Michael Rothenborg
Michael Rothenborg, Redaktør
phone21894732

Minister i samråd om kloakoverløb

En række interessenter kritiserer, at ingen ved, hvor store mængder kloakoverløb der havner i naturen efter kraftige regnskyl. Overløbene har i årevis været et overset miljøproblem, men der er løsninger.

15. aug 2019 7

Oversvømmelser kender ingen kommunegrænser: Manglende klimasikring rammer nabokommunen

Hvor kommer vandet fra, hvem skal betale for at styre det bedre, og hvordan samarbejder vi om at begrænse klimaskader langs de danske åer? Det forsøger et ambitiøst projekt i Nordsjælland at svare på.

13. aug 2019 3

Invasiv plante lukker danske søer: »De kan blive op til 10 meter lange«

Nu skal en aggressiv, sydamerikansk akvarieplante udryddes fra to søer på Sjælland. Den ser fredelig ud, men kan både kvæle andre planter og fisk og medvirke til oversvømmelser.

9. aug 2019 1

Her får man mere styr på den mest potente drivhusgas

Et storstilet forsøgsprojekt i Avedøre skal skabe fremtidens renseanlæg, hvor der også fokuseres på at udnytte ressourcerne til at skabe energi – og samtidig nedbringe udledningen af drivhusgasser. Et vigtigt led er at måle og reducere lattergasemissionen.

24. jul 2019

Nedlæggelse af dambrug fremmer biodiversitet

Stor slørvinge, havørred og snæbel er blandt de arter, der har haft gavn af, at myndighederne har opkøbt gamle dambrug. Det skyldes, at spærringer er fjernet, og især at forureningen er nedsat, siger professor.

16. jul 2019

Kraftigere skybrud truer dæmninger

Hvis et heftigt skybrud rammer det sydlige Californien, har verdens mest berømte temapark høj risiko for at blive oversvømmet. Mange tusinde dæmninger verden over er slet ikke bygget til det nye klima. Og selv om Danmark ikke har denne type dæmninger, har vi beslægtede udfordringer.

9. jul 2019 6

Ny teknologi skal give mere præcise grundvandsmodeller

Nyudviklet magnetfelt-teknologi fra Aarhus Universitet kan være med til at skabe et langt mere præcist 3D-billede af grundvandsressourcer og jordbundsforhold. Det kan bl.a. bruges til at passe bedre på vores drikkevand.

28. jun 2019

Europæere spilder hver fjerde liter vand: Nu skal vi rette op

Med EU’s kommende drikkevandsdirektiv kommer der fokus på at begrænse lækager og ledningsbrud. Det er en stor konkurrencefordel for Danmark, der har været foregangsland på dette område i årtier.

25. jun 2019

Nyt vand-lab skal medvirke til besparelser på milliarder af liter

Aalborg Universitets Smart Water Lab er mere analogt, end navnet antyder. Det skal tjekke, om computermodeller og -algoritmer holder i virkeligheden – så det bliver nemmere at følge drikke- og spildevandets vej verden over.

20. jun 2019 2

Ny flise køler storbyens varmeøer

I Danmarks hedeste kommune eksperimenterer man med alternative metoder til at dæmpe temperaturen på tæt befolkede arealer. Et af midlerne er en flise, der har en række positive klima- og miljøeffekter.

13. jun 2019 6