Søren Rask Petersen, Redaktionssekretær

Almen reportage, videoindslag, redigerer magasiner og kronikker.

Læsernes fotos: Knips en spøjs teknisk løsning

Hvad stiller man op med en ingeniør, der ikke har andet praktisk at foretage sig end at tøffe rundt i ferielandskabet og pege på andres elendige tekniske løsninger, klamp, fejl og mangler? Man beder ham tage et billede af miseren, knytte et par ord til og sende det til Ingeniøren. Vi har nu fundet vinderne i sommerens fotokonkurrence, men du er stadig velkommen til at sende bidrag til billedgalleriet til: bagsiden@ing.dk med emnet FOTOKONKURRENCE.

10. aug 2020 12

1969: Limfjordstunnelen løser et påtrængende trafikalt problem

I projekteringen har man draget nytte af nye erfaringer med tunnelventilation, ligesom både tunnel og ramper er beskyttet mod vandindtrængning med en kunstgummimembran af butyl.

10. aug 2020

Graham Bell fik kejseren af Brasilien til at tabe hørerøret i forskrækkelse

Telefonens opfinder var forstander på en canadisk skole for døvstumme, da han i 1876 opfandt talemaskinen, der senere skulle sikre ham et stort økonomisk udbytte.

1. aug 2020

Produktnyt: Regnemaskinen ‘Brunsviga’ regner med fuldkommen pålidelighed

Med ni indstillingstal og 13 facitrubrikker er prisen 190 kroner, og da den er særdeles tidsbesparende navnlig ved multiplikation og division med flercifrede tal, kan det vist nok forventes, at regnemaskinen vil vinde indpas i mange bankforretninger, forsikringsanstalter og observatorier, skrev Ingeniøren i 1894.

26. jul 2020 3

Stærke interesser kæmpede mod vandklosetter i København

På et stormfuldt møde i Ingeniørforeningen i 1894 stod fronterne trukket hårdt op: Læger og teknikere pressede på for at få indført vandklosetter, mens Københavns Grundejerforening ville beholde latrinerne, som natmændene tømte og kørte indholdet bort i tønder.

19. jul 2020 2

1962: Interessante buekonstruktioner på Femernsundbroen

Mange års ønskedrømme går i opfyldelse, når Fugleflugtslinjen næste år kan indvies, skrev Ingeniøren i 1962 og fremhævede gennemsejlingsfagets to buer, der læner sig mod hinanden og både giver broen stivhed og et tiltalende udseende.

12. jul 2020 3

Den første grønne methanol flyder fra nordjysk pilotanlæg

Demonstrationsanlæg ved Aalborg Universitet har leveret proof-of-concept på teknologien til fremstilling af e-methanol på basis af brint, CO2 og vindmøllestrøm. Nu skal produktionen opskaleres i Skive.

8. jul 2020 11

Geniale glimt: Kavalkade af danske tekniske bedrifter

Telegrafonen, støvsugeren, slangepumpen, Krarup-kablet og Store Kongensgade-vognen er blot nogle få af de små og store ideer fra dansk teknik og forskning, som er gengivet i en bog, som Ingeniørforeningen udsendte i 1967 i anledning af dens 75 års jubilæum.

4. jul 2020

1932: Trykluft driver maskiner hos 10.000 virksomheder i Paris

Maskinværksteder, støberier og pneumatiske sættemaskiner er eksempler på aftagerne af de 224 mio. m3 trykluft, der årligt distribueres fra byens to trykluftcentraler gennem et net af jern- og stålrør.

28. jun 2020

PODCAST: Forstå energiaftalen på 15 minutter

En vigtig del af regeringens klimaaftale handler om energi – og den kommer til at gribe ind i vores liv på alle mulige måder. Få overblikket her.

26. jun 2020