Søren Rask Petersen
Søren Rask Petersen, Redaktionssekretær

Almen reportage, videoindslag, redigerer magasiner og kronikker.

Bagsiden: Sort hul observeret hos PostNord

7. feb 2023 7

Bagsiden: Øl er en ubetinget god medicin

Pilsnerbegejstret overkirurg kommer Nick Hækkerup til undsætning med 79 års forsinkelse.

5. feb 2023 3

Tænkeboks: Sæt en bille på en elastik

5. feb 2023 9

1976: Det kan gå helt galt med kuldioxid i atmosfæren

Det stigende indhold af kuldioxid i atmosfæren, der først og fremmest skyldes afbrænding af kul og olie, kan give klimatiske skader, hvis konsekvenser vi ikke i dag kan overse, skrev lektor og civilingeniør Uffe Korsbech i Ingeniøren i 1976.

4. feb 2023 11

PODCAST Sådan laver man en detaljeret prognose for de kommende dages elpriser

Ved hjælp af AI og en lang række datakilder er civilingeniør Henrik Møller Jørgensen i stand til at levere en detaljeret prognose for de kommende dages elpriser. Ugens Transformator handler også om enden på den danske ‘ulovlige tid’, for 26. marts lægges den danske lov fra 1893 om tidens bestemmelse endelig i graven.

3. feb 2023 11

1957: Station nord bliver verdens nordligste seismologiske målestation

Danmarks fjerde målestation anlagdes i 1957 i det nordligste Grønland, og tidsskriftet Polyteknikeren gav en indføring i den seismologiske forskning, herunder den danske seismolog og statsgeodæt Inge Lehmanns opdagelse af Jordens indre hårde kerne.

28. jan 2023

PODCAST Hvordan undgår vi PFAS i fødevarer?

I denne uge blev der fundet flourstoffer i økologiske æg. I ugens Transformator taler vi med en læge, der undrer sig over, at vi ikke får noget at vide om, hvor farligt PFAS overhovedet er. Vi runder også støj fra den københavnske Metro.

27. jan 2023 1

Bagsiden: Drop dog nummerpladelyset

Opråb fra pæreudfordret bagsidelæser giver anledning til at slå op i Danmarks første færdselslov fra 1903.

23. jan 2023 44

1904: Telegrafens historie i Danmark

H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen i 1820 gav dødsstødet til de optiske telegrafer. Flere forsøgte sig med elektriske telegrafer, inden Samuel Morse i 1832 konstruerede det telegrafapparat, som om end i betydeligt forbedret form anvendes i dag, skrev Tidsskrift for Industri i 1904.

22. jan 2023

Tænkeboks: En klassiker af fjerde grad

22. jan 2023 31