Sybille Hildebrandt

Økonomisk indsprøjtning i Thulebasen går til vedligehold fremfor forsvar

USA har indgået en kontrakt om at vedligeholde Thulebasen for milliarder af kroner.

22. dec 2022 1

Ingen løsning for spildevandsledning på Lynetteholm: Risiko for forsinket påfyldning af jord

Lynetteholms-projektets fase to kan endnu engang blive udskudt, fordi der ikke er en løsning på spildevandsledning fra Lynetten.

21. dec 2022 1

EU på vej med markant skrappere grænseværdier for luftforurening

Dansk ekspert i luftforurening roser forslag til nyt EU-direktiv, der bl.a. lægger op til at reducere mængden af fine partikler med 25 procent.

19. dec 2022 30

Rensningsanlægget Lynetten kan ikke overholde støjgrænser for boliger

En støjrapport udarbejdet af Force Technology på vegne af spildevandsselskabet Biofos viser, at Danmarks største rensningsanlæg ikke kan overholde støjgrænser for boliger.

9. dec 2022 3

Dansk ingeniørfirma opgraderer forskningsstation på Antarktis

Rambøll står i spidsen for at ombygge og modernisere den internationale forskningsstation Rothera, så den atter kan måle sig med de bedste.

8. dec 2022 2

Køge Bugt-borgmestre vil bekæmpe Hvidovres ni kunstige øer med byrådenes opbakning

Syv borgmestre har længe gjort fælles front mod Lynetteholm. Nu står etableringen af Holmene i forlængelse af Avedøre Holme for skud.

5. dec 2022 2

Energiø Bornholm: Gevinst for milliarder ved at udvide med kabel til Tyskland

Energinet har udarbejdet en ny businesscase for energiøens infrastruktur.

29. nov 2022 27

Stort PtX-anlæg bygges ved Aalborg: Her er de 5 største udfordringer

Med CO2 fra affaldsforbrænding vil tre private aktører etablere et PtX-anlæg i Aalborg til grønne brændstoffer til tung trafik.

28. nov 2022 24

Han er kemiingeniør og står i spidsen for Danmarks største anlægsprojekt

Morten Hesselager Pedersen har arbejdet som specialist i en stor del af sin karriere. Nu styrer han et anlægsbyggeri for milliarder.

27. nov 2022

Hackers can take down energy systems

Foreign powers have the capacity to penetrate the digital control systems of the electricity, gas, and heating networks and cause them to collapse. Therefore, the Danish authorities continuously scan the systems to identify possible attack points.

22. nov 2022