Søgning: "trafikstøj"

90.000 danskere lider kraftigt under støjen fra danske motorveje

Drønet fra de danske motorveje generer over dobbelt så mange af naboerne som hidtil antaget, viser ny undersøgelse. Kommunerne skal være påpasselige med at tilbyde byggeri i nærheden af motorveje, mener Vejdirektoratet.

10. mar 2016 14

Jacob Storm Jørgensen

Jacob Storm Jørgensen (33) er tiltrådt som chefkonsulent i Rambølls byggeridivision. Jacob er specialist og personcertificeret inden for støj og vibrationer, og har især beskæftiget sig med støj fra veje, jernbaner og flytrafik, samt arbejdet med at håndtere støj fra virksomheder og anlægsarbejder. Han har gennemført støjberegninger for Kræftens Bekæmpelse for at påvise sundhedseffekter relateret til trafikstøj, og udarbejdet støjkortlægninger for hele København, Aarhus og Odense, samt været ekstern underviser i trafikstøj på SDU. Jacob er uddannet civilingeniør fra SDU.

1. jan 2016 Rambøll Udnævnelse

Spørg Scientariet: Hvordan beregner man 'for tidlige dødsfald' i statistikkerne?

To af Ingeniørens læsere vil gerne vide, hvilke statistiske beregninger der ligger bag udsagnene 'for tidlige dødsfald' og 'overdødelighed' i historier om f.eks. miljø. Lektor på Institut for Folkesundhedsvidenskab svarer.

16. sep 2015 13

Jo mindre støjdæmpende materiale des bedre virkning

Ved hjælp af principper kendt fra optikken er det muligt at fremstille meget effektivt støjdæmpende beklædning. Det viser opsigtsvækkende forskningsresultater fra Johan Christensen fra DTU Fotonik, der er nomineret til Videnskabens top-5.

26. dec 2014 2

Nye undersøgelser: Skal en af Danmarks mest trafikerede veje graves ned?

Det vil koste op til seks milliarder kr. at grave tre kilometer af bl.a. Åboulevard ned og fritlægge åen. Men et flertal af hovedstadens politikere nægter at opgive drømmen og sætter flere penge af til forundersøgelser.

12. sep 2014 47

DTU-forskeres teori baner vejen for effektive støjabsorberende materialer

Stik imod almindelig fornuft opnår man i et nyt design den bedste støjreduktion, jo mindre støjdæmpende materiale der bruges.

10. maj 2014 4

Nanoglimt afslører kræftceller, før de spreder sig

Amerikanske forskere har dækket guldnanopartikler med dna-strenge og ført dem ind i dyrs og menneskers celler. Herfra giver de glimt fra sig, hvis de opdager syge celler.

22. mar 2014 1

Trafikstøj øger risiko for brystkræft

Danske forskere står bag det første videnskabelige studie, som påviser sammenhæng mellem et højt støjniveau og udvikling af kræft.

21. nov 2013 11

IC4-togets støj er en årelang lidelseshistorie

For meget larm har været et problem for IC4-toget i årevis. Nu forsøger DSB sig med en støjdæmpning af udstødningen, men en permanent løsning har stadig lange udsigter.

18. okt 2013 15

Ny analyse af vindmøllebrummen vækker glæde hos fabrikanterne

Miljøstyrelsen er også glad for en mere omfattende analyse af vindmøllestøj, men afviser dog, at den får nogen virkning på lovgivningen om lavfrekvent støj fra vindmøller

9. sep 2013 11

Trafikstøj øger risiko for diabetes

DR.dk En ny undersøgelse viser, at ca. 1.400 danskere hvert år diagnosticeres med diabetes på grund af trafikstøj.

11. dec 2012 15

Spørg Scientariet: Hvorfor dæmper sne vejstøjen?

18. feb 2012 2

Spørg Scientariet: Hvorfor dæmper sne vejstøjen?

17. feb 2012

DTU om betalingsringen: En samfundsøkonomisk bommert

Højere parkeringsafgifter og en udvidelse af parkeringszonen ville give de samme effekter som en betalingsring og det til langt lavere omkostninger, fastslår en professor og en institutdirektør fra DTU Transport.

21. sep 2011 11

Produktprisen 2011: Hegn med jord absorberer vejstøj

Veronica Teknik er nomineret til Produktprisen 2011 med Greensilencer, et lodretstående jordkammer, som er anonymt, miljøvenligt og effektivt dæmper vejstøj.

28. jul 2011 7

International standard for god koncertlyd fødes på Roskilde

50 ingeniørstuderende med høreapparater hjælper en gruppe forskere og ingeniører med at undersøge, hvad god koncertlyd egentlig er, og hvordan man bedst beskytter tilhørerne uden at ødelægge koncertoplevelsen.

1. jul 2011 8

Ny rapport: Problemer med vindmøllestøj er psykologisk betinget

Hørbar infralyd er ikke et problem og vindmølle-naboers eventuelle problemer med infralyd kan søges i psykologiske årsager, siger en ny rapport fra GTS-instituttet Delta.

27. apr 2011 79

Forsvinder trafikstøjen med elbilerne?

1. mar 2011 20

Miljøøkonomisk råd: Kommuner svigter bekæmpelse af trafikstøj i kommunerne

Der sættes ikke hårdt nok ind for at bekæmpe generne ved trafikstøj i kommunerne, kritiserer Det Miljøøkonomiske Råd i ny rapport.

23. feb 2011

Det Miljøøkonomiske råd kritiserer kommunernes indsats ved trafikstøj

Der sættes ikke hårdt nok ind for at bekæmpe generne ved trafikstøj i kommunerne, kritiserer Det Miljøøkonomiske Råd i ny rapport. Man får, hvad man betaler for, svarer kommunerne.

23. feb 2011