Erik Lyngsø-Petersen, redaktør M.S.O.
phone28109501

Bhopal 26 år efter: Katastrofen er der stadig

Det er nu 26 år siden, at en kvælende giftsky dræbte mange tusinde mennesker i den indiske by Bhopal. I dag ligger giftgrunden stadigvæk urørt - og urenset - hen, mens den fattige befolkning kæmper med alvorlige sygdomme og må hente vand i forurenede brønde.

23. jan 2011 9

Ingeniøren 1920: Hvis Arbejderne endda anvendte Pengene fornuftigt

Vær med på en lytter, når to standsbevidste ingeniører og industriherrer drøfter verdenssituationen anno 1920: Det er ærgerligt, at Arbejderne bruger deres penge til gøgl og unødig luksus, og de vil i øvrigt snart indse, at de otte timers arbejdsdag er for lidt. Men tyskerne vil kunne gennemgå store lidelses og bære svære Afsavn for deres elskede "Vaterland"

11. sep 2010

Ingeniøren 1913: Sådan måles energiforbruget ved tænkearbejde

Rent principielt gider ingeniører kun beskæftige sig med naturfænomener, der kan måles og vejes. Derfor er det måske ikke så forunderligt, at det var en ingeniør, der i begyndelsen af 1900-tallet påtog sig den interessante opgave at måle energiforbruget ved forskellige former for tankevirksomhed. Lykkedes det for ham? Læs historien om hans målinger og døm selv herom.

3. jul 2010

Ingeniøren 1911: Stor diskussion om pilekvistens videnskabelighed

At grænsen mellem videnskab og overtro nogle gange kan forekomme lidt tynd, er der ikke noget nyt i. En af de første store pennefejder i Ingeniøren drejede sig da også om det videnskabelige belæg for brugen af en pilekvist til at vise vand. Hverken dengang eller senere er metoden videnskabeligt dokumenteret, men alligevel "vedbliver Drømmenes og Illusionernes Rige at være lige stort".

15. jun 2010 131

Ingeniøren 1904: Han gjorde København til en moderne storby

Her er historien om ingeniøren, der med storstilede kloak- og vejprojekter over tre årtier i slutningen af 1800-tallet skabte fundamentet for Københavns fremtidige byudvikling. Han endte som æresmedlem af ingeniørforeningen - og så var det for resten også ham, der gjorde Nakskov til den første danske by med træk og slip...

22. maj 2010

Ingeniøren 1933: Sådan overdækkede man Århus Å

Det er kun få år siden man åbnede det gamle åløb i Århus centrum og etablerede et herligt nyt bymiljø. I Ingeniøren fra maj 1933 kan du læse om, hvorfor man overdækkede åen i sin tid og hvor kompliceret projektet var.

8. maj 2010 4

Sensation i 1945: Ingeniørernes hemmelige flugttunnel under Amalienborg

Læs den utrolige historie om modstandsbevægelsens boring af en hemmelig flugttunnel til kongefamilie under Amalienborg i krigens sidste år - lige for næsen af den tyske værnemagt. Ingeniøren bag det patriotiske projekt blev desværre senere anklaget for unational adfærd¢

1. maj 2010 3

Ingeniøren 1909: Forbindelse over Storstrømmen med 107 meter svingbro

Læs Ingeniørens grundige beskrivelse af det store projekt til en jernbanebro fra Madsnedø til Falster, da det netop var forelagt for Folketinget. Det var en ret dristig konstruktion, men blev forkastet. Først 28 år senere, da biltrafikken havde indfundet sig, kunne man tage en helt anden type bro i anvendelselse.

25. apr 2010 1

Ingeniørprotest i 1906: Lad os så få indført metersystemet

Metersystemet, der blev vedtaget i Frankrig i 1799, tog 113 år om at nå til Danmark. Debatten om behovet for systemet blev blandt andet ført i datidens Ingeniøren.

17. apr 2010 37

Dagens sensation anno 1900: Telegrafering uden Traad

I år 1900 var al nutidens utrolige trådløse kommunikation naturligvis uforudsigelig, ikke-spillet fremtidsmusik. Efter at Marconi havde haft held med sin trådløse telegrafi i 1898, gik diskussionen livligt i teknikerkredse om den mulige anvendelse, og Ingeniøren behandlede naturligvis dette sensationelle emne.

11. apr 2010 9