Simon Freiesleben, Journalist

Redaktør for WasteTech og journalist ved Ingeniøren. Uddannet fra Roskilde Universitet og Berlingske.

Miljøorganisation advarer: Måler alarmerende høje mængder PFAS ved forbrændingsanlæg

Miljøorganisation har målt PFAS-indholdet i fyrrenåle og æg i områder omkring forbrændingsanlæg i Spanien og Tjekkiet.

8. sep 2022 4

Overset forurening: PFAS fra skorstene kan ende i køkkenhaver og fiskepladser

Forbrænding af PFAS-holdigt affald destruerer ikke alle de farlige kemikalier, vurderer eksperter og styrelse.

1. sep 2022

Just 15 minutes after the recycling centre closes, thieves are jumping the fence

Just under half of all electronic waste in Denmark does not get scrapped in accordance with the regulations. The manufacturers responsible for the collection point to the issue of thefts.

22. jun 2022

Et kvarter efter genbrugspladsens lukketid tager tyvene den over hegnet

Lidt under halvdelen af al elektronikaffald i Danmark bliver ikke skrottet efter reglerne. Producenterne, der har ansvar for indsamlingen, peger på tyverier.

17. jun 2022 12

Danmark dumper i indsamling af elektronikaffald: Vi ligger på niveau med lande som Slovenien og Grækenland

Danmark lever ikke op til EU’s krav om at indsamle mindst 65 procent af den markedsførte elektronik igen. Kravet skulle ellers være indfriet i 2019.

14. jun 2022 13

Manglende hjemmel udskyder CCS-udbud for milliarder få dage inden fristen

Ulige budmuligheder mellem private selskaber og kommunale affalds- og varmeværker er en del af årsagen til udskydelsen.

7. jun 2022 1

Affaldstræ eksporteres og brændes i tonsvis: 'Vi kunne lige så godt gøre det herhjemme'

Op mod 100.000 ton imprægneret affaldstræ bliver hvert år eksporteret til forbrænding i udlandet.

2. jun 2022 10

Cement plant supplies 25 percent of district heating in Aalborg: “We could supply 50 percent”

Danish industry has a large, untapped potential when it comes to surplus heat, which can be used both for district heating and as a replacement for Russian gas.

10. maj 2022

Cementfabrik leverer 25 procent af fjernvarmen i Aalborg: 'Vi kunne levere 50 procent'

Dansk industri har et stort, uudnyttet potentiale, når det kommer til overskudsvarme, der kan bruges både til fjernvarme og som erstatning for russisk gas.

6. maj 2022 8

Leca klar til at sende overskudsvarme til fjernvarmenettet: 'I dag fyrer vi for fuglene'

Hos byggematerialeproducenten Leca mangler man blot en investering og en aftager af varmen.

3. maj 2022 11