Mikkel Bjerg Kristensen, Journalist

Britisk klimapartnerskab på vej med passagerfly på flydende brint

En britisk pendant til de danske klimapartnerskaber mellem offentlig og privat virksomhed har resulteret i konceptudviklingen af et passagerfly med navnet FlyZero.

10. dec 2021 21

Efter uheld vil Bornholms Regionskommune reparere rækværk for 3,3 mio. kroner

Regionskommunen Bornholm har det seneste år undersøgt øens 15 kilometer rækværk. Centerleder for Ejendomme og Drift udtaler, at skader med akut behov for reparation vil blive istandsat snarligt.

5. dec 2021

Forskere lokker MRSA i dødsfælde med dopede peptider

Ved at tilsætte særlige peptider er forskere lykkedes med at fordoble effekten af udfordret antibiotikum mod MRSA.

23. nov 2021

Painstakingly sorted jars often end up as low-grade products

Between 20 and 25 percent of glass waste is of such poor quality that it cannot be recycled. The problem is household waste sorting.

17. nov 2021

Live-data fra Grønland: Så hurtigt forsvinder isen

Den daglige opdatering af indlandsisens massebalance kan give GEUS-forskere bedre indsigt i afsmeltning og stigende vandstande.

8. nov 2021 2

Professor: Brænd plasten af og lav ny af CO2

Opfanget CO2 og brint kan danne grundlag for såkaldt e-plast.

4. nov 2021 11

Møjsommeligt sorterede silde- og syltetøjsglas ender ofte som skodprodukter

20 og 25 procent glasaffald har så ringe kvalitet, at det ikke kan genanvendes. Problemet er hjemmesorteringen.

4. nov 2021 39

Tvangsflytningen er på vej: Ingeniørstuderende skal nu læse på Lolland og i Struer

Regeringen har besluttet, at en del studiepladser skal flyttes ud af de store byer og tættere på industrien. DTU og AAU er ved at identificere egnede teknologiklynger til deres udflytningsplaner.

3. nov 2021 11

Svenskerne sprænger kalk i rasende fart inden tilladelsen udløber søndag

Udvinding af kalk truer miljøet. Svensk cementproduktion i fare.

29. okt 2021 9

Sparer kraner og afspærringer: Droner er Vejdirektoratets nye nidkære inspektionsøje

I fremtiden vil lukkede vognbaner og kranoperationer på de store, danske broer formentlig blive erstattet med autonome droner, når Vejdirektoratet skal lave indledende undersøgelser til eftersyn af broerne.

22. okt 2021