Simon Freiesleben, Journalist

Redaktør for WasteTech og journalist ved Ingeniøren. Uddannet fra Roskilde Universitet og Berlingske.

Selektering af byggeaffald fra nedrivning på vej efter årtiers stilstand

Standardisering, kompetenceløft og certificeringsordninger skal sørge for, at flere byggematerialer fremover kan genbruges og genanvendes. Det forventes, at der fra 2023 vil blive stillet krav til selektiv nedrivning.

10. mar 2022

Analysis: Is packaging a necessary evil or a symptom of a sick consumer culture?

France has introduced a ban on the sale of packaged fruit and vegetables, and Spain is working on similar legislation. In Denmark, packaging-free supermarkets have started to appear, but critics warn against the trend, which they believe will lead to increased food waste.

1. feb 2022

Trods 10 års kamp: Danskere er europamestre i at producere affald

Mens resten af Skandinavien og flere større europæiske lande har formået delvist at frakoble økonomisk vækst fra øget affaldsproduktion i private husholdninger, så har de danske initiativer ikke haft nogen målbar effekt. Det viser en ny undersøgelse fra EU’s Miljøagentur.

13. jan 2022 14

CO2-fangst på Amager Bakke halverer strømproduktion men øger varmeproduktionen

Forskere fra DTU Miljø har beregnet påvirkningen af at installere CO2-fangst på Amager Bakke. Trods enkelte ulemper er det overordnet set en klar gevinst for klimaet, lyder konklusionen.

18. nov 2021 3

Dansk miljøderoute: Genbrug af flasker næsten forsvundet

I Københavns Kommune indsamles der stadig hele flasker som sorteres, skylles og genbruges, men i resten af landet er denne mest miljøvenlige affaldshåndtering væk.

18. nov 2021 10

Painstakingly sorted jars often end up as low-grade products

Between 20 and 25 percent of glass waste is of such poor quality that it cannot be recycled. The problem is household waste sorting.

17. nov 2021

Møjsommeligt sorterede silde- og syltetøjsglas ender ofte som skodprodukter

20 og 25 procent glasaffald har så ringe kvalitet, at det ikke kan genanvendes. Problemet er hjemmesorteringen.

4. nov 2021 39

Så meget CO2 kan genbrug spare klimaet for

De fleste forbinder Røde Kors’ genbrugsbutikker med tøj, men faktisk sparer brugte møbler klimaet for mere CO2 årligt end tekstilerne.

2. nov 2021 6

German flood waste to be incinerated in Denmark

The European waste incineration sector has been brought to its knees by the clean-up efforts after the summer’s disastrous floods in Germany and several other countries. Now ARC in Denmark is starting to accept flood waste in order to relieve Germany.

2. nov 2021

Klimaneutral plast er tættere på end hidtil antaget

En gruppe forskere argumenter i en ny analyse for, at det vil være muligt at eliminere netto-klimapåvirkning fra plast i 2050.

29. okt 2021 3