligner hinanden en del. Inden for de seneste år er man imidlertid begyndt at rekruttere bredere. Og uanset hvilken teknisk baggrund man kommer med, f.eks. maskinmester eller it-ingeniør, får man ifølge Julia Loisel nogle unikke muligheder i NNE. Ikke mindst fordi de projekter, man arbejder med, afspejler det opsving, medicinalindustrien er inde i lige nu: Alt bliver både større og mere komplekst. Det smitter af på jobbet.

Nye fabrikker og produktionslinjer

NNE løser mange forskellige typer opgaver for medicinalvirksomheder. Typisk kommer kunden med de overordnede rammer for produktionen af et specifikt lægemiddel, såsom fremstillingsmetode, volumen m.m. Derefter designer NNE’s ingeniører et produktionsanlæg ud fra kundens krav. Når det overordnede design er godkendt, starter byggeriet med NNE’s projektledere som ansvarlige for gennemførelsen, ofte i samarbejde med andre rådgivere.

En anden type opgave kan være opdatering af et eksisterende produktionsanlæg, så det lever op til ændrede myndighedskrav. NNE hjælper også med at finde og ombygge eksisterende bygninger, så de kan huse nye produktionslinjer med alt, hvad det indebærer af rørføringer, spildevandshåndtering m.m.

Alt dette kræver mange forskellige fagligheder og både eksperter med specialviden inden for afgrænsede dele af farmaceutisk produktion og generalister, der kan styre og koordinere komplekse byggeprocesser.    

Om NNE

NNE er en international, rådgivende ingeniørvirksomhed specialiseret i den farmaceutiske industri. Gennem focused pharma engineering gør NNE sine kunder i stand til at imødekomme skiftende produktionskrav. NNE sikrer medicinalvirksomheders produktion gennem fleksible og fremtidssikrede løsninger i overensstemmelse med gældende lovkrav. 1.600 engagerede medarbejdere leverer gennemprøvede processer og international viden, så NNE altid kan supportere sine kunder optimalt – både globalt og lokalt.

KARRIEREMULIGHEDER I NNE

Nordfrankrig, Kina, USA

Julia Loisels egen rejse afspejler på mange måder de muligheder, man får som ingeniør i NNE. Efter en toårig periode som trainee i virksomheden valgte hun i 2006 vejen som projektleder.
Hun begyndte som assisterende projektleder på byggeriet af en vaccinefabrik i Nordfrankrig, der på det tidspunkt udgjorde den største enkeltstående farmainvestering i Europa. 

Efter et kort ophold i Danmark rejste hun sammen med sin mand, der også er ingeniør og projektleder hos NNE, til Kina for at styre en række store projekter. Først i Tianjin og siden i Shanghai.

»Det var både nybyggerier og ombygninger. Nogle gange fik vi også til opgave at designe en ny produktionslinje og efterfølgende finde en bygning, der passede til den.«

»Noget af det mest spændende var at designe fabrikker til fremstilling af monoklonale antistoffer til bl.a. HIV-behandling. Desuden var jeg med til at planlægge verdens største fabrik med engangsbioreaktorer, hvor de traditionelle bioreaktorer i stål blev erstattet af bioreaktorer med engangs plastikposer, der kunne rumme 2.000 liter.«

Efter fem år i Kina valgte Julia Loisel og hendes familie, der nu var vokset til fire, at flytte fra Shanghai til den amerikanske delstat Oregon. Her fik hun til opgave at modernisere en fabrik til påfyldning af brystkræftmedicin på hætteglas. Efter to år i Oregon rykkede familien videre til North Carolina, hvor Julia Loisel fik mulighed for at arbejde fire dage om ugen i en periode. Her handlede det først om automatisering af en proceslinje og sidenhen om opførelsen af en stor API-fabrik (active pharmaceutical ingredient).

Hjem til Danmark

I 2020 rejste familien hjem til Danmark, hvor Julia Loisel fik ansvaret for en portefølje af danske projekter. For nylig startede hun i en ny rolle som afdelingsleder i NNE’s afdeling for projektledelse. Som afdelingsleder får 

Julia Loisel fremover ikke et direkte ansvar for gennemførelsen af projekter. I stedet skal hun sørge for, at hendes projektledere får den viden og de værktøjer, de har brug for til at udføre deres arbejde bedst muligt.

»Det er spændende at kunne gå fra projektleder til afdelingsleder. Samtidig ved jeg, at jeg kan vende tilbage til projekterne, hvis jeg om nogle år får lyst til det igen. Det er der flere, der har gjort her i NNE,« siger Julia Loisel, der er glad for sin arbejdsplads, fordi den giver hende mange faglige udfordringer og gode karrieremuligheder. Ligesom mange af sine kolleger motiveres hun også af, at man som ingeniør i NNE gør noget godt for andre mennesker. 

»Det er jo os, der bygger de medicinalfabrikker, der producerer den medicin, folk har behov for.«

Karrieremuligheder i NNE

Vil du vide mere om karrieremuligheder og konkrete stillingsopslag i NNE, kan du finde yderligere information her:

KARRIERE I NNE

Debatten er slået fra på dette indhold