Sanne Wittrup

Energiforskning hårdt ramt af nedskæringer

I 2017 er der kun sat halvt så mange offentlige midler af til energiforskning, som der var i 2010. Branchefolk frygter for konsekvenserne af besparelserne.

19. feb 2017 19

Nu skal der styr på batterianlæggene

Små og store batterianlæg pibler frem, og forventningen er, at der kommer flere og flere. Nu sender Energinet.dk forslag ud til en såkaldt teknisk forskrift for tilslutning til det kollektive elnet.

17. feb 2017 30

EU-Parlament vedtager reform af kvotesystem

Europa-Parlamentet stemte onsdag ja til at trække flere kvoter ud af det europæiske CO2-system. Positivt, men langtfra nok, siger elsektorens brancheforening, Dansk Energi.

15. feb 2017

Vestas må pille vinger af 21 nye vindmøller

Støjdæmpende 'hajtænder' på vingerne er monteret forkert på fabrikken i Italien.

15. feb 2017 20

BAGGRUND: Presset øges på omdiskuteret energispareordning

Ministeren har lige indgået en ny fireårig energispareaftale efter samme principper som den gamle. Men efter et samråd er nu også han skeptisk over for den stærkt kritiserede ordning. I horisonten lurer Rigsrevisionen.

15. feb 2017 3

Forskere og virksomheder designer et helt nyt energisystem

17 centrale energiaktører fra ind- og udland går sammen om at designe et integreret, bæredygtigt energisystem, der blandt andet skal tage højde for nabolandedes udbygning med vedvarende energi.

13. feb 2017 10

Nordjylland og Fyn holder fast i kulkraftværkerne

Mens alle andre danske kraftvarmeværker efterhånden ombygges til biomasse og måske reducerer elkapaciteten, har hverken Nordjyllandsværket eller Fynsværket planer om at sige farvel til kullene.

13. feb 2017

Professor: Deleøkonomi på vej i elforsyningen

Privat ejerskab af solceller og batterier åbner muligheden for at decentralisere og demokratisere elforsyningen på en helt ny og ‘disruptiv’ måde, mener DTU-professor.

12. feb 2017 35

Høje nettariffer på el sikrer forspring for varmepumper drevet af naturgas

Dansk Fjernvarme forudser, at der vil komme mange flere naturgasdrevne varme­pumper til overskudsvarmeprojekter, fordi naturgastariffen kun er en brøkdel af el-tariffen.

10. feb 2017 10

Nu har EU's vindmøller større kapacitet end kulkraftværkerne

Udbygning med 12,5 GW vindkraft i hele EU i 2016 har ført til, at der nu er mere vindkapacitet end kulkapacitet i Europa. Den største kapacitet findes dog stadig på de naturgasdrevne kraftværker.

9. feb 2017 18