Genoplev metrobyggeriet – 2009: Sådan sikres Marmorkirken mod at styrte i grus

Metertykke sekantpæle og et grundvandsvarslingssystem skal sikre Marmorkirken mens ny metrostation opføres.

29. sep 2019

Storskala-anlæg skal teste ny renseteknologi til skibes ballastvand

Et nyt kæmpeanlæg fra DHI på havnen i Hundested skal blåstemple danske Desmi Ocean Guards system til rensning af ballastvand.

13. mar 2010 2

Slappe byggekrav tillader dårlig luft i klasselokalerne

Bygningsreglementets krav til ventilation i nybyggede skoler er så lempelige, at de fører til højere CO2-koncentration i klasselokalerne, end Arbejdstilsynet tilråder.

13. nov 2009 2

Slappe byggekrav tillader dårlig luft i klasselokalerne

Bygningsreglementets krav til ventilation i nybyggede skoler er så lempelige, at de fører til højere CO2-koncentration i klasselokalerne, end Arbejdstilsynet tilråder. Erhvervs- og Byggestyrelsen vil nu rette op på kravene.

13. nov 2009

Den blå biomasse vinder frem

Alger spås en stor fremtid som energikilde og har fået olie- og energiselskabernes opmærksomhed som foretrukkent alternativ til fossilt brændstof.

9. okt 2009 2

Biomasse-relaterede teknologier er fremtiden

Der er ingen teknologi, der gør os uafhængige af fossile brændstoffer, i sigte. Herhjemme er biomasse-relaterede teknologier fremtiden. På verdensplan er teknologier, som nedbringer kulfyrede kraftværkers CO2-udledning, nødvendige.

9. okt 2009

Røggasopdelt forbrænding hiver mere elektrisk energi ud af affald

DTU-forskere og Vølund har udviklet en forbrændingsmetode, som tillader højere tryk og temperatur under affaldsforbrænding og dermed forøger det elektriske energiudbytte med op til seks procent.

9. okt 2009

Forsøgskommuner baner vej for energi-renoveringsordning

Tre kommuner - Kalundborg, Middelfart og Gribskov - er i fuld gang med energi-renovering under ESCO-modellen. Erfaringerne skal få andre kommuner til at gå med på den energi- og CO2-besparende ordning.

9. okt 2009

CCS-anlæg fjerner CO2 fra atmosfæren

Ved brug af biomasse i forbrændingen sammen med kul kan CO2-rensning medføre, at der netto fjernes CO2 fra atmosfæren. De første kommercielle anlæg kan stå klar omkring 2020.

9. okt 2009 1

Enzymbaseret teknologi hiver mere energi ud af affald

Ny enzymbaseret teknologi kan sortere affald og omdanne den organiske del til en flydende masse. Derved kan affald anvendes fleksibelt til at producere energi, når og hvor behovet er størst.

9. okt 2009