Sanne Wittrup

Forskningsdirektør: Solceller vender op og ned på globale elsystemer

Solceller får den største opmærksomhed på konference for 3.000 specialister i elforsyning, rapporterer Dansk Energis forskningsdirektør fra Paris.

25. aug 2016 21

Forsyningssektor til modangreb: McKinsey-rapport er fyldt med fejl

Sektoren advarer politikerne mod ukritisk at bruge det ofte citerede sparetal – 7,1 mia. kroner - fra McKinseys omdiskuterede rapport om mulighederne for at effektivisere forsyningssektoren. På elområdet er der eksempelvis en metodefejl, der reducerer den mulige besparelse med 24 procent.

25. aug 2016 13

Enorm dypkoger skal give københavnerne mere grøn fjernvarme

Dong Energy vil installere en 80 MW elpatron på Svanemølleværket i København. Den skal levere spidslastvarme til byens fjernvarmesystem og er den fjerde store elpatron på Dongs kraftværker.

24. aug 2016 21

Omstridt bioethanolfabrik udskydes tre år

Maabjerg Energy Center beder nu Energistyrelsen om at få forlænget idriftsættelsesdatoen for bioethanolfabrikken frem til 1. juli 2020.

23. aug 2016

Analyse: Vi kan stadig få nok naturgas, selv om platformen Tyra lukkes

Energinet.dk har analyseret forsyningssikkerheden med naturgas, hvis DUC skulle beslutte sig for ikke at levetidsforlænge gasfeltet Tyra og gasledningen fra feltet til Vestjylland.

22. aug 2016 13

Poul la Cour skrev Danmark ind i vindmøllehistorien

I dette efterår er det 125 år siden, at opfinder og højskolelærer Poul la Cour første gang høstede strøm fra sin elproducerende klapsejler-vindmølle.

20. aug 2016 40

Må København ofre sin klimaplan for at redde Amager Bakke?

Politiske begrænsninger på CO2-udledningen fra Amager Bakke kræver frasortering af plast, som vil forringe affaldets brændværdi. Spørgsmålet er, hvad politikerne vægter.

19. aug 2016 26

Tyske vandværker blødgør drikkevandet

Blødgøring af drikkevand er nyt for danske vandværker. Men et tysk vandværk nordvest for München anvender en særligt avanceret metode.

14. aug 2016 21

Tidslinje: Sådan forløb ballade-sagen om Amagerforbrænding

Følg udviklingen omkring vedtagelse og opførelse af Amager Bakke trin for trin. Sagen startede, da Amagerforbrænding skulle have nye ovne til erstatning for de fire gamle, der er nedslidte og vil have svært ved at overholde kommende miljøkrav. Amagerforbrænding er et interessentselskab, der ejes af Tårnby, Dragør, Hvidovre, Frederiksberg og Københavns kommuner.

12. aug 2016

Miljøorganisation: Affaldsimport til Amager Bakke kan aldrig blive en gevinst for klimaet

DN's miljøekspert sætter spørgsmålstegn ved de hemmelige regnestykker bag en positiv klimaeffekt af affaldsimport. SF'er forsikrer, at import kun sker, hvis CO2-gevinsten er der.

12. aug 2016 104