Søgning: "kystsikring"

Corona udskyder isboringer et år: Tre millioner kroner tabt

Corona-udbruddet i Danmark har lukket ned for forskningsprojektet EGRIPs feltarbejde i et år. Det er for farligt og for umuligt at udføre, mener projektleder, men det koster over 3 millioner kroner.

20. mar 2020

Ny melding fra Klimaministeriet: Klimaforhandlinger er ikke udskudt

Sættemøder og allerede igangsatte forhandlinger om om transportpuljen og om kysttilpasning fortsætter. De øvrige klimaforhandlinger er sat i bero, lød bekræftelsen tidligere i dag fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet - men kort tid efter Ingeniørens offentliggørelse af dette, blev det trukket tilbage.

20. mar 2020

Fagfolk: Penge til kystsikring fordeles helt skævt

WaterTech Dele af den jyske vestkyst får nu fordoblet midlerne til kystsikring. Men regeringen glemmer meget udsatte områder i bl.a. Østjylland, på Fyn og i Nordsjælland, fastslår klimaprofessor og branchedirektør.

For abonnenter på watertech.
13. mar 2020

Ulovlig kystsikring: Fire dømt for at udlægge 650 ton granit

via DR En sommerhusforening og fire enkeltpersoner er idømt bøder på tilsammen 425.000 kroner efter de er blevet dømt for uden tilladelse af have kystsikret Lønstrup Klint i Nordjylland. De har ifølge dommen udlagt 650 ton granitsten på stranden ved Lønstrup.

14. feb 2020

Regioner vil være med til at klimasikre åer og kyster

Danske Regioner vil gerne koordinere klimaindsats for kommunerne ved åer og kyster. Eksperter er delvist positive. KL siger dog nej tak.

7. jan 2020

Nye regler gør kystsikring lidt nemmere

WaterTech Kystbeskyttelse der strander på grund af klager fra ganske få personer, skal kunne gennemføres alligevel i særlige tilfælde, bestemmer ny politisk aftale. EU-jura kan dog stadig bremse projekter.

For abonnenter på watertech.
18. dec 2019

Nye regler: Enkelt-klager skal ikke længere standse kystsikring

WaterTech Kystbeskyttelsesprojekter, der strander på grund af klager fra ganske få personer, skal kunne gennemføres alligevel i særlige tilfælde, bestemmer ny politisk aftale. EU-jura kan dog stadig bremse projekter.

For abonnenter på watertech.
17. dec 2019

Gammel Storstrømsbro kan ende som kunstig rev og kystsikring

via SN.dk Når den nye Storstrømsbro er helt færdig i 2023, skal den eksisterende bro rives ned. For at undgå lang og forurenende transport, vil Vejdirektoratet sammen med Guldborgsund og Vordingborg Kommuner undersøge, om stål, betonfundamenter og landanlæg kan genbruges lokalt. Den 3,2 km lang Stortstrøms...

17. dec 2019 3

MF'er: Midlertidig kystsikring kan redde sommerhuse

via Nordjyske 59 sommerhuse og en helårsbolig er i fare for at blive ædt af havet ved Lønstrup Klint i Nordjylland. Hjørring Kommune vil ikke gøre det muligt at bruge hård kystsikring, og sandfodring vil koste to mio. kr. om året. Det er for dyrt for grundejerne. I stedet foreslår det nordjyske folketingsmedle...

27. nov 2019 5

Renæssance for hård kystsikring

WaterTech En række regelændringer har betydet større chance for at få tilladelse til f.eks. skråningsbeskyttelse. Dogmet om, at sandfodring kan stå alene, er på vej ud, vurderer eksperter.

For abonnenter på watertech.
15. nov 2019

Drænrørs-opfinder standser statens kystsikring på vestkysten

via Jyllands-Posten Efter klager fra en borger, der ikke mener, at sandfodring har en effekt, har Kystdirektoratet droppet at pumpe sand ind på den jyske vestkyst for at forhindre erosion i år. Det sker normalt hvert år. Det er opfinderen af de omdiskuterede drænrør, der angiveligt skulle fungere som en alternativ k...

5. nov 2019 185

Kystsikring i digernes land: Holland viser vej i kampen mod havet

København står stærkt i sikring mod oversvømmelser fra skybrud, men til klimatilpasning ved kysterne kan vi hente inspiration til sydfra.

30. okt 2019 1

Store flyttedag: Lige nu triller Rubjerg Knude Fyr 80 meter mod øst

Netop nu rykker det 120 år gamle fyrtårn 80 meter længere fra havet. Fra den nye placering kan det fortælle historien om, hvordan hav og vind former landskabet omkring Lønstrup Klint.

22. okt 2019 8

Bagsiden: Rivegildet om Hunderevet - Don't kill the messenger ...

11. okt 2019

Ny udvikling kan sætte skub i strandet kystsikring

WaterTech Kystdirektoratet analyserer nu, i hvilke klimaudsatte områder samfundet er bedst tjent med at hjælpe folk med at flytte. Kystplanen og finansieringen af den bliver også rejst politisk både i Folketinget og af kommunerne.

For abonnenter på watertech.
1. okt 2019

Skrap EU-regel har sat kystsikring på pause

Flere kommuner rundt om i landet er frustrerede over, at hensynet til EU’s naturområder støder sammen med EU’s regler om beskyttelse mod oversvømmelse.

27. sep 2019 1

EU-regler kan skabe ineffektivt zigzag-dige

WaterTech Køge er en af de kommuner, der er kommet i vildrede om kystsikring, efter at et digebyggeri ved Roskilde er blevet stoppet af hensyn til EU’s naturbeskyttelsesregler. For hvordan skal man så opfylde EU’s regler om at beskytte borgerne mod oversvømmelse?

For abonnenter på watertech.
26. sep 2019

Kendelse har sat kystsikring på pause

WaterTech Flere kommuner rundt om i landet er frustrerede over, at hensynet til EU’s naturområder støder sammen med EU’s regler om beskyttelse mod oversvømmelse. Miljøstyrelsen lover, at der er hjælp på vej.

For abonnenter på watertech.
26. sep 2019

Eksperter: Danmark mangler en kyst- og klimaplan

Vi kan ikke beskytte alle boligområder, der trues af det nye klima – tusinder bør flytte, siger eksperter. KL opfordrer staten til at hjælpe med prioriteringen, og miljøministeren lover stærkere koordination.

16. sep 2019 5

Klimaprojekter fører til flere borgerprotester

via Finans Antallet af konflikter mellem borgere og myndigheder stiger, når det gælder klimaprojekter såsom vindmølleparker, solcelleanlæg og kystsikring. En opgørelse fra Nævnenes Hus viser, at der i 2017 og 2018 er truffet afgørelse i 628 sager om vindmøller, solcelleanlæg, biogasanlæg og kystbeskyttelse ...

15. jul 2019 16