Sponseret indhold

Selvstændige Ingeniører: Fornyelse kommer fra små, selvstændige virksomheder

Danske ingeniørvirksomheder kan få endnu større global succes, hvis IDA baner vejen bedre for dem, mener Selvstændige Ingeniører.

Af TECH RELATIONS for Selvstændige Ingeniører

Verden har brug for viden og innovation som aldrig før. Og danske ingeniørvirksomheder kan levere.

Det mener Selvstændige Ingeniørers Ulrik Danneskiold-Samsøe, som forklarer de politiske konsekvenser af denne globale tendens:

»Det gælder om at fjerne barriererne for at realisere de gode ideer. Der skal være bedre muligheder for at komme igennem med innovation og udvikling. Og dermed skabe indtægter til at bygge fremtidens Danmark,« siger Ulrik Danneskiold-Samsøe.

Han mener, at fornyelsen oftest kommer fra de små, selvstændige virksomheder.

Mange barrierer

Ulrik Danneskiold-Samsøe har selv været med til at grundlægge, drive og siden sælge to globalt orienterede virksomheder på henholdsvis akustik- og geofysikområdet over de seneste 40 år. Han ser flere oplagte barrierer, som gør det sværere at skabe nye virksomheder og dermed at levere til den globale efterspørgsel på nytænkning.

»Det er svært at låne penge til investeringer. Da jeg var ung, kunne man få en kassekredit i banken og klare sig igennem som nystartet virksomhed,« siger han.

Også fradragsreglerne omkring investeringer i startups er skæve, forklarer Ulrik Danneskiold-Samsøe:

»Investorer, som investerer i startups, kan kun i visse tilfælde trække udgifterne fra på selvangivelsen. Men de får lov at betale en høj skat, hvis investeringen betaler sig. Det virker forkert,« siger han.

Endelig er det ifølge ham et problem, at en velfungerende dansk lovgivning om etablering af nye erhvervsdrivende fonde er blevet afskaffet. Ordningen har ellers vist sig succesfuld til at videreføre virksomheder af en vis størrelse, når ejerne trækker sig.

»Den slags erhvervsdrivende fonde, der står bag Carlsberg, Novo, Cowi, Rambøll m.m. kan man ikke lave i dag. Reglerne blev ændret en sen nattetime i slutningen af 1990’erne på Christiansborg,« siger han.

Alle disse barrierer bør elimineres, mener han og Selvstændige Ingeniørers liste. Og det er IDAs rolle at påvirke politikerne, så hele Danmark kan få større andel i det globale opsving, der er i gang.

Dansk fordel

Ulrik Danneskiold-Samsøe mener, at man allerede nu kan aflæse den internationale tendens til større behov for innovation på det danske ingeniør-arbejdsmarked.

»Kig på den store efterspørgsel på ingeniører. Kig på de videnstunge virksomheder. De danske virksomheder, som har ingeniører blandt medarbejderne, får flere og flere ansatte og er oppe på en høj procentdel af den danske eksport,« siger Ulrik Danneskiold-Samsøe.

Han angiver den danske kultur som en fordel i det globale innovations-kapløb.

»I Danmark skal du tænke selv, og du må godt sige chefen imod. Det giver nye ideer og innovation,« siger han.

Derfor er det også IDAs rolle at skabe plads og lydhørhed til de menige medlemmer og ansatte i de store virksomheder.

»Nogle store virksomheder er gode til at lytte til medarbejderne, men ikke alle.«

Det er de sidstnævnte, der skal påvirkes, så ingeniørernes virkelyst og iderigdom kommer til sin ret.

»Nogle modne virksomheder har en kultur, hvor det er forbundet med risiko at komme med nye ideer. Så ender medarbejderne jo med at holde ideerne for sig selv,« siger han.